Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Ulla Toft Østergaard - Master i Design

Ulla Toft Østergaard, Senior Innovation Consultant hos Grundfos og industriel designer - Master i Design

 

 

Et springbræt til at arbejde strategisk med design

Ulla Toft Østergaard"Masteruddannelsen har givet mig et solidt fundament og har været et springbræt til at arbejde strategisk med design. Jeg har fået ny viden og konkrete redskaber, som jeg stadig anvender i mit arbejde i dag.”

Skrev masterafhandling om dagslysdesign

Ulla Toft Østergaard forsvarede sin masterafhandling i 2009. Titlen var "Strategi for dagslysdesign - designstrategi i et brugercentreret perspektiv", og afhandlingen sætter tre forskellige områder i spil. Det er dagslysdesign, strategisk design og design set i et brugerperspektiv. Udgangspunktet for afhandlingen er en undring og en nysgerrighed i at udforske, hvordan den strategiske intention for dagslysdesign i et brugerperspektiv kan give nye indsigter til designprocessen.

Strategisk tilgang til brugerinddragelse i lysdesign

Det at anvende, forme og regulere dagslysets kvaliteter har et stort potentiale til at skabe rammerne for bedre liv til mennesker både fysisk og psykisk. Men brugeren er ikke altid i fokus hos dem, der tegner og bygger huse. Eksisterende beskrevne stategier for dagslys fokuserer på beskrivelse af fysiske virkemidler som f.eks. sidelys, ovenlys og mangler en strategisk intention og vision for, hvad arkitekten vil opnå i forhold til brugeren. Afhandlingens undersøgelse tager udgangspunkt i en undersøgelse af den strategiske intention for dagslysdesignet og dennes forhold til brugeren i casen "Bolig for livet". "Bolig for livet" er det første af otte demonstrationshuse, som VKR Holding igangsætter. "Bolig for livet" er en vision for fremtidens bæredygtige bolig anno 2020.
Læs mere om Master i Design

Bestil information


Udfyld dine kontaktdetaljer hvis du vil i kontakt med Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og høre mere om deres uddannelser.