Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Coachuddannelse med certificering og mentorcoaching

Coach Focus
110 timer
Dansk
Åben uddannelse
Odder
Startdato: 07-09-2020 - Odder
19.900 DKK ekskl. moms

Coachuddannelse med certificering og mentorcoaching

Professionel coachuddannelse i Aarhus

Tag en Professionel Coachuddannelse og opnå kompetencer som coach samt en international coach certificering. Du får et 6 ugers intensivt forløb, hvor du udvikler dig personligt og fagligt samtidig med, at du får effektive coachværktøjer, certificering og mentorcoaching.

Udbytte af denne certificering som professionel Focus Coach

 • Undervisning på 4 moduler og telekonferencer med næsten 20 timer pr. uge
 • Kvalificering som coach inden for de 11 kernekompetencer
 • 100 timers coachuddannelse der støtter op om ICF`s 11 kernekompetencer
 • 4 coachsessioner med en professionel coach
 • 10 timers mentorcoaching med dokumentation
 • Minimum 10 timers øvesessions
 • 10 timers telekonferencer
 • Undervisningsmateriale - kompendier til de 4 moduler
 • Certificering, når du demonstrerer, at du behersker de 11 kernekompetencer
 • Kvalificering og certificering som coach fra ICF certificerede undervisere og mentorcoaches

Coachuddannelse i Aarhus med certificering og mentorcoaching

Indhold på coachuddannelsen:

Modul 1. Dig selv som coach - Mestring af kommunikation og dine egenskaber som coach

Her arbejder vi med kommunikationen og vender negative udsagn fra begrænsende forestillinger til positive og udviklende forestillinger, hvor fokus er på muligheder og ressourcer. Vi arbejder med at stille effektive spørgsmål og definition af målafklaring ved hjælp af en klar og veldefineret struktur, hvor GROW modellen er central. Aktiv lytning, anerkendelse, adskillelsesevnen, alenehedsevnen og abstraktionsevnen er her centrale egenskaber, som vi udfordrer såvel personligt som fagligt i coaching med feedback ved alle coachsessioner.

Modul 2. Kend dine indre ressourcer og skab din egen fremtid – Arbejde med kommunikation og forventninger – Hvad er kommunikation?

Her arbejder vi med af egen kommunikation og forventninger med fokus på at forbedre egne og andres præstationer. Vi bliver specifikke i definitionen af, hvad vi forventer af hvem, hvordan og hvornår. Vi anvender repræsentationssystemer og submodaliteter og går i dybden med at undersøge vores interne og eksterne kommunikation, og hvordan vi selv kan skabe balance i vores liv. Vi arbejder med at skabe følelsesmæssig balance og balance mellem følelser og fornuft. Som udgangspunkt lærer vi at tage ansvar for os selv for at kunne hjælpe andre.

Modul 3. Skab positive strategier og handlemønstre – Kommunikation på et dybere plan

Vi går et spadestik dybere i forståelsen og anvendelsen af værktøjer til at bryde begrænsende adfærdsmønstre og frigøre potentialer og ressourcer. Vi udforsker metoder til at skabe successtrategier og arbejder med livshjulet som omdrejningspunkt for væsentlige fokusområder.

Modul 4. Find nøglen til din indre drivkraft og din vej til succes. Evnen til målrettet brug af motivations skabende kommunikation og indre styring

Vi arbejder værdibaseret og anvender AI – Appreciative Inquiry til værdiafklaring i teams og for enkeltpersoner. Metoden til afdækning af værdier, vision og mission for enkeltpersoner, giver klarhed, motivation og fokus på værdiopfyldelse. Værktøjerne til afdækning af værdier m.v. kan ligesom de øvrige værktøjer anvendes i et bredere perspektiv. Den konkrete anvendelse på egen situation og øvelsen af værktøjerne på andre, giver viden og personlig og faglig styrke til at anvende værktøjerne i den virkelighed, som vi er en del af. For en leder vil det være naturligt at anvende værktøjerne i udviklingen af egen arbejdsplads. Der er afsluttende certificering som coach, der ligesom uddannelsen understøtter de 11 kernekompetencer i ICF - International Coachfederation.

Hvad siger tidligere deltagere om coachuddannelsen i Århus?

"Uddannelsen har været et rigtig godt supplement til den coachuddannelse, jeg har i forvejen. Min coaching har meget hurtigt udviklet sit positivt" 

Marlene T. Jensen
Selvstændig coach

"Uddannelsen hos Coach Focus har været en fantastisk oplevelse, som gør, at jeg har startet en udviklingsrejse. Forløbet har været velplanlagt, hårdt og professionelt. Netop denne professionalisme har været nødvendig for, at jeg kunne indgå i forløbet med 100% tro på det. Underviseren besidder en enorm faglig og personlig kompetence, der kommer til udtryk gennem rolig og målrettet undervisning"

Maliina Abelsen
Konsulent

"Rigtig god og spændende uddannelse. Uddybende og brugbare redskaber, kompetente og dynamiske undervisere"

Mette T.
Psykolog og selvstændig coach

”Uddannelsen har på en varm og indfølende måde klarlagt mine egne potentialer til gavn for mig og andre. Uddannelsen har givet mig redskaber og muligheder, som jeg vil bruge i mit liv. Uddannelsen har lært mig, at alle har svaret hos/i sig selv. Jeg kan med forståelse, min empati og min interesse i andre mennesker stille spørgsmål og understøtte andre i deres udvikling”

Rosemarie Elsner
Leder

”Jeg kan i høj grad bruge min coachuddannelse i mit nuværende job som HR-konsulent samt som privatperson. Jeg har især fået værktøjer, som jeg også kan bruge i min hverdag, både professionelt/fagligt og som privatperson. Det har været en udbytterig rejse for mig og et meget vigtigt led i min personlige udvikling. Det har givet mig så meget, at jeg nu også kan være med til at gøre en forskel her i samfundet”.

Katrine Andersen
HR- konsulent

Undervisere på coaching uddannelsen

Jytte Dalgaard, Leder af Coach Focus, underviser og coach på uddannelserne

 • uddannet som socialrådgiver og Cand. Scient. Adm med diplom i personaleledelse og servicepsykologi
 • har mange års erfaring som leder og konsulent med virksomheds-, personale, uddannelses- og projektudvikling. Fra 1985 til 1994 i Nuuk, Grønland, og siden 1994 i Danmark
 • er uddannet NLP Master og hypnoterapeut.
 • er Certificeret Coach med en Systemisk Coachuddannelse og en NLP coachuddannelse
 • er Certificeret Stresscoach  og aktiv i forskellige coachnetværk.
 • er internationalt certificeret coach på PCC niveau fra ICF - International Coach Federation i USA.
 • Deltager hvert år i opkvalificering med anerkendte danske og udenlandske eksperter indenfor Psykologi, Coaching, Teamcoaching, Stresscoaching,  Ledercoaching, Organisationspsykologi og  Neuroscience.

I 2013 var Jytte præsident for ICF Danmark. ICF, International Coach Federation er den største internationale organisation for coaches, som har et unikt certificeringssystem, som garanterer minimumskrav for ICF coaches, der kontinuerligt tilbydes kompetenceudvikling og opkvalificering på coach konferencer, uddannelser og kurser.

Jytte er kendt og respekteret for at sætte fokus på udvikling og resultater for mennesker og organisationer.

Ane Dalgaard, Bent Wagner,  Underviser, coacher og Assistenter på uddannelsen

Ane er uddannet pædagog og Cand.pæd.pæd.psyk. fra Århus Universitet.med erfaring inden for forskellige institutioner og som kontaktperson og coach for børn, børn, unge og børnefamilier.

Ane er uddannet coach og stresscoach i 2005 og er internationalt certificeret coach fra ICF -  USA

Bent har diplom i personaleledelse og servicepsykologi og i markedsføring. Bent er uddannet NLP master, som coach og stresscoach i 2006 og er internationalt certificeret coach fra ICF - USA. Bent har mange års erfaring og succes i arbejdet med unge, der har oplevet vanskeligheder i tilpasning til det traditionelle skolesystem.

Coach certificering

Efter gennemført coachuddannelse med mentorcoaching kan du gå direkte til den Den Internationale Certificering, som består af følgende trin:ICF certificering

 • Ansøgning via ICF`s hjemmeside med dokumentation fra Coach Focus for
  uddannelse, mentorcoaching og certificering i forhold til de 11 kernekompetencer i ICF.
 • Professionel Certificeret CoachDerudover har du kun brug for din egen dokumentation for i alt 100 timers coach sessioner og en lydfil med den coach session, som du vil lægge til grund for en vurdering af dine coach kompetencer med henblik på international godkendelse af din coaching på ACC niveau. Du vil kunne bruge den lydfil, som bliver optaget hos Coach Focus til din certificering.
 • Alle ansøgere til international certificering, skal uanset uddannelsesbaggrund og certificeringsniveau,  gennemføre en skriftlig eksamen i form af en elektronisk multipli choice eksamen.

       

Pris

Pris: 19.900 kr. excl. forplejning for Den Professionelle Coachuddannelse

Bemærk prisen ved tilmelding til Coach uddannelsen og Stresscoachuddannelsen samtidigt:

Du opnår 10% prisreduktion på Stresscoachuddannelsen.

Pris for Coachuddannelse er kr. 19.900 excl. Moms

Pris for Stresscoachuddannelse er kr. 14.900 excl. Moms

Pris ved tilmelding til begge uddannelser samtidigt er: kr. 33.310,- excl. Moms

Coach Focus

Coach Focus

Professionelle coachuddannelser og coachingkurser

Coach Focus samarbejder med anerkendte konsulentvirksomheder og afholder kurser og uddannelser, der giver dig professionelle kompetencer inden for coaching, stresshåndtering, ledelse og meget mere. Med en uddannelse fra Coach Focus får du indblik i værktøjer, der hjælper mennesker og organisationer med...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Coach Focus

Coach Focus

Snærildvej 57
8300 Odder

Få information

Udfyld formularen for mere information om Coachuddannelse med certificering og mentorcoaching

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.