Vis finduddannelse.dk som: Mobile

IT-Projektledelse (DPL)

DTU
6 undervisningsgange
Dansk
Deltid
Åben uddannelse
Ballerup
7.500 DKK ekskl. moms

IT-Projektledelse (DPL)

IT

Få større viden om IT projektledelse 

Målsætningen er at gøre dig stand til at planlægge, styre og følge op på IT-projekter med helhedsorienteret tilgang. På dette modul vil den studerende lære en helhedsorienteret tilgang til projektledelse. Emner som rollefordeling og person-profiler i forbindelse med sammensætningen af projektgrupper indgår.

Dit udbytte med modulet i IT-projektledelse

Med dette modul vil du opnå projektlederkompetencer til at kunne formidle praksisnære faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere på en professionel måde. Desuden vil du kunne skabe resultatorienteret og succesfyldt it-projektarbejde i et innovativt og dynamisk teknisk miljø.

Efter modulet vil du have et dybdegående kendskab til følgende emner:

  • Rollefordeling og personprofiler i forbindelse med IT-projekter
  • Typer af udviklingsmodeller
  • Formaliserede beskrivelsesværktøjer
  • Delelementerne ved gennemførelse af IT-projekter
  • Rammer og betingelser for IT-projekter
  • Eksemplificering ved forskellige typer af IT-projekter
  • Evnen til at forstå og reflektere over de præsenterede teorier og metoder i videnskabsteoretisk perspektiv

Modulets indhold:

Du vil blive præsenteret for teori, metoder og projektstyringsværktøjer, der sikrer, du opnår en helhedsforståelse for IT-projektledelse - fra design, implementering til evaluering af IT-projekter. 

Undervisningen tager afsæt i dine egne erfaringer. Gennem øvelser og diskussion vil du få nye perspektiver og viden om processer og udfordringer inden for IT-projektledelse.

Eksamen

Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med skriftlig projektopgave. Eksamen kan gennemføres individuelt eller i en gruppe på 2 eller 3 studerende.

Bedømmelse: Ekstern censur efter 7-trinsskalaen.

Dette fag fylder 5 ECTS-point.

Pris og praktisk information

Pris: kr. 7.500.

DTU

DTU Diplom

DTU har mere end 30 års erfaring med at udbyde kompetencegivende efter-og videreuddannelse på bachelorniveau. Diplomuddannelserne på DTU er målrettet erhvervslivets behov for medarbejdere med stærke faglige kompetencer - ressourcer, der er værdiskabende, og er med til at sikre kvalitet...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til DTU

DTU

Lautrupvang 15
2750 Ballerup

Få information

Udfyld formularen for mere information om IT-Projektledelse (DPL)

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.