Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Lone Hauritz - MBA in Leadership Psychology på Business Institute

Lone: Strukturen på MBA uddannelsen hos Business Institute er rigtig god

Virksomhed: Århus Universitetshospital
Stilling: Oversygeplejerske
Uddannelse: MBA in Leadership Psychology (2014-2016)

Lone har altid interesseret sig for, hvordan mennesker kan hjælpe hinanden og lære af hinanden. Som sygeplejerske har Lone hjulpet mange forskellige mennesker gennem årenes løb, og som leder hjælper og lærer hun stadig. Lone er leder i det offentlige system, men hun har altid interesseret sig for, hvordan den private og offentlige sektor kan lære fra og af hinanden. Blandt andet derfor har Lone læst en MBA hos Business Institute.

Læs Lones historie her:

Jeg hedder Lone Hauritz. Jeg er oprindeligt uddannet - og har ni års erfaring som sygeplejerske. Siden da har jeg arbejdet 16 år som leder på forskellige niveauer i hospitalsvæsnet. Jeg har kontinuerligt uddannet mig i takt med, at jeg stod overfor nye udfordringer. Jeg startede med en diplomuddannelse i ledelse, derefter innovation – også på diplomniveau og sidenhen en MBA uddannelse. Personligt har jeg altid været meget optaget af, hvordan det offentlige og private i samspil kan lære fra hinanden. Jeg endte med at tage denne MBA uddannelse, da en kollega anbefalede mig Business Institute.

Lone tog en MBA i Business Psychology og Useful Education på Business InstituteHvorfor MBA in Leadership Psychology og Useful Education?

Jeg gik ind til uddannelsen med en lyst til at udfordre mig selv. Da jeg blev ansat på min nuværende arbejdsplads, sagde min chef, at jeg på et tidspunkt skulle tage en Master uddannelse, og efter et par år fik jeg lyst til at bygge mere viden på.

Det tiltalte mig rigtig meget, at Business Institute har så stort et fokus på anvendelighed. Det handler om, at deltagerne skal gå fra undervisningen velvidende, at de kan relatere undervisningen til praksis. Dette fokus på praktisk anvendelse kommer blandt andet til udtryk gennem de skriftlige opgaver, som tager udgangspunkt i den organisation, man selv eller en medstuderende kommer fra.

Strukturen på uddannelsen er rigtig god. Vi har haft ét undervisningsmodul pr. måned, og det har bevirket, at man som studerende har tid til at sætte sig ind i det nye stof. Efter undervisningen udarbejder vi opgaver i teams, som relaterer sig til undervisningen. Og netop denne læringsproces har givet rigtig meget værdi. Først læser man den litteratur, der er opgivet til modulet, så deltager man i undervisningen, hvor teorier og metoder gennemgås af en kompetent underviser, og slutteligt skal vi anvende den tillærte teori i udarbejdelse af modul– og eksamensopgaver i teams, hvor vi bruger de forskellige virksomheder/organisationer som case. Det tilføjer en ekstra dimension til undervisningen, som har været rigtig god.

Jeg har kunnet bruge uddannelsen allerede fra dag ét. Det er klart, at der for hver undervisningsmodul bliver bygget mere og mere på, men anvendelse af teorier og metoder i praksis var der allerede efter første modul. 

Undervisningsmodulerne handler i sagens natur om forskellige ting, men alligevel har Business Institute skabt et sammenhængende flow, der gør, at de forskellige moduler spiller sammen på tværs.

Jeg er en del af et team på 5 personer, hvor fire kom fra det private og jeg fra det offentlige. Og det var jo lige præcis dét, som jeg gerne ville. Noget af det mest interessante for mig har været at se, at uanset om casen for opgaverne var et andet gruppemedlems virksomhed (privat), så kunne konklusionen og resultaterne af opgaven stadig overføres og relateres til min organisation (offentlig). 

I opgaverne skrev vi bl.a. om udvikling af ledergrupper, lederstruktur, psykologiske perspektiver i ledelse, innovation, forretningsudvikling og HRM strategi, lederskabets paradokser, forandringsprocesser, integrativ tænkning, agilitet i organisationen og personprofiler for at sikre rette teams mv. Emner, som alle ledere udfordres af og som - via viden - kan skabe udvikling – både i det private og offentlige.

Teamsamarbejdet betyder meget for hele uddannelsesforløbet og læringsværdien, og for mig personligt har det nærmest været det bedste ved hele oplevelsen. Man lærer og forstår på et højere niveau, når stoffet skal diskuteres med andre, som har andre holdninger eller inputs.

Helt konkret tænker jeg på en ny måde end før uddannelsen. Jeg har taget mig selv i at reflektere over tilgangen til mine ledelsesopgaver på anden vis, end jeg gjorde før. Jeg anvender den teori og metodeværktøjskasse, jeg har fået fyldt godt op, og bringer det i anvendelse der, hvor det kan være behjælpeligt til løsning af opgaven. Det gør mig i stand til at tænke anderledes og anskue opgaverne og organisationen fra flere forskellige vinkler. Som leder har jeg fået et stærkere fundament at stå på, og dermed en stærkere ledelsesprofil.

Hvordan er Business Institute som sted?

Der hviler en meget afslappet stemning hos Business Institute. Derudover oplever jeg stedet som meget individuelt målrettet forstået på den måde, at alt kan lade sig gøre. Det bliver taget sig tid til individet, og det er dejligt at komme sådant et sted. Der er selvfølgelig nogle rammer, som skal overholdes, hvis målene skal nås, men hvis man har nogle individuelle præferencer er der plads til det. Som sådan er alt muligt. Det satte jeg stor pris på.

Derudover er der nogle små ting, som gør hele oplevelsen nemmere at fordøje. Et eksempel kunne være, at interviews godt kan vedlægges i skriftlige opgaver som lydfiler fremfor at skulle transskribere store tekstmængder. Det er småting, men det er bare med til at gøre helhedsindtrykket bedre, og livet som studerende lidt lettere.

Hvorfor lige MBA hos Business Institute?

Opbygningen af uddannelsen, strukturen, teamsamarbejdet, pragmatikken og tilpasningsvilligheden til den enkeltes behov udgør den ene del af begrundelsen for, hvorfor man skal læse sin MBA uddannelse hos Business Institute.
Den anden del er, at man på første år af uddannelsen får en grundlæggende viden, hvorefter man har mulighed for at vælge én af tre forskellige retninger.

Personligt læser jeg Leadership Psychology, og det har jeg ikke fortrudt. Jeg kender også nogle på Business Strategy, som også er glade for deres valg. Og i forlængelse af det valg, man tager, er der jo altid mulighed for at læse en MBA2 og få noget mere med.

Lone er rigtigt glad for sit arbejde. Når hun har afsluttet sin MBA vil hun tage et velfortjent hvil uden videreuddannelse og høste frugterne af det arbejde, som blev lagt hos Business Institute. Lone kender dog sig selv godt nok til at vide, at karriere- og uddannelsesrejsen sikkert ikke er slut endnu. Med hendes MBA i rygsækken er Lone nu rustet til at tage de næste skridt, og vi ønsker hende rigtig meget held og lykke!
Læs mere om Executive MBA in Corporate Entrepreneurship
Læs mere om Executive MBA in Leadership Psychology
Læs mere om Executive MBA² in Leadership Psychology

Bestil information


Udfyld dine kontaktdetaljer hvis du vil i kontakt med Business Institute og høre mere om deres uddannelser.