Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse

DTU
Startdatoer
Ballerup
Kontakt for startinformation 
Hovedstaden
Kontakt for startinformation 

Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse

Ledelse

Styrk dit lederskab og få nye kompetencer inden for forretningsudvikling og innovation

Ønsker du at få løftet ledelseskompetencerne, og dermed styrket karrieremulighederne? Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse understøtter kompetenceudvikling på højt fagligt niveau, og er målrettet dig, der har en teknisk-naturvidenskabelig uddannelses- og erfaringsbaggrund.

Dit udbytte med uddannelsen

Du vil blive præsenteret for den nyeste teori koblet til egen praksis. Du vil få styringsredskaber og ledelsesperspektiver til at omsætte strategi til operationelle mål, så du kan udfolde professionel ledelsespraksis i et strategisk perspektiv.

Med Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse får du de kvalifikationer, der skal til for at højne det strategiske niveau og den strategiske operationalitet i ledelsesrummet.

Hvad kan jeg bruge uddannelsen til?

Når du har gennemført uddannelsen, råder du over en værktøjskasse med både praktiske og teoretiske metoder til bl.a. økonomisk styring, deltagelse i marketingstrategisk ledelsesarbejde, nye ledelsesteknologier samt nye vinkler på Corporate Social Responsibility. Med andre ord kommer du qua uddannelsen under huden på de konkrete metoder og systematiske arbejdsformer, som er forudsætningen for at kunne arbejde med strategi på alle niveauer.

Indhold og undervisning på uddannelsen

Uddannelsen består af en obligatorisk del, en tilvalgsdel og et afgangsprojekt.

Obligatoriske moduler - 30 ECTS

  • Finansiel ledelse- 10 ECTS
  • Strategi, organisation og ledelse- 10 ECTS
  • Strategisk marketing  - 10 ECTS

Valgfrie moduler - 15 ECTS

Afgangsprojekt - 15 ECTS

Undervisningsform

På alle kursusmoduler består undervisningen af en kombination af klasseundervisning, projektarbejde, øvelser og hjemmearbejde.

Fælles for alle modulerne er, at du bliver præsenteret for de nyeste teorier og praksisser inden for fagområdet. Denne viden kombineres løbende med din og dine medstuderendes aktuelle arbejdssituation, så du kan overføre den teoretiske viden til de aktuelle problemstillinger på din arbejdsplads. Denne form udfordrer din faglighed og skaber samtidig plads til videndeling og networking.

Målgruppe

Forudsætninger for optagelse

  • Have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse minimum på niveau med en erhvervsakademiuddannelseelleren relevant videregående voksenuddannelse (VVU).
  • Have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse (EBA)

Praktisk information

Ingeniørernes Lederuddannelse EBA er udviklet og udbydes i samarbejde med VIA University College. Uddannelsen er ikke kun for ingeniører, idet fagkombinationen er relevant for mange andre faggrupper. Uddannelsen er på bachelor-niveau, og undervisningen foregår om aftenen på DTU Diploms Campus i Ballerup. 

Adgangskrav

For at blive optaget på Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse skal du:

  • Have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse minimum på niveau med en erhvervsakademiuddannelseelleren relevant videregående voksenuddannelse (VVU).
  • Have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Pris

Priser

Priserne er eksklusiv bøger og forplejning.

  • Moduler på 5 ECTS-point: kr. 7.500
  • Moduler på 10 ECTS-point: kr. 15.000 (dog undtaget "Kommunikation og teamrelationer" pris kr. 14.195)
  • Afgangsprojekt 15 ECTS-point: kr. 14.500

DTU

DTU Diplom

DTU har mere end 30 års erfaring med at udbyde kompetencegivende efter-og videreuddannelse på bachelorniveau. Diplomuddannelserne på DTU er målrettet erhvervslivets behov for medarbejdere med stærke faglige kompetencer - ressourcer, der er værdiskabende, og er med til at sikre kvalitet...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Forespørgsel efter information

 

Kontaktinformation til DTU

DTU

Lautrupvang 15
2750 Ballerup


Få information

Udfyld formularen for mere information om Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.