Vis finduddannelse.dk som: Mobile

HD 2. del - International Business

CBS – HD
2 år
Åben uddannelse
Fjernundervisning, Frederiksberg, København
66.000 DKK Momsfri

HD 2. del - International Business

Bliv rustet til globaliseringens udfordringer

Som det mest internationalt orienterede HD-program i Danmark giver HD 2. del International Business dig særlige karrierefordele både internationalt og i Danmark. Desuden kvalificerer HD International Business dig til at læse videre på nogle masteruddannelser og derved tage et yderligere skridt frem i din karriere.

HD studiet henvender sig til dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer i at håndtere internationale forretningsprocesser, og ønsker at udfylde ledelsesmæssige, analytiske eller specialistfunktioner i internationale virksomheder og organisationer f.eks eksportchef, regional salgschef, datterselskabsdirektør, konsulent/erhvervsrådgiver m.fl. Du får de økonomiske og ledelsesmæssige kompetencer, der er nødvendige for at håndtere de udfordringer, som den internationale erhvervsleder konfronteres med.

Tag en HD 2.del i International Business og bliv i stand til at:

  • vurdere den optimale etableringsstrategi
  • tilrettelægge og udvikle virksomhedens globale værdikæde
  • gennemføre markedsanalyser og tilrettelægge markedsføringsmæssige tiltag ift potentielle udenlandske markeder
  • optimere kommunikationen mellem den internationale virksomheds forretningsenheder
  • analysere den internationale virksomheds produktion og udveksling af viden
  • påtage dig et ledelsesmæssigt ansvar i udenlandske forretningsenheder
  • gennemføre salgs- og indkøbsforhandlinger
  • træne medarbejdere i virksomhedens internationale forretningsenheder i virksomhedens processer

Studiet forsyner dig med værktøjer inden for de centrale områder af ledelse i internationale virksomheder og organisationer, markedsanalyse og internationale investeringer, markedsføring, salg og produktion.

HD International Business som online studiumHD uddannelse via e-learning

CBS tilbyder som de eneste i landet et online studium i International Business på HD-uddannelsen. HD 2. del International Business som online studium er for dig, der har behov for at styrke dine kompetencer inden for centrale områder af ledelse i internationale virksomheder, men ønsker at studere, når du har tid og mulighed for det.

Fleksibelt online studium med plads til arbejde og familieliv

Online studiet henvender sig til dig, der gerne vil videreuddanne dig ved siden af dit arbejde, men ikke har mulighed for at være fysisk på universitetet. Ved at tage HD 2. del International Business som online studium har du mulighed for at kombinere studietmed dit familieliv og arbejdsliv og selv tilrettelægge din undervisning. Der er ikke noget krav om fremmøde bortset fra den afsluttende afgangsprojekt-eksamen.

Online læringsmiljø med coaches

Som online studerende indgår du i et virtuelt miljø, hvor du har ansvaret for dine egne opgaver men løser dem under dialog og videnudveksling med både vejledere og andre studerende. Udover adgang til en variation af læringsredskaber og øvelser vil der være en høj frekvens af online-møder og ugentlige aktiviteter.

På studiet får du som studerende tilknyttet en personlig coach, som kan vejlede dig i forhold til løsning af opgaver og andre udfordringer i forbindelse med studiet. Har du mulighed for det, er du også velkommen til at deltage i fremmødeforelæsningerne.

Hvem henvender denne HD sig til?

HD International Business henvender sig til ledere og medarbejdere, der ønsker at udbygge deres kompetencer i at håndtere internationale forretningsprocesser, f.eks. etablering på nye markeder, international afsætning og indkøb, styring af datterselskaber og videnledelse på tværs af grænser.

Foruden et traditionelt fremmødestudium kan uddannelsen også gennemføres som et online studium, som kan forenes med udstationeringer og udlandsophold.

Dele af undervisningen leveres på engelsk af et internationalt lærerkorps, og programmet er modulopbygget med fleksible til- og fravalg.

Om HD i International Business

Undervisningsmetode på denne HD 2. del

Som online studium (100% e-learning)

På online studiet skal du ikke møde op til undervisning, bortset fra introdagen og til den afsluttende eksamen. Læringen foregår via intensiv dialog med undervisere og studerende i studiets eget learning space. Der er tilknyttet et velkvalificeret team af lærere til studiet, hvilket betyder, at du bliver fulgt tæt og udfordret i dit eget tempo (afleveringsfrister skal dog overholdes). Studiet stiller samtidig krav til selvstændighed og til, at du er i stand til at strukturere din egen læring.

Som fremmødestudium

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og holdbaseret gruppearbejde. Både forelæsninger og gruppearbejdet forudsætter brug af forskellige it-redskaber (software til statistisk analyse, regneark, online internetopkobling, osv.). Du møder op til undervisning to aftener ugentligt, typisk tirsdag og torsdag fra ca. kl. 17-20 i CBS' undervisningslokaler på Frederiksberg.

Tidsforbrug - Ca. 20 timer om ugen

HD 2. del varer to år på deltid og er normeret til 60 ECTS-point svarende til ét årsværk. Arbejdsbelastningen er i gennemsnit 20 timer om ugen, hvilket dækker undervisning, forberedelse, opgaver og eksamen.

Pris

HD i International Business koster kr. 16.500,- pr. semester, uanset om der er tale om fremmødestudium eller online studium.

Samlet pris for fire semestre: 66.000 kr.

CBS – HD

CBS - HD uddannelsen

Copenhagen Business School (CBS) er et internationalt universitet, der forsker og underviser i erhvervsøkonomi og erhvervshumaniora. Vi er en af de største business schools i Europa og samarbejder med universiteter og virksomheder i både ind- og udland. CBS har Danmarks...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Forespørgsel efter information

 

Kontaktinformation til CBS – HD

CBS – HD

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg


Få information

Udfyld formularen for mere information om HD 2. del - International Business

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,0)
Baseret på 1 evalueringer
Se alle evalueringer