Strategisk Regnskabsforståelse

Dette 3-dages kursus henvender sig til alle, der ønsker at styrke deres regnskabsmæssige kunnen.
Læs mere om Strategisk regnskabsforståelse - vinterskole 2023