Vis finduddannelse.dk som: Mobile
2 år
Åben uddannelse
København
110.000 DKK ekskl. moms

Masteruddannelse i Strategisk Byplanlægning

Masteruddannelse i Strategisk Byplanlægning

Vil du kvalificeres til stillinger i strategiske planlægningsenheder og arbejde i en mellemstore kommune, arkitektvirksomhed eller konsulentvirksomhed? Eller vil du arbejde med analyse-, forsknings- og udredningsarbejde i ministerier eller forskningsinstitutioner? Så er en Masteruddannelse i Strategisk Byplanlægning det rette for dig!

Uddannelsen er internationalt orienteret og retter sig både mod praktisk planlægning og mod strategisk program udvikling. På uddannelsen fokuserer vi på strategisk planlægning og ledelse af byudvikling og byomdannelse

Strategisk byplanlægning øger dine akademiske kompetencer

Masteruddannelse i Strategisk Byplanlægning

Med en Masteruddannelse i Strategisk byplanlægning øges dine akademiske kompetencer.

Uddannelsen kan altså anvendes:

 • med det konkrete formål at opbygge kendskab til strategisk planlægning
 • som ajourføring
 • som nyorientering af en tidligere gennemført planlæggeruddannelse
 • som forberedelse til et ph.d.-studium


Uddannelsen er en deltidsuddannelse over 2 år, almindeligvis med seminarer fredage hver anden uge. De 4 semestre svarer til et års fuldtidsstudium eller 60 ECTS-points.

De første semestre kan også følges enkeltvist. Hele forløbet kan afsluttes som en helhed bestående af 3 semesteropgaver og den afsluttende specialeopgave, der giver en mastergrad.

Undervisning på Masteruddannelse i Strategisk byplanlægning

Semestrene er opbygget som moduler, der har hver sit tema med varierende undervisningsformer baseret på seminarer, workshops, konferencer og udlandsophold. Lærerkræfterne veksler fra modul til modul.

Modulerne underviser i følgende:

 • Modul A (1. semester): Byteori, planlægningsteori og planlægningsformer
 • Modul B (2. semester): Case study. Strategisk planlægning i Europæisk storby
 • Modul C (3. semester): Byens Dynamik. Danske byer i en global kontekst
 • Model D (4. semester): Udarbejdelse af Strategisk plan for dansk by/kommune

I modul C og D kan du arbejde med opgaver relaterede til din arbejdsplads, så denne og dine kollegaer også kan få glæde af uddannelsens resultater.

Udgangspunkt for Strategisk byplanlægningsuddannelse

Uddannelsens udgangspunkt er ændrede opgaver og krav til byplanlægningen. Globalisering, afindustrialisering og nye kulturelle og sociale former i kombination med bæredygtighed og klimatilpasning nødvendiggør en strategisk tilgang.

Flere byplanopgaver udføres i allerede udbyggede områder og der er kommet flere, mere magtfulde professionelle aktører på banen, hvilket indebærer at det offentlige må finde mere forhandlingsorienterede måder at intervenere på. De kommunale og regionale forudsætninger forandres til stadighed og betyder samtidig at planlægning og bypolitik forandres.

Mål for Masteruddannelsen i Strategisk byplanlægning 

Efter denne uddannelse vil du:

 • kunne udpege relevante planprocesser og opøve færdigheder i design af urbane strategier
 • have fået en skærpet forståelse for de postindustrielle urbane dagsordener
 • være kvalificeret som rådgivere for offentlige og private klienter

Vi stræber efter, at den du bliver i stand til at forstå og aflæse byen som et dynamisk felt, hvor der foregår overlappende forandringsprocesser, og dernæst til at udtænke og udforme handlingsanvisninger, så de er relevante i forhold til denne dynamik og den rumlige funktionsmåde som byen har.

Studiet inkluderer dele med teoretiske og praktiske oplæg fra danske og udenlandske eksperter.

Er du interesseret i denne uddannelse i Strategisk byplanlægning? Så send en interesseforespørgsel allerede i dag!

Samarbejde på Masteruddannelsen

Masteruddannelsen i Strategisk byplanlægning har løbende samarbejde med læreanstalter i Skandinavien omfattende udveksling af erfaringer og koordinering af programmer omkring større internationale konferencer og forelæsninger.

Endvidere henter vi en række lærere og forelæsere fra andre danske og udenlandske universiteter og fra praksis. Der bliver også workshops, som ledes af internationalt anerkendte planlæggere eller planlægningsforskere.

Fra hold 1s casestudier i Manchester - besøg hos Urban Splash, New Islington

Pris

Manchester City stadionområde - transformation af deindustraliseret East Manchester

Studieafgiften er 110.000 kr. for et samlet 2-årigt forløb. Herudover må der kalkuleres med ca. 5-10.000 kr. til bøger og studierejser. 

Studieafgiften fordeles over fire semestre. Hvis man vælger kun at tage et enkelt semester er studieafgiften 35.000 kr. Hvis man alligevel vælger at gennemføre alle fire semestre bliver den samlede studieafgift ikke højere end de 110.000 kr.

Jeg vil gerne kontaktes ang. Masteruddannelsen

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Arkitektskole

Ønsker du at forbedre dine designkompetencer og blive ajour med de nyeste teknikker og metoder inden for arkitektur, designmetoder og designledelse? Så er en efteruddannelse hos KADK det rette for dig! Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Få information

Udfyld formularen for mere information om Masteruddannelse i Strategisk Byplanlægning

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.
Kundecase
Lotte Schiøttz - Chefkonsulent, ...

“Masteruddannelsen var et dynamisk og inspirerende studieforløb, som jeg fik stort fagligt udbytte af og kan bruge i mit arbejde som projektleder og byudvikler.”

Læs mere
Anders Richelsen - Sektionsleder...

"Masteruddannelsen i strategisk byplanlægning er en krævende men på alle måder spændende og anbefalelsesværdig uddannelse."

Læs mere
Claus Bjørn Billehøj - Direktør,...

“Masteruddannelsen har givet mig en betydelig strategisk indsigt og kompetence i by- og regionaludvikling, særligt fokuseret på koblingen mellem økonomisk/befolkningsmæssig vækst og bæredygtig og kvalitativ udvikling. Dertil kommer et givende netværk mellem centrale folk og deres organisationer som er helt centralt for at sikre en strategisk udvikling.”

Læs mere