Vis finduddannelse.dk som: Mobile
4 måneder
Deltid
Åben uddannelse
København
32.500 DKK Momsfri

Enkeltfag: Design som proces

Master i Design Modul 1: Designroller og -processer

Arbejd med forskellige indfaldsvinkler til designprocesser - fra kunstneriske og eksperimentelle til brugerinddragende og samskabende

Hvor design tidligere hovedsageligt var orienteret om specifikke formgivningsopgaver, opererer designere i dag i et vidensintensivt felt, hvor produkt- og koncept, service- og systemudvikling indgår som led i innovative, tværfaglige og strategiske processer. Modulet ønsker at imødekomme de ændrede vilkår for designprofessionen og styrke dine kompetencer til at agere i nye udviklingssammenhænge. 

Modulets indhold

Gennem modulet får du opkvalificeret dine kompetencer med den nyeste teoretiske viden og metoder tilpasset en nutidig designpraksis. Undervisningen tager udgangspunkt i din egen praksis og sætter fokus på designroller og designprocesser.

Modulets teoretiske og metodiske perspektiver er baseret på et bredt felt af indfaldsvinkler fra eksperimentielle og kunstneriske til nye brugerdrevne og samskabende tilgange til at arbejde med og facilitere designprocesser – fra forberedelse til realisering. Modulet kan tages som enkeltfag eller som led i Masteruddannelsen. (Modul 1/4)

Dit udbytte af modulet 

  • Du får overblik over designfagets fagprofessionelle traditioner og aktuelle forskningsdiskussioner omkring designprocesser og designroller – alment og i forhold til faglige specialiseringer.
  • Du lærer at arbejde med forskellige indfaldsvinkler til designprocesser - fra kunstneriske og eksperimentelle til brugerinddragende og samskabende, co-design orienterede tilgange.
  • Du lærer at identificere designproblemstillinger og at facilitere designprocesser med øget teoretisk og metodiske kompetence og refleksionsrammer.
  • Du lærer at argumentere for og kommunikere metodiske og faglige valg på et kvalificeret mundtligt og skriftligt niveau.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, der har nogle års erhvervserfaring, fx fra virksomheder, organisationer eller som har drevet eget firma. Eller du er underviser på designskoler og akademier og føler et behov for faglig opgradering. På Master i Design møder du fx: 

  • Designere
  • Arkitekter
  • Designundervisere
  • Andre i design- og innovationsorienterede brancher

Undervisere

Uddannelsens hovedundervisere og hovedvejledere er:

  • Fagansvarlig for uddannelsen: Lektor, phd Ida Engholm - ie@kadk.dk
  • Fast underviser på uddannelsen: Lektor, ph.d Mette Agger Eriksen - meri@kadk.dk

Der benyttes derudover undervisere for eksempel fra Kunstakademiets Skoler for Arkitektur og Design, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Københavns Universitet, Copenhagen Business School samt oplægsholdere fra erhvervslivet og få internationale gæsteforelæsere.

Uddannelsens varighed og ECTS

Master i Design uddannelsen er normereret til 1 årsværk, dvs. et års fuldtidsstudier svarende til 60 ECTS (European Credit Transfer System). Uddannelsen består af fire moduler, der betragtes som enkeltfag. Hvert modul varer et semester, er på halvt tid og modsvarer 15 ETCS-point.  

Hvert modul har fire internater, som strækker sig over to dage, fredag kl. 9.00 - 17.00 og lørdag kl. 9.00 - 16.00. Der forventes aktiv deltagelse under internaterne. Derudover tillægges i gennemsnit 15 timer om ugen til læsning og udarbejdelse af opgaver. Undervisningen på internaterne foregår på KADK på Holmen i København. Deltagerne må selv sørge for transport og eventuelt logi. 

Eksamen og diplom

Hver af de første tre moduler i Masteruddannelsen afsluttes med en skiftlig praksisrelateret opgave, og der er desuden mindre øvelser med små afleveringer og præsentationer undervejs i modulerne. Uddannelsens Modul 4 afsluttes med en Masterafhandling.

Beståelse af af alle opgaver er en forudsætning for at få godkendt hvert modul. Opgaverne på Modul 1 og 3 bedømmes med intern censur, og som bestået/ikke bestået. Opgaven på Modul 2 og Masterafhandlingen (Modul 4) bedømmes med ekstern censur, og vurderes ud fra 12-trins skalaen.

Pris

Prisen for dette modul er 32.500 kr. og hele uddannelsen koster 130.000 kr. og dækker undervisningen samt uddelt undervisningsmateriale og forplejning på internaterne. Derudover vil der være udgifter til litteratur, transport og eventuelt logi. Der betales ved hvert modulstart og betalingen er bindende, selvom modulet ikke gennemføres. 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Arkitektskole

Ønsker du at forbedre dine designkompetencer og blive ajour med de nyeste teknikker og metoder inden for arkitektur, designmetoder og designledelse? Så er en efteruddannelse hos KADK det rette for dig! Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Få information

Udfyld formularen for mere information om Enkeltfag: Design som proces

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.