Forhandlingsteknik - vinterskole 2023

CBS Executive Fonden
3 dage
Kursus
Frederiksberg
17.200 DKK ekskl. moms

Hvorfor vælge CBS Executive Fonden?

Højt akademisk niveau

Praksisorienteret, anvendelig viden

Unikke netværksmuligheder på tværs af brancher og sektorer

Kursusbeskrivelse

Forhandlingsteknik - vinterskole 2023

Forhandlingsteori, praktisk træning og retoriske redskaber

De fleste betragter forhandling som noget, der læres med tiden, og som nogen bare er bedre til end andre. Dette er ikke korrekt. Forhandling er en disciplin som er teoretisk funderet, og som indeholder konkrete redskaber til skabelse af gensidig værdi i en forhandlingssituation og dermed bedre resultater.

Kurset er funderet i anerkendt forhandlingsteori, men fokuserer primært på den praktiske anvendelse og integration af konkrete forhandlingsredskaber, som du kan bruge med det samme. Forhandlingen kan omhandle kontraktindgåelse, en kommerciel vigtig beslutning, lønforhandling med medarbejdere eller en konfliktløsningssituation. Forhandlingerne kan være interne i en organisation eller med en ekstern modpart.

Kursets indhold

Kurset tager udgangspunkt i fire basale principper for værdiskabende forhandling, som sætter dig i stand til at kunne forhandle bedre aftaler og kontrakter - forstået på den måde, at du ikke længere skal vælge mellem gode økonomiske resultater eller gode relationer. Men netop har redskaber til at opnå begge dele.

Som led i kurset sættes der også fokus på retorik. Retorik handler om, hvad du siger og måden, man siger det på. Du får centrale retoriske redskaber, der øger såvel din bevidsthed om egen kommunikation og signaler, samt hjælper dig til at benytte en hensigtsmæssig kommunikationsform til gavn for såvel processen som det endelige resultat.

Kurset vil demonstrere og træne de seneste års teoretiske og praktiske udvikling inden for områderne: Værdiskabende forhandling, bias og psykologi i forhandling samt strategi i forhandling - for på den måde at tilbyde en ny forståelse af, hvad forhandling er, når danske institutioner og virksomheder skal indgå aftaler.

Kursets fokus ligger primært på den praktiske anvendelse og integration af konkrete forhandlingsredskaber, som du kan benytte med det samme.

Efter kurset har du:

  • Teoretisk og praktisk viden om effektive forhandlingsmetoder, kommunikation, strategier og adfærd
  • Ny viden og redskaber til egne forhandlinger i hverdagen
  • Teoretisk og praktisk viden om psykologiske barrierer, der hindrer effektive forhandlinger og skabelse af (mer)-værdi
  • Eksperimenteret med specifikke forhandlingsværktøjer på cases skrevet med reference til ledere, specialister og rådgiveres specifikke virkelighed og udfordringer

Målgruppe

Kurset henvender sig bredt til alle der, personligt eller professionelt, ønsker at styrke deres forhandlingskompetencer.

Deltagerne er ledere på alle niveauer, jurister, konsulenter, rådgivere, m.fl. fra såvel offentlige som private virksomheder.

Pris

Prisen for kurset er 17.200 DKK, deltagergebyr, eks. moms. 

Om udbyderen

Kompetenceløft og ledelsesudvikling med CBS Executive

CBS Executive har mere end 20 års erfaring i at udvikle forskningsbaserede ledelseskurser og uddannelsesforløb for ledere og specialister i både offentlige og private organisationer.   Deltagerne undervises primært af forskere og professorer fra CBS kombineret med praktikere fra erhvervslivet, som...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

CBS Executive Fonden

Porcelænshaven 22
2000 Frederiksberg


Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,5)
Baseret på 14 evalueringer
Se alle evalueringer
Kundecase
Ove Hedegaard, Storkunderådgiver...

"RELEVANT FOR ALLE"

Læs mere
 Mikael Blom Sørensen, Senior Ma...

"ET OPTIMALT MIX AF TEORI OG PRAKSIS"

Læs mere
Jeppe, administrerende direktør ...

"PÅ 2. DAGEN LYKKEDES DET MIG AT FÅ LUKKET EN 10 MILLIONER EUR KONTRAKT"

Læs mere