Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Coaching og Konflikthåndtering (AU)

Commitment Lab
Akademiuddannelser
7 dage
Dansk
Sidste ansøgningsfrist: 01-09-2022
Startdatoer
København
05-09-2022   (Dansk)
25.700 DKK
Kontakt for opstart 

Fremragende Kundekontakt


Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt. 

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Kursusbeskrivelse

Coaching og Konflikthåndtering (AU)

– Væredygtig ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog

Hvorfor tage netop denne uddannelse i coaching og konflikthåndtering?

Dit udbytte med fagmodulet

 • Du opnår organisationsforståelse i forhold til coaching og konflikthåndtering
 • Du lærer teoretiske og praktiske tilgange til at løse konflikter i organisationen
 • Du opnår psykologfaglig indsigt og metoder til at mediere konfliktopløsende
 • Du lærer kognitiv coachende dialog til at styrke arbejdspladsens mentale sundhed  
 • Du lærer coachende kommunikation som hverdagsvisdom, mødestruktur og feedbackform   
 • Du lærer coachende konflikthåndtering til at skabe psykologisk tryghed, fornyet fokus og øget sammenhold  
 • Du lærer at navigere i sammenhænge mellem konflikttyper, fastholdelse og løsningsmuligheder  
 • Du får metoder og værktøjer til menings- og relationsskabende at mestre konflikthåndtering i det daglige såvel som til at skabe læring og udvikling i egen organisation


Erhvervsrettet og case baseret

Du tilbydes erhvervsrettet praksisorienteret opkvalificering i direkte tråd med erhvervslivets behov og virksomheders efterspørgsel anno 2022.

Undervisningen er i form, indhold og gennemførelse tilrettelagt så den systematisk vedkommende inddrager og kobler fagets betydning og relevans til din og dine medstuderendes arbejdsliv og daglige organisatoriske virke.
Omdrejningspunktet i undervisningen er de studerendes personligt udarbejdede cases, hvis organisatoriske problemstillinger, undervejs analyseres og perspektiveres i lyset af teorier, modeller, værktøjer, konflikthåndtering og løsningsmuligheder.   

Netop dette uddannelsesforløb integrerer nyeste teori og praksis læringscentreret og arbejdslivsorienteret. Uanset branche og fagprofession, opkvalificeres du sådan at din evne til at analysere, forstå og udføre dit daglige arbejde styrkes, professionelt!

Med fokus på værdien af menneskelige ledelseskompetencer, coaching som et af tidens stærkeste værktøjer til udvikling og samtalen som redskab i det dialogiske organisatoriske rum, er uddannelsesforløbet målrettet DIG, der karriererettet ønsker at opkvalificere og styrke din viden og dine kompetencer inden for temaerne:

 • Organisation, coaching og mediation
 • Kognitiv Coaching og effektfuld dialog
 • Praktisk samtale, coaching og feedback
 • Kommunikationsteori og –forståelse
 • Kompetence- og mentaludvikling
 • Psykologisk og social kapital
 • Psykologisk sundhed og mental mestring
 • Læring og udvikling i organisationer
 • Væredygtig ledelse® og organisationspsykologi
 • Forskellighed og konflikthåndtering

Dit udbytte af uddannelsen

Når du gennemfører uddannelsen får du blandt andet følgende udbytte:

 • Værdiskabende professionelle kompetencer med afsæt i kognitiv teori, forskning og efterspørgsel på menneskelige kompetencer
 • Faglige kompetencer til at engagere meningsforhandlende og konfliktopløsende
 • Forskningsbaseret og praksisorienteret viden og værktøjer til at forebygge så vel som håndtere stress
 • At anvende kognitiv coaching i organisationer til at facilitere væredygtighed og udvikling
 • At navigere i sårbarhed som styrke og forskellighed som force
 • Værktøjer til at skabe strategisk commitment, trivsel og handlekraft i organisationer
 • At mestre samtalen som redskab og være en succesfuld dialogpartner
 • At opkvalificere dit CV med et erhvervsakademi uddannelsesforløb til 10 ECTS point

   Uddannelsens udbydere

   Fagmodulet "Coaching og konflikthåndtering" er et akademimodul på 10 ECTS point og hentet fra akademiuddannelsen i Ledelse. Kurset udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, under Lov om Åben Uddannelse. Fagmodulet afsluttes med en eksamen. Commitment Lab er leverandør til KEA.

   Målgruppe

   Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtig ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog henvender sig til dig, der ønsker fornyet viden om og praksisnære redskaber til styrket følelsesmæssigt intelligent lederskab og relationskompetence. Det kan være, at du eksempelvis arbejder som:

   • leder eller kulturbærende medarbejder
   • HR-chef, HR-medarbejder, personale- eller salgsansvarlig
   • konsulent, fysioterapeut, laborant, socialpædagog, mentor for unge eller sygeplejer

    Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab er for dig, der søger styrket selvindsigt, meningsfuldhed og fornyet personlig handlekraft i dit faglige professionelle virke.  

    Da vi forstår os selv og verden gennem samtaler og meningsskabelse, er uddannelsesforløbet udbytterigt for alle, der i deres daglige virke har samarbejdsrelationer, hvor anerkendende deltager- og dialogbaseret kommunikation netop er afgørende.

   Eksamen og diplom

   Fagmodulet Coaching og konflikthåndtering er et akademimodul på 10 ECTS point og hentet fra akademiuddannelsen i Ledelse. Fagmodulet afsluttes med eksamen:

   • 1) At udarbejde et praktisk produkt og et 2-3 siders skriftligt eksamensoplæg kombineret med..
   • 2) Afsluttende mundtlig prøve, med ekstern censur.  

   Det praktiske produkt og det skriftlige oplæg indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. Bedømmelse og karakter gives ud fra 7-trinsskalaen. Ved bestået eksamen opnås 10 ECTS-point (AU-niveau). 


   Adgangskravet er en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau, samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring. 

   Pris

   Åbne hold:

   Prisen pr studerende på åbne hold på uddannelsen Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtig ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog er 25.700,- kroner (ekskl. moms for beskæftigede/virksomheder, momsfrit beløb for Jobcentre). Undervisningen gennemføres centralt i København S. 

   Interne hold:

   Pris til virksomheder og organisationer (interne hold) aftales i samråd med den enkelte værtsvirksomhed alt efter, hvilket skræddersyet forløb der ønskes.

   Hvorfor vælge Commitment Lab?

   Undervisere der er faglige eksperter og professionelle praktikere

   Statsgodkendt certificering og ECTS-point

   Kurser der kobler teori og praksis, erhvervsrettet og anvendelsesorienteret

   Video

   Om udbyderen

   Commitment Lab

   Vækst gennem mental sundhed og strategisk commitment - udvikling, opkvalificering og konkurrencedygtighed. Commitment Lab er en erhvervspsykologisk konsulentvirksomhed med speciale i udvikling, HR, ledelse, strategi & organisation. I en tid, der kræver stadig forandringsparathed og konkurrencedygtighed, sætter Commitment Lab en...


   Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

   Få information

   Få svar på dine spørgsmål om Coaching og Konflikthåndtering (AU)
   Den kursusansvarlige vil kontakte dig
   Ingen omkostninger eller forpligtigelser

   Kontaktinfo

   Commitment Lab

   Stentoften 14
   3140 Ålsgårde

   Telefon: 31170917

   Evalueringer

   Gennemsnit 5

   Baseret på 6 evalueringer

   Anders Kragh
   Havde ikke troede det muligt at jeg kunne lære så meget ny på så kort tid og tilmed bruge/omsætte det allerde fra dag 1, at få så meget brugbar viden er utrolig frisættende og giver en fantastik fremdrift både fagligt som personligt. Det er mig magtpålæggende at anbefale Commitment Lab til alle som ønsker indsigt i mental sundhed væredygtighed o...
   Vis alt
   Deanna Alexandrine Hobson
   Dette uddannelsesforløb er vigtigt og nødvendigt for alle mennesker der på nogen måde kommunikerer med andre mennesker! Følelsesmæssig intelligens og disse kognitive redskaber burde være en del af læringen i undervisningen allerede i grundskolerne. Jeg kan klart anbefale dette fagpassioneret forløb med lige så passioneret og commitet underviser,...
   Vis alt
   Sandie Borg
   Jeg har sjældent mødt en så passioneret underviser, der i SÅ høj grad VIL sine elever. Tines budskab er vigtigt viden for alle virksomheder og deres ansatte, hvis de vil være foran på viden om, hvad der rør sig i organisationer/medarbejdere i dag. Kurset give et vigtigt indblik i, hvordan du som menneske kan blive den bedste udgave af dig selv -...
   Vis alt
   Få information

   Udfyld formularen for mere information om Coaching og Konflikthåndtering (AU)

   Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
   Evalueringer
   Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
   (5,0)
   Baseret på 6 evalueringer
   Se alle evalueringer
   Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
   (5,0)
   Baseret på 6 evalueringer
   Se alle evalueringer