Vis finduddannelse.dk som: Mobile
5 dage
Deltid
Åben uddannelse
København
Startdato: Kontakt for startinformation - København
15.000 DKK ekskl. moms

Designbaseret procesfacilitering: Eksekvering

Designbaseret procesfacilitering: Facilitatoren som procesdesigner

Designbaseret procesfacilitering: Eksekvering - modul 2 på diplomuddannelsen

På diplomuddannelsens andet modul i designbaseret procesfacilitering stilles der skarpt på facilitatorrollen, og modulet har fokus på selve eksekveringen af designbaseret proces. Deltagerne bliver introduceret til designmetoder og procesfacilitering – herunder med inddragelse af teorier og fremgangsmåder, som relaterer sig til systemisk teori, æstetisk mediering og retorik. 

Deltagerne bliver trænet i at kunne inddrage forskellige positioner og anvende greb og teknikker til facilitering af udviklingsorienterede processer. 

Dit udbytte af diplommodulet

  • Du får forståelse for designbaserede værktøjer og viden om kernebegreber og udvalgte systemiske teorier, der relaterer sig til designmetodologi som fundament for egen eksekvering af designbaseret procesfacilitering.
  • Du lærer at anvende og integrere relevant viden om designmetodologi, retorik, designbaserede værktøjer  – herunder visuelle virkemidler – og systemiske opmærksomhedspunkter i rollen som procesfacilitator.
  • Du lærer at analysere situationsbestemte fordele og ulemper ved forskellige faciliteringspositioner, som relaterer sig til udviklingsorienterede processer med henblik på at navigere mod fælles mål.
  • Du lærer at demonstrere og reflektere kritisk over din egen aktive deltagelse i forhold til, hvordan modulets faglige og praktiske indhold har medvirket til udvikling af din egen praksis relateret til eksekvering af designbaseret procesfacilitering. 

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i Designledelse er en videregående, erhvervsrettet uddannelse, som du kan tage på deltid. Hele forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium eller 60 ECTS-points.

Dette diplommodul er et enkelt modul på uddannelsen og tæller 10 ECTS points. 

Målgruppe

Modulet henvender sig bredt til både ledere, mellemledere og medarbejdere i private og offentlige organisationer, som har behov for redskaber til projektledelse, service design og samskabelse, fx:

  • Afdelingsledere
  • Mellemledere
  • Projektledere
  • Projektkoordinatorer
  • Udviklingskonsulenter
  • Ledelseskonsulenter

Undervisningsform

Modulet bygger på konkrete eksempler på brug af designbaseret procesfacilitering i forskellige typer af kontekster og fokuserer især på at udvikle deltagernes egen faciliteringspraksis gennem aktiverende øvelser i et anerkendende perspektiv. 

I modulets skriftlige opgave skal deltagerne kunne demonstrere, at de har udviklet evnen til at håndtere og facilitere komplekse og udviklingsorienterede processer i eget arbejdsliv, og de skal reflektere over modulets brug af metoder og teori. 

Eksamen

Alle diplommoduler afsluttes med en skriftlig opgave, hvorefter hele diplomuddannelsen afsluttes med en diplomafhandling. Modul 1-3 og 5 bedømmes med intern censur, og modul 4 og 6 bedømmes med ekstern censur.

Pris

Dette modul koster 15.000 kr.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Arkitektskole

Ønsker du at forbedre dine designkompetencer og blive ajour med de nyeste teknikker og metoder inden for arkitektur, designmetoder og designledelse? Så er en efteruddannelse hos KADK det rette for dig! Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Få information

Udfyld formularen for mere information om Designbaseret procesfacilitering: Eksekvering

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.
Kundecase
Thomas Gall - selvstændig konsul...

"Modulerne i Designbaseret procesfacilitering har givet endnu et lag på min praksis som facilitator af udviklingsprocesser. Kurset har en rigtig fin vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og arbejde med at teste metoder i praksis. Jeg kan på det varmeste anbefale uddannelsen."

Læs mere
Mie Schou Olsen - cand.arch. og ...

"Jeg har fået virkelig meget ud af modulerne, der har fungeret som et teoretisk indspark og rustet mig til øget ansvar. Navnlig har uddannelsens holistiske tilgang til både planlægning og udførsel af kreative processer og dens kobling af designtænkning og systemisk ledelse givet interessante og brugbare vinkler på mit fag."

Læs mere
Agnethe Grøn - projektleder ved ...

"Uddannelsen har givet mig en god og anvendelig indføring i, hvordan man arbejder med designtænkning. Jeg er blevet inspireret og har fået konkrete værktøjer til at skabe både forståelse og forandring på de projekter, jeg arbejder med som rådgiver. Jeg har blandt andet fået hjælp til at udvikle nogle metoder i krydsfeltet mellem design og antropologi, som nu er en fast del af min professionelle værktøjskasse"

Læs mere
Mathilde Thomsen - Adjunkt, Købe...

"Modulerne tilbyder en innovativ og kreativ tilgang til undervisning, der tager hensyn til både bekendtgørelsens krav om kompetencer og til den enkelte elevs behov for vedkommende læring. I mit daglige arbejde har jeg stor glæde af modulernes mange nye og spændende værktøjer, der kan bringes i spil i undervisningen i flere forskellige sammenhænge."

Læs mere