Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Afgangsprojekt på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

Cphbusiness
19 uger
Åben uddannelse
København, Lyngby
6.500 DKK ekskl. moms

Afgangsprojekt på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

Afslut din akademiuddannelse i kommunikation og formidling med et afgangsprojekt

Afgangsprojektet afslutter akademiuddannelsen i kommunikation og formidling. Afgangsprojektet tæller 10 ECTS og består af en skriftlig projektrapport samt et mundtligt forsvar af denne.

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS er bestået.

Formålet med afgangsprojektet

I afgangsprojektet skal du dokumentere, at du lever op til uddannelsens læringsmål. Emnet for afgangsprojektet skal godkendes af din vejleder og ligge inden for uddannelsens faglige område. Emnet skal formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages.

Afgangsprojektet skal dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål. Omfanget af projektrapporten er maks. 25 normalsider (en normalside svarer til 2400 anslag inklusiv mellemrum).

Projektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning og selvstudium. Tidspunktet, for hvornår vejledningen foregår, aftales mellem vejleder og studerende efter behov. Vejledningen er individuel, men kan med fordel også bestå af fælles møder for flere studerende på afgangsprojektet.

Indhold i dit afgangsprojekt

Dit afgangsprojekt skal imødekomme: 

  • Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til de øvrige moduler, der er gennemført
  • Inddragelse af relevante teorier, metoder og modeller til løsning af komplekse praktiske problemstillinger
  • Formulere og afgrænse problemstilling inden for det valgte opgavefelt
  • Vurdere, vælge og anvende relevante faglige metoder
  • Foretage relevant dataindsamling
  • Præsentation af problemstilling, metode, analyse, handlingsforslag og konklusion i rapportform
  • Mundtlig præsentation og forsvar af hovedresultaterne i den skriftlige rapport samt perspektivering af denne. 

Cphbusiness - et ambitiøst erhvervsakademi

Cphbusiness

Cphbusiness - Uddannelse på akademi-og diplom niveau

Cphbusiness tilbyder en bred vifte af efteruddannelsesforløb og kurser rettet mod både virksomheder og enkeltpersoner. Anerkendt uddannelse på videregående niveau Fleksibel uddannelse sideløbende med job Mulighed for tilskud. Cphbusiness kurser er kompetencegivende og ”skræddersyede” til privatpersoner, virksomheder, institutioner og offentlige...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Cphbusiness

Cphbusiness

Landemærket 11
1119 København K


Få information

Udfyld formularen for mere information om Afgangsprojekt på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.