Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Strategi, organisation og ledelse (EBA)

DTU
14 undervisningsgange
Dansk
Deltid
Diplomuddannelser
Ballerup
15.000 DKK Momsfri

Strategi, organisation og ledelse (EBA)

Diplomuddannelse

Strategi, organisation og ledelse - Obligatorisk modul på Ingeniørernes Lederuddannelse

Lær at lede effektivt ved at forstå organisationens rammevilkår, muligheder og trusler samt forstå de konkrete aspekter i forhold til den strategi, som organisationen har lagt.

Formål

Modulet består af to dele: Strategi samt Organisation, som i løbet af modulet integreres i stigende grad.

Strategidelen har til formål at skabe indsigt i virksomhedens indplacering i et konkret strategisk miljø under konkrete strategiske vilkår. I forbindelse hermed at opnå forståelse for nødvendigheden af at tænke og handle strategisk i forhold til den konkrete situation.

Organisations- og ledelsesdelen indeholder en gennemgang af organisationsteoretiske fænomener og giver en forståelse for centrale organisatoriske og menneskelige mekanismer i forbindelse med organisering af erhvervsvirksomheder.

Dit udbytte med modulet

Du vil blive præsenteret for teoretiske og metodiske tilgange inden for feltet strategi, organisation og ledelse.

Efter endt modul kan du:

 • Forstå virksomhedens organisering, herunder det komplekse valg af handlingsmuligheder
 • Beskrive og fremsætte eventuelle inventionsforslag.
 • Analysere og beskrive virksomhedens indpasning i et sammenhængende værdisystem.
 • Beskrive de organisatoriske udfordringer på såvel individniveau, gruppeniveau som totalniveau. 

Og har opnået Indsigt i generelle samfundsforhold, og kunne perspektivere disse fremtidsudsigter til din virksomhed.

Indhold og undervisning

På modulet Strategi, organisation og ledelse kommer du til at arbejde med følgende emner:

 • Idégrundlag og målsætning for virksomheden.
 • Den strategiske beslutningsproces.
 • Strategiske analyseredskaber (”værktøjskassen”).
 • Virksomhedens strategiske position og ressourcebasis.
 • Generisk strategi.
 • Værdikæder og værdikædesystemer.
 • Gennemførelse af strategier, forandring og udvikling.
 • Organisationsstruktur.
 • Virksomhedskultur.
 • Ledelse og lederroller.
 • Grupper og teams.
 • Individ, job og motivation.
 • HR-cyklus fra rekruttering til pensionering.
 • Kompetencestrategi.
 • Kompetencegab-analyser.
 • Udvikling af menneskelige ressourcer.
 • Virksomhedens informationssystemer.
 • Videnledelse og læringsprocesser i organisationer.
 • Organisations- og omverdensundersøgelser i erkendelsesmæssigt perspektiv.

Tag efteruddannelse til nye højder - DTU Learn for Life

Eksamen

Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med skriftlig projektopgave. Eksamen kan gennemføres individuelt eller i en gruppe på 2 eller 3 studerende.

Bedømmelse: Ekstern censur efter 7-trinsskalaen.

Dette fag gælder for 10 ECTS-point.

Pris

Pris:kr. 15.000

DTU

DTU Diplom

DTU har mere end 30 års erfaring med at udbyde kompetencegivende efter-og videreuddannelse på bachelorniveau. Diplomuddannelserne på DTU er målrettet erhvervslivets behov for medarbejdere med stærke faglige kompetencer - ressourcer, der er værdiskabende, og er med til at sikre kvalitet...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til DTU

DTU

Lautrupvang 15
2750 Ballerup

Få information

Udfyld formularen for mere information om Strategi, organisation og ledelse (EBA)

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Du vil måske også være interesseret i: