Søren Baungaard Sørensen, Driftschef, Fors A/S

"Rigtig godt kursus med en god kobling mellem den strategiske ledelsesdel og den positive psykologi. Især givtigt med indblikket i den 24 karakter styrker, samt hvordan man kan arbejde med sine styrker og bruge den i forbindelse med at skaber flow via en balance mellem udfordringer og styrker. Introduktionen til Strategic doing var også en positiv oplevelse, som helt sikkert kan bruges i ens fremtidige virke. Meget kvalificerede undervisere, som formåede at have en fin balance mellem teoretisk undervisning og praktiske øvelser. God muligheder for netværk med kursusister fra eget hold."
Læs mere om Effektiv strategisk ledelse gennem positiv psykologi