Vis finduddannelse.dk som: Mobile
2 år
Deltid
Masteruddannelser
København
130.000 DKK ekskl. moms

Master i Design

Master i Design

Master i Design - Styrk din faglighed med den nyeste designteori

Siden 2005 har selvstændige designere, undervisere og ansatte hos bl.a. Novo Nordisk, Grundfos og e-Types fået styrket deres faglige ståsted og kompetencer med en Master i Design.

Masteruddannelsen udbydes nu som enkeltfag, så du kan tage uddannelsen som et samlet forløb eller som flexible moduler over 6 år.

Med en Master i Design uddannelse kommer du i dybden med den nyeste tværdisciplinære designteori med fokus på designroller og -processer; design i kontekst, kulturanalyse og æstetik; design management og entreprenørskab. Desuden styrker uddannelsen dine metodiske, retoriske og formidlings-mæssige kompetencer. Samtidig bliver du en del af et voksende fagligt netværk med stærke profiler.

De kompetencer du kan forvente at videreudvikle er:

 • At forstå og anvende et bredt repertoire af metoder og teorier f.eks. til planlægning og styring af designprocesser. 
 • At placere, analysere og løse designopgaver i forhold til aktuelle samfundsmæssige, økonomiske og kulturelle sammenhænge. 
 • At identificere designproblemstillinger og dokumentere processer og løsninger. - at agere i komplekse udviklingssammenhænge med en øget faglig indsigt - at argumentere for og kommunikere metodiske og faglige valg på et kvalificeret mundtligt og skriftligt niveau. 
 • At reflektere over egen praksis ud fra forskellige designrelaterede perspektiver. 

Uddannelsens indhold og opbygning

Uddannelsen udbydes som 4 tematiske og fleksible moduler, der kan tages hver for sig eller som en samlet Master-uddannelse over 6 år. Hele forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium eller 60 ETCS-point. Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge, men det er en forudsætning, at man har gennemført og bestået Modul 1, 2 og 3, før man kan blive optaget på Modul 4. 

Uddannelsen er baseret på internater med koncentrerede arbejdsforløb. Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, diskussion, refleksion, workshops, kollokvier, individuelle opgaver, gruppearbejder og feedback. Der bliver lagt vægt på at relatere uddannelsens indhold til deltagernes egne praksisbaserede erfaringer og arbejdsliv. 

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, der har nogle års erhvervserfaring, fx fra virksomheder, organisationer eller som har drevet eget firma. Eller du er underviser på designskoler og akademier og føler et behov for faglig opgradering. På Master i Design møder du fx: 

 • Designere
 • Arkitekter
 • Designundervisere
 • Andre i designrelaterede brancher

Uddannelsens 4 moduler

Master i Design består af følgende fire primære fokusområder, som udgør temaerne for de fire moduler:

Eksamen og diplom

Hver af de første tre moduler i Masteruddannelsen afsluttes med en skiftlig praksisrelateret opgave, og der er desuden mindre øvelser med små afleveringer og præsentationer undervejs i modulerne. Uddannelsens Modul 4 afsluttes med en Masterafhandling.

Beståelse af af alle opgaver er en forudsætning for at få godkendt hvert modul. Opgaverne på Modul 1 og 3 bedømmes med intern censur, og som bestået/ikke bestået. Opgaven på Modul 2 og Masterafhandlingen (Modul 4) bedømmes med ekstern censur, og vurderes ud fra 12-trins skalaen.

Pris

Master i Design er en betalingsuddannelse. Prisen for uddannelsen er kr. 130.000. Beløbet betales i 4 rater.

Inkluderet i prisen er:

 • undervisning
 • undervisningsmateriale
 • forplejning på internaterne

Til prisen skal lægges udgifter til litteratur og transport.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Arkitektskole

Ønsker du at forbedre dine designkompetencer og blive ajour med de nyeste teknikker og metoder inden for arkitektur, designmetoder og designledelse? Så er en efteruddannelse hos KADK det rette for dig! Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Få information

Udfyld formularen for mere information om Master i Design

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.
Kundecase
 Anna-Birgitte Ingvartsen - ejer...

"Allerede første semester gav et afkast, der kunne betale første rate af uddannelsen. I stedet for at ærgre mig over at en kundes designproblem ændrede sig flere gange undervejs, kunne jeg beskrive processen for kunden – ud fra designteorien – og dermed fakturere opgaven til den faktiske pris i stedet for at nedskrive timerne for de tre første udkast."

Læs mere
Bobby Walseth Krøyer - grafisk d...

"Masteren har udstyret med aktuel viden og givet mig en teoretisk ballast, der har gjort mig meget bedre i stand til at argumentere. Jeg har opnået et mere solidt fagligt fundament, hvor jeg med de redskaber jeg har fået nu har en faglig dybde og belæg for de ting jeg gør." 

Læs mere
Ulla Toft Østergaard - Master i ...

”Forløbet har været en skelsættende proces, hvor jeg gennem kobling af teori og praksis har lært at italesætte og reflektere over design"

Læs mere