Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Afgangsprojekt på akademiuddannelsen i salg og markedsføring

Cphbusiness
19 uger
Åben uddannelse
København
6.500 DKK ekskl. moms

Afgangsprojekt på akademiuddannelsen i salg og markedsføring

Afslut din akademiuddannelse i salg og markedsføring med et afgangsprojekt

Afgangsprojektet afslutter akademiuddannelsen i salg og markedsføring. Her får du mulighed for at gå i dybden med et emne, du brænder for, og vise, hvad du kan.

Formålet med afgangsprojektet

Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal godkendes af Cphbusiness og ligge inden for uddannelsens faglige område. Emnet skal formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages.

I afgangsprojektet skal du kunne dokumentere evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål. Omfanget af projektrapporten er maks. 25 sider.

Projektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning og selvstudium. Tidspunktet for hvornår vejledningen foregår, aftales mellem vejleder og kursist fra gang til gang efter behov.

Indhold på dit afgangsprojekt

Dit afgangsprojekt skal imødekomme følgende:

  • Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til de øvrige moduler, der er gennemført
  • Inddragelse af relevante teorier, metoder og modeller til løsning af komplekse praktiske problemstillinger
  • Formulere og afgrænse problemstilling inden for det valgte opgavefelt
  • Vurdere, vælge og anvende relevante faglige metoder
  • Foretage relevant dataindsamling
  • Præsentation af problemstilling, metode, analyse, handlingsforslag og konklusion i rapportform
  • Mundtlig præsentation og forsvar af hovedresultaterne i den skriftlige rapport samt perspektivering af denne

Eksamen og ECTS

Afgangsprojektet tæller 10 ECTS og består af en skriftlig projektrapport samt et mundtligt forsvar af denne.

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS er beståede.

Cphbusiness - et ambitiøst erhvervsakademi

Om Cphbusiness

Cphbusiness - Uddannelse på akademi-og diplom niveau

Videreuddannelsesmuligheder på Cphbusiness. Cphbusiness har en bred vifte af fag, uddannelser og kurser rettet mod både virksomheder og privatpersoner. På Cphbusiness kan du videreuddanne dig og få styrket din faglighed med opdateret viden og nye kompetencer – ved siden af...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Cphbusiness

Cphbusiness

Landemærket 11
1119 København K


Få information

Udfyld formularen for mere information om Afgangsprojekt på akademiuddannelsen i salg og markedsføring

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.