Vis finduddannelse.dk som: Mobile
4 måneder
Deltid
Åben uddannelse
København
32.500 DKK Momsfri

Master i Design: Masterafhandling

Master i design  Modul 4: Masterafhandling

Master i Design modul 4 - skriv din masterafhandling i Design 

Det afsluttende modul på Master i Design uddannelsen består af masterafhandlingen. På baggrund af vejledning udvælger du er et emne og problemfelt, som du ønsker at arbejde med. Det er herigennem du definerer dit faglige ståsted og fastlægger dit fokus for masterafhandlingen. Modulet kan tages som enkeltfag eller som led i Masteruddannelsen. (Modul 4/4)

Modulets indhold

I bedømmelsen af masterafhandlingen bliver der lagt vægt på din evne til at anvende teorier og metoder i forhold til problemstillingen og den konkrete praksis. Den afsluttende eksamen består af masterafhandlingen og en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i masterafhandlingen.

Modulets seminarer lægger vægt på, hvordan du kan skærpe din faglige specialisering og giver dig redskaber til den skriftlige og mundtlige formidling. Uddannelsen afsluttes med mundtlige eksaminer, som foregår på modulets sidste seminar.

Dit udbytte af modulet

  • Gennem den individuelle vejledning, og modulets seminarer, får du redskaber til at reflektere over dit selvvalgte emne ud fra et videnskabeligt grundlag, og du lærer at identificere videnskabelige og professionelle problemstillinger. 
  • Du får videnskabelige metoder og redskaber gennem uddannelsen, som du kan bruge i din specialisering af masterafhandlingen; eksempelvis gennem en konkret case fra din egen praksis eller i nye analyse og løsningsmodeller inden for din valgte specialisering. 
  • Gennem modulets seminarer får du trænet skriftlig og mundtlig fremstilling, som du kan bruge i udformningen af din skriftlige masterafhandling og i forberedelsen af det mundtlige forsvar. 

Målgruppe

Master i Design modulerne henvender sig til dig, der har nogle års erhvervserfaring, fx fra virksomheder, organisationer eller som har drevet eget firma. Eller du er underviser på designskoler og akademier og føler et behov for faglig opgradering. På Master i Design modulerne møder du fx: 

  • Designere
  • Arkitekter
  • Designundervisere
  • Andre i designrelaterede brancher

Undervisere

Uddannelsens hovedundervisere og hovedvejledere er:

  • Fagansvarlig for uddannelsen: Lektor, phd Ida Engholm - ie@kadk.dk
  • Fast underviser på uddannelsen: Lektor, ph.d Mette Agger Eriksen - meri@kadk.dk

Der benyttes derudover undervisere for eksempel fra Kunstakademiets Skoler for Arkitektur og Design, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Københavns Universitet, Copenhagen Business School samt oplægsholdere fra erhvervslivet og få internationale gæsteforelæsere.

Uddannelsens varighed og ECTS

Master i Design uddannelsen er normereret til 1 årsværk, dvs. et års fuldtidsstudier svarende til 60 ECTS (European Credit Transfer System). Uddannelsen består af fire moduler, der betragtes som enkeltfag. Hvert modul varer et semester, er på halvt tid og modsvarer 15 ETCS-point.  

Hvert modul har fire internater, som strækker sig over to dage, fredag kl. 9.00 - 17.00 og lørdag kl. 9.00 - 16.00. Der forventes aktiv deltagelse under internaterne. Derudover tillægges i gennemsnit 15 timer om ugen til læsning og udarbejdelse af opgaver. Undervisningen på internaterne foregår på KADK på Holmen i København. Deltagerne må selv sørge for transport og eventuelt logi. 

Eksamen og diplom

Hver af de første tre moduler i Masteruddannelsen afsluttes med en skiftlig praksisrelateret opgave, og der er desuden mindre øvelser med små afleveringer og præsentationer undervejs i modulerne. Uddannelsens Modul 4 afsluttes med en Masterafhandling.

Beståelse af af alle opgaver er en forudsætning for at få godkendt hvert modul. Opgaverne på Modul 1 og 3 bedømmes med intern censur, og som bestået/ikke bestået. Opgaven på Modul 2 og Masterafhandlingen (Modul 4) bedømmes med ekstern censur, og vurderes ud fra 12-trins skalaen.

Pris

Prisen for dette modul er 32.500 kr. og hele uddannelsen koster 130.000 kr. og dækker undervisningen samt uddelt undervisningsmateriale og forplejning på internaterne. Derudover vil der være udgifter til litteratur, transport og eventuelt logi. Der betales ved hvert modulstart og betalingen er bindende, selvom modulet ikke gennemføres. 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Arkitektskole

Ønsker du at forbedre dine designkompetencer og blive ajour med de nyeste teknikker og metoder inden for arkitektur, designmetoder og designledelse? Så er en efteruddannelse hos KADK det rette for dig! Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Få information

Udfyld formularen for mere information om Master i Design: Masterafhandling

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.