Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Thomas Thorsøe - MBA in Leadership Psychology på Business Institute

Thomas: MBA in Leadership Psychology har været en meget spændende rejse

Virksomhed: Flügger A/S
Stilling: Chief Human Resources Officer (CHRO)/HR Direktør
Uddannelse: MBA2 in Leadership Psychology (2015-2016)
MBA in Strategic Thinking (2006-2008)

Thomas interesserer sig for mennesker. Relationer, kompetenceudvikling og organisatorisk samspil står hans hjerte nært. Som Human Resource Direktør i Flügger er Thomas kaptajn i en traditionsrig organisation, som står midt i en omfattende transformation. Derfor har han valgt at læse Leadership Psychology, som giver ham vigtige ledelsesmæssige værktøjer.

Læs Thomas’ historie her:

Thomas tog en MBA in Business Psychology på Business Institute”Jeg hedder Thomas Thorsøe. Jeg er 47 år gammel og HR-direktør i Flügger. I mit arbejde beskæftiger jeg mig med, hvordan vi bedst udnytter de ressourcer, som er tilgængelige i organisationen, og hvordan vi sikrer altid at have de rette kompetencer. Lige nu er Flügger på en af sine vigtigste strategiske rejser, hvor vi flytter fokus fra produkter til kunder. Det lyder måske enkelt på papiret, men det er en radikalt anderledes måde at drive virksomhed på. Forudsætningen for at lykkes med strategien er, at hele organisationen er med. Derfor er det også en stor organisatorisk rejse for Flügger, hvor vi både skal udvikle og løfte kompetencer samt arbejde med mennesker i forandring. Som HR-direktør er jeg bindeled mellem direktionen og strategien på den ene side og alle vores medarbejdere på den anden. At gennemføre en forandringsproces i en vidtforgrenet, international virksomhed som Flügger er en stor opgave, og det er vigtigt for mig at være uddannelsesmæssigt ajourført, så jeg kan løse den optimalt.

Hvorfor MBA in Leadership Psychology og Useful Education?

Jeg har tidligere taget en MBA i Strategic Thinking hos Business Institute, som har været meget vigtig for min karriere. Da jeg blev kontaktet af en rådgiver fra Business Institute, som fortalte, at jeg med min tidligere uddannelse fra stedet kunne læse MBA i Leadership Psychology på halv tid, slog jeg til med det samme. Henvendelsen kom på det helt rigtige tidspunkt i forhold til Flüggers nye strategi, så selvom jeg vidste, at det ville blive hårdt arbejde, kunne jeg også se de store fordele, jeg og Flügger kunne opnå med den ekstra indsats.

Uddannelsen i Leadership Psychology har været fantastisk. Jeg er blevet udfordret i mit daglige lederskab til hele tiden at tænke på nye måder. Jeg har fået nogle meget værdifulde redskaber, som jeg dagligt bruger til at gennemføre forandringsprocesser i organisationen. Som sparringspartner for mine kollegaer i direktionen er jeg også blevet løftet til et nyt niveau gennem uddannelsen. Eksempelvis i forhold til gruppedynamikker. 

eg er blevet mere opmærksom på hvilke faktorer, der gør sig gældende i mit samarbejde med direktionen, og hvordan man risikerer at modarbejde hinanden på kryds og tværs. Jeg er også blevet mere skarp på, hvordan vi med større indsigt kan styrke resultaterne og effekten af at lede i den rette kontekst, hvilket har særligt stor betydning under en strategisk transformation. Det kan lyde lidt uhåndgribeligt, men det er det slet ikke. Den praktiske anvendelighed er virkelig sat i fokus.

Helt konkret lavede vi en case på Flügger i forbindelse med emnet Leadership Pipeline, hvor jeg fik indsigt i, hvordan jeg kan arbejde mere optimalt i forhold til prioritering af tid og organisatorisk ledelse generelt. Det har givet mig virkeligt meget i forhold til de dialoger, jeg har med vores landechefer og funktionsdirektører i dagligdagen.
Uddannelsen i Leadership Psychology har været en meget spændende rejse. Jeg er blevet stimuleret til at tænke og arbejde meget mere med individet i fokus. Det har både gjort mig til en bedre leder i dagligdagen over for mine medarbejdere samtidig med, at jeg er blevet en stærkere sparringspartner for mine kollegaer i direktionen. Jeg er flere gange blevet overrasket og udfordret, og jeg synes, at uddannelsen som helhed har været en rigtig god oplevelse.

Hvordan er Business Institute som sted?

”Business Institute har begge ben plantet på jorden. Faktisk synes jeg, at Business Institute underspiller sin rolle på en meget tiltalende måde – uden de store armbevægelser, men alligevel på et ekstremt højt niveau. Der er en afslappet atmosfære, men det er samtidigt et meget ambitiøst uddannelsesmiljø”

Underviserne er utroligt skarpe, både i teorierne og i forhold til den praktiske anvendelighed. Mange studerende er praktikere, og derfor er det vigtigt, at underviserne formår at gøre teorien forståelig og brugbar i virkeligheden - og det gør de.

Hvorfor lige MBA hos Business Institute?

De fleste, som overvejer at læse en MBA har i forvejen en travl dagligdag. Derfor er det ekstremt motiverende, at undervisningen hos Business Institute er så anvendelig allerede fra første undervisningsdag. Undervisningsformen har givet mig inspiration til at arbejde videre med teorier i praksis. Niveauet er højt, og læringen skaber meget værdi.

Hvis du bare gerne vil have papiret, skal du ikke læse en MBA hos Business Institute. Hvis du til gengæld vil have substans, et ekstremt højt niveau og en solid teoretisk ramme er en MBA hos Business Institute det eneste rigtige for dig.

Fremtidsperspektiverne for Thomas er at bruge sine forretningsmæssige og organisationspsykologiske kompetencer til at videreudvikle Flüggers HR strategi, så den i endnu højere grad driver en præstationsfremmende agenda i virksomheden. Thomas er overbevidst om, at hans to MBA-uddannelser har gjort ham mere agil og forandringsdrivende samt har videreudviklet hans strategiske evner til at sparre med ledere på alle niveauer i organisationen, lige fra ejer til butikschef. Hans mantra om, at ”en organisation i udvikling kræver medarbejdere i udvikling” er altid øverst på agendaen, når han taler med ledere rundt i organisationen, hvad enten den overordnede strategiske retning er stabilitet eller innovation.

Thomas’ ambition for fremtiden er at kunne bruge sine kundskaber i en bredere sammenhæng i form af bestyrelsesarbejde. Derfor overvejer han også at påbegynde Top Governance uddannelsen på Business Institute, som netop er en bestyrelsesuddannelse, der sigter mod forbedring af samarbejdet i spændingsfeltet mellem direktion og bestyrelse. Vi glæder os til at se Thomas igen!
Læs mere om Executive MBA in Corporate Entrepreneurship
Læs mere om Executive MBA in Leadership Psychology
Læs mere om Executive MBA² in Leadership Psychology

Bestil information


Udfyld dine kontaktdetaljer hvis du vil i kontakt med Business Institute og høre mere om deres uddannelser.