Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Bobby Walseth Krøyer - grafisk designer hos Novo Nordisk

Bobby Walseth Krøyer, grafisk designer hos Novo Nordisk

 

 

 

Bobby Walseth Krøyer"Masteren har udstyret med aktuel viden og givet mig en teoretisk ballast, der har gjort mig meget bedre i stand til at argumentere. Jeg har opnået et mere solidt fagligt fundament, hvor jeg med de redskaber jeg har fået nu har en faglig dybde og belæg for de ting jeg gør." 

Styrket min argumentation og lederskabsevner

"Med en Master i Design er jeg blevet langt bedre til at kommunikere budskaber, men også til at samarbejde med andre faggrupper – også dem som ikke har med design at gøre. Det er bl.a. langt lettere at italesætte, hvordan design ikke er ”The Icing on the cake”, men er meget mere og meget andet.""Efter masteren er jeg blevet mere involveret i Design Thinking og jeg har taget mere lederskab og har kunne styrke den koordinerende rolle en designer også har. Såvel som jeg kunne tage flere initiativer, fordi jeg har formået at sætte ord på tingene."

Et stærkt professionelt netværk gennem masteruddannelsen

"De mange emner masteren berørte udvidede ens viden og den måde uddannelsen er organiseret på, med internater og hjemmeopgaver i mellemtiden styrkede også ens egen arbejdsmåde og ikke mindst så fik man et super godt netværk og engageret faglig sparring fra også de andre på uddannelsen. Der blev udvekslet mange problemstillinger, udfordringer og potentialer som man ellers savner i sit daglig virke. Så uddannelsen var på mange niveauer ikke kun fagligt berigende, men også professionelt og personligt nærende."
Læs mere om Master i Design

Bestil information


Udfyld dine kontaktdetaljer hvis du vil i kontakt med Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og høre mere om deres uddannelser.