Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Maj Hessel, Seniorrådgiver, Udenrigsministeriet

"Kurset tjente til at give mig opdateret teoretisk viden om og større indsigt i strategisk interessevaretagelse, kombineret med en nyttig værktøjskasse til brug for fremtidig opgaveløsning. Vekselvirkningen mellem dels teori og praksis; dels de fagligt stærke og rutinerede undervisere og de spændende og til tider provokerende eksterne oplægsholdere, gjorde kurset såvel interessant som relevant. Det samme gjorde kursets ogCBS Executive Sommerskolesfokus på aktivt netværk blandt deltagerkredsen. Alt i alt en yderst positiv og lærerig kompetenceudvikling!"
Læs mere om Interessevaretagelse: Stakeholderrelationer og lobbyisme