Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Afgangsprojekt på akademiuddannelsen i skatter og afgifter

Cphbusiness
5 måneder
Åben uddannelse
København
6.500 DKK ekskl. moms

Afgangsprojekt på akademiuddannelsen i skatter og afgifter

Afslut din akademiuddannelse i skatter og afgifter med et afgangsprojekt

Afgangsprojektet afslutter akademiuddannelsen i skatter og afgifter. Her får du mulighed for at gå i dybden med et emne, du brænder for, og vise, hvad du kan.

Formålet med afgangsprojektet

Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal godkendes af skolen og ligge inden for uddannelsens faglige område. Emnet skal formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages.

I afgangsprojektet skal du kunne dokumentere evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål. Omfanget af projektrapporten er maks. 25 sider.

Projektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning og selvstudium. Tidspunktet for hvornår vejledningen foregår, aftales mellem vejleder og kursist fra gang til gang efter behov.

Indhold i dit afgangsprojekt

Afgangsprojektet skal: 

  • Relateres til de øvrige moduler, der er gennemført
  • Inddrage relevante teorier, metoder og modeller til løsning af komplekse praktiske problemstillinger
  • Formulere og afgrænse en problemstilling inden for det valgte opgavefelt
  • Vurdere, vælge og anvende relevante faglige metoder
  • Foretage relevant dataindsamling
  • Indholde præsentation af problemstilling, metode, analyse, handlingsforslag og konklusion i rapportform
  • Forsvares ved en mundtlig præsentation, hvor du skal uddybe hovedresultaterne i den skriftlige rapport samt perspektivering af denne

Eksamen og ECTS

Afgangsprojektet afslutter akademiuddannelsen i skatter og afgifter. Afgangsprojektet tæller 10 ECTS og består af en skriftlig projektrapport samt et mundtligt forsvar af denne.

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS er bestået.

Cphbusiness - et ambitiøst erhvervsakademi

Cphbusiness

Cphbusiness - Uddannelse på akademi-og diplom niveau

Cphbusiness tilbyder en bred vifte af efteruddannelsesforløb og kurser rettet mod både virksomheder og enkeltpersoner. Anerkendt uddannelse på videregående niveau Fleksibel uddannelse sideløbende med job Mulighed for tilskud. Cphbusiness kurser er kompetencegivende og ”skræddersyede” til privatpersoner, virksomheder, institutioner og offentlige...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Cphbusiness

Cphbusiness

Landemærket 11
1119 København K


Få information

Udfyld formularen for mere information om Afgangsprojekt på akademiuddannelsen i skatter og afgifter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.