Vis finduddannelse.dk som: Mobile

High Performance Team Leadership

CBS Executive Fonden
8 dage
Kursus
Frederiksberg
59.950 DKK ekskl. moms

Hvorfor vælge CBS Executive Fonden?

Højt akademisk niveau

Praksisorienteret, anvendelig viden

Unikke netværksmuligheder på tværs af brancher og sektorer

Kursusbeskrivelse

CBS

High Performance Team Leadership - Vi skaber træningsbanen

Hvis medarbejdere skal blive bedre og udfolde deres fulde potentiale, må de træne mere. High Performance Institute og CBS Executive præsenterer en ny lederuddannelse for virksomhedens mest afgørende ledere.

“High Performance TEAM Leadership er en helt anden måde at træne og udvikle virksomhedens mest afgørende ledere på. Her er der fokus på inspiration, læring samt lysten og glæden ved at træne, som bliver nogle af de krav, fremtidens ledere vil stå over for i en digital brydningstid.” - Kim Kristensen, oberst, dronningens ceremonimester og en af initiativtagerne til den nye lederuddannelse, som gør op med resultatmålinger, meningsløse KPI’er, simple måleskemaer og regnearksledelse.

Det er ikke chefer, der er brug for, det er ledere

CBS Executive og High Performance Institute præsenterer en ny uddannelse, som primært henvender sig til mellemledere i både det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Overskriften er High Performance TEAM Leadership – for det handler først og fremmest om at motivere, inspirere og hjælpe dit team til at præstere bedre. Dette kræver ledere, som kan skabe det rette mindset i teamet. Det kræver ledere, som evner at se hvert enkelt menneskes særlige potentiale. Og det kræver ledere, som kan skabe rammerne for, at alle i teamet kan udfolde deres særlige talenter og dermed gøre deres ypperste for at indfri teamets og organisationens mål. Læg dertil kravene til hastighed i forretnings- og produktinnovation.

Det fordrer et nyt lederskab at skabe organisationer, der er hurtige på fødderne
High Performance TEAM Leadership-uddannelsen er et opgør med tidens tro på, at mennesker kan drives til succes gennem et utal af kolde resultatmål og simple belønningssystemer. High Performance Filosofien handler først og fremmest om at inspirere, vise tillid og skabe forståelse blandt medarbejderne for den fælles vision samt skabe en performancekultur baseret på et klart formål, et stærkt teamarbejde, læringskultur, kontinuerlig træning og feedback. Derefter kan teamet i fællesskab enes om de mål, som den samlede indsats skal føre til, og om den enkeltes unikke rolle i de fælles bestræbelser.

Fra byrde til appetit
Fremtidens leder skal med andre ord fungere som en facilitator og katalysator, der filtrerer og oversætter retning og mål til meningsfulde udfordringer, der pirrer den enkeltes personlige ambitioner og skærper lysten til at præstere. Praktiske erfaringer med High Performance Leadership viser, at alle vinder ved at anvende dette nye mindset. Ægte High Performance Leadership reducerer risikoen for stress blandt medarbejderne og styrker arbejdsglæde, selvværd, personlig mestring og effektivitet. Alt sammen faktorer, der kan aflæses på bundlinjen.

Dit udbytte med kurset

Som deltager på High Performance TEAM Leadership får du et forløb specielt tilrettelagt for dig som teamleder. Forløbet lægger vægt på en vekselvirkning mellem inspiration fra nogle af Danmarks mest toneangivende ledere fra både erhvervslivet, kunstens og sportens verden, indblik i teori og forskning fra nogle af de mest anerkendte professorer fra CBS og ikke mindst træning i de lærte metoder og hjælp til at omsætte det lærte i din egen virksomhed. Derudover vil du få et stærkt og relevant netværk af ledere. Du bliver præsenteret for et ledelsesmindset, der matcher nutiden og de næste årtier, fremfor et gammelt ledelsesparadigme fra den industrielle periode.

Du vil blive præsenteret for en ledelsestænkning, der fokuserer på, hvordan ledelsessystemet fremmer værdiskabelse og fjerner forhindringer og bureaukrati for at sikre det rette mindset, formål og rammer, der sætter medarbejderne fri og op til succes - kort sagt, du vil udvikle dine kompetencer inden for leadership fremfor management.

Kursets indhold

High Performance Team Leadership-uddannelsen består af 8 dage fordelt på introduktion, tre moduler af to dages varighed og afslutning. Forløbet strækker sig over ca. 8 måneder, og tager deltagerne igennem temaerne: Det præsterende lederskab, det personlige lederskab og det faciliterende lederskab. Modulerne opbygges som en vekselvirkning mellem inspiration og undervisning på den ene side og læring og træning på den anden.

Som deltager bliver du bl.a. introduceret til:

  • Forskellen på resultatledelse og præstationsledelse
  • Hvordan ledere kan skabe mening, commitment og handlekraft i forhold til de fornyelser, der i sidste ende skaber de ønskede præstationer
  • Ledelsesmodellen Dreams & Details, og hvordan modellen kan benyttes på team-niveau
  • Kulturbegrebet og værdier i afdelingen
  • Personlig ledelsesstil, og hvilken rolle din personlighed spiller, herunder følgeskab og meningsskabelse
  • Etablering og udvikling af højt præsterende teams, samt relationsudvikling
  • Skabelse af træningsrum, lærings- og feedbackkultur i afdelinger
  • Innovation og læring herunder træning i, hvordan der kan gennemføres innovationsprocesser i egen enhed
  • Hvordan du som leder kan facilitere udviklende og dynamiske processer

Deltagerne på High Performance TEAM Leadership 2020 har givet uddannelsen en samlet evaluering på 4,91 ud af 5.

Målgruppe

High Performance TEAM Leadership henvender sig primært til mellemledere og teamledere. Uddannelsen er designet således, at flere fra samme virksomhed med fordel kan deltage for således at opnå bedst mulig gensidig læring og forankring.

Pris

Prisen for dette kursus er 59950 kroner ekskl. moms.

Om udbyderen

Kompetenceløft og ledelsesudvikling med CBS Executive

CBS Executive har mere end 20 års erfaring i at udvikle forskningsbaserede ledelseskurser og uddannelsesforløb for ledere og specialister i både offentlige og private organisationer.   Deltagerne undervises primært af forskere og professorer fra CBS kombineret med praktikere fra erhvervslivet, som...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om High Performance Team Leadership
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

CBS Executive Fonden

Porcelænshaven 22
2000 Frederiksberg


Få information

Udfyld formularen for mere information om High Performance Team Leadership

Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,5)
Baseret på 14 evalueringer
Se alle evalueringer
Kundecase
Jens Jørgen Lykkegaard, Funktion...

"Hvordan du får bragt de rigtige følelser i spil for dig som leder bliver du inspireret til på HPTL".

Læs mere
Birgitte Wederking, Direktør, Co...

"HPTL giver konkrete ledelsesværktøjer, alsidig inspiration og nærvær i netværk".

Læs mere
Claus Rosvig, Leder – Relationsh...

"HPTL har været et inspirerende uddannelsesforløb, hvor fokus er på din personlige lederstil, og ikke på management".

Læs mere