Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Afgangsprojekt ved Diplomuddannelsen i Projektledelse

DTU
2 dage
Deltid
Diplomuddannelser
Ballerup, Hovedstaden
14.500 DKK ekskl. moms

Afgangsprojekt ved Diplomuddannelsen i Projektledelse

Afgangsprojekt ved Diplomuddannelsen i Projektledelse

Afgangsprojektet afslutter Diplomuddannelsen i Projektledelse. Afgangsprojektet tæller 15 ECTS, og består af en skriftlig projektrapport samt et mundtligt forsvar af denne.

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 45 ECTS er bestået.

Formål med afgangsprojektet

Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere de studerende til at identificere, reflektere og analysere en praktisk projektledelsesmæssig problemstilling, og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder ud fra uddannelsens moduler.

Indhold på forløbet

Undervisningen i projektmetode kommer omkring følgende temaer:

  • Opstart, introduktion til projektmetode og afgangsprojekt.
  • Indledende beskrivelse af problemstilling, projektets faser.
  • Formål, afgrænsning, problemformulering, valg af teorier og modeller.
  • Informationsbehov, metodevalg og dataindsamling, analyse og præsentation.

Herefter gennemføres afgangsprojektet med løbende vejledning. Vejlederen skal godkende problemformuleringen.

Opnået færdigheder under projektet

  • Skal relevant kunne udvælge og vurdere en eller flere metoder til indsamling af empiri.
  • Skal relevant udvælge teorier og modeller, der kan give projektet befrugtende perspektiver
  • Skal kunne indsamle empiri, der opbygger det nødvendige argumentationsgrundlag
  • Skal kunne vurdere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder samt forholde sig reflekterende til resultaternes mulighed for anvendelse i egen praksis
  • Skal kunne formidle komplekse problemstillinger i forhold til organisationen

Undervisning

To mandage - herefter individuel vejledning. For at få tildelt vejleder skal du aflevere en projektaftale til sekretariatet sammen med denne også tilmeldingsblanket.

Eksamen og diplom

Eksamensform

Eksaminationen er et mundtligt forsvar samt dialog med afsæt i skriftlig opgave. Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe på 2 eller 3 studerende.

Opgavens omfang: min.40 – max.50 normalsider á 2400 anslag inkl. mellemrum  (i alt max. 120.000 anslag) ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag.
Rapporten kan udvides progressivt med max. 20 normalsider pr. studerende.

Bedømmelse: Individuel bedømmelse med ekstern censur efter 7-trinsskalaen.
I bedømmelsesgrundlaget indgår såvel det skriftlige produkt, præsentation, som det mundtlige forsvar. Bedømmelsens resultat skal være udtryk for en helhedsvurdering af det skriftlige produkt og det mundtlige forsvar.
Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper. Fordelingen af det individuelle ansvar i en gruppebaseret opgave skal tydeligt fremgå i rapporten.

Til eksaminationen er der afsat i alt 60 minutter til en studerende, 90 minutter til grupper med to studerende, og 120 minutter til grupper med tre studerende (oplæg samt eksamination og votering).

Dato for aflevering og eksamen: Oplyses på CampusNet.

DTU

DTU Diplom

DTU har mere end 30 års erfaring med at udbyde kompetencegivende efter-og videreuddannelse på bachelorniveau. Diplomuddannelserne på DTU er målrettet erhvervslivets behov for medarbejdere med stærke faglige kompetencer - ressourcer, der er værdiskabende, og er med til at sikre kvalitet...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til DTU

DTU

Lautrupvang 15
2750 Ballerup


Få information

Udfyld formularen for mere information om Afgangsprojekt ved Diplomuddannelsen i Projektledelse

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Du vil måske også være interesseret i: