Kursus
Ingen anmeldelser

Skolevægring og isolation blandt børn og unge

Basen Kompetencecenter, i København (+1 lokationer)
Længde
3 timer
Pris
1.295 DKK Momsfri
Længde
3 timer
Pris
1.295 DKK Momsfri
Få mere information om kurset

Fremragende Kundekontakt


Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt. 

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Kursusbeskrivelse

Skolevægring og isolation

Skolevægring og isolation blandt børn og unge

Få konkrete redskaber og handlemuligheder i forhold til at arbejde med børn og unge med skolevægring og mulighed for at stille dine egne erfaringer med målgruppen til rådighed for fælles refleksion.

Skolevægring og isolationsproblematikker kan ofte knyttes til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF), angst, OCD, depression og andre psykiske vanskeligheder. Men hvad er skolevægring egentlig? Hvornår adskiller det sig fra pjækkeri, og hvorfor ser vi en stigende tendens af børn og unge, der ikke tør gå i skole?

Skolevægring handler ofte om børn og unge, som har haft skolefravær i kortere eller længere perioder, og uden den rette indsats kan skolevægringen udvikle sig til mere alvorlige isolationsproblematikker, hvor den unge isolerer sig på sit værelse eller slet ikke kommer ud af hjemmet.

Kurset vil gennemgå de forskellige typer af skolevægring og isolation, samt deres årsager, og kurset vil diskutere hvordan det kan ses som både en psykisk lidelse og et socialt fænomen. Kurset vil ligeledes gennemgå de forskellige diagnoser, som ofte optræder i forbindelse med skolevægring og isolation, samt undersøge hvordan skolemiljø og fællesskaber kan medvirke til udvikling af skolevægring.

Kurset vil give dig nogle konkrete redskaber og metoder til, hvordan du kan arbejde med børn og unge med skolevægring og isolation. Med udgangspunkt i to cases vil Basen KompetenceCenter give konkrete eksempler på, hvordan arbejdet kan tilrettelægges i praksis. I denne forbindelse vil Basen KompetenceCenter inddrage forskellige interventionsmetoder så som selvforståelsesforløb, maskering og mestringsstrategier, eksponeringstrappen, forældrescreening og stress- sårbarhedsmodellen.

Indhold og udbytte:

  • Viden om forskellige typer af skolevægring og isolation og deres årsager.
  • Viden om hyppigt optrædende diagnoser i forbindelse med skolevægring og isolation.
  • Viden om hvordan skolemiljø og fællesskaber kan medvirke til udvikling af skolevægring.
  • Værktøjer og metoder til at arbejde med børn og unge med skolevægring og isolation.
  • Viden om hvordan man tilrettelægger undervisnings- og behandlingsforløb i hjemmet.
  • Tilrettelæggelse af interventionsforløb i praksis ved inddragelse af selvforståelsesforløb, maskering og mestringsstrategier, eksponeringstrappen, forældrescreening og stress- sårbarhedsmodellen.
  • Via dialog og små øvelser undervejs vil du få mulighed for at reflektere over, hvordan de præsenterede værktøjer og metoder vil passe i din praksis, og hvordan de kan implementeres i din hverdag.

Målgruppe

Skolevægring og isolation blandt børn og unge henvender sig til: lærere og pædagoger i special- og almentilbud, sagsbehandlere, socialrådgivere, vejledere, kontaktpersoner og andre der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer.

Pris

Prisen for kurset Skolevægring og isolation blandt børn og unge er 1.295 kr. inkl. alt. 

Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Skolevægring og isolation blandt børn og unge
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
Basen Kompetencecenter
Strandboulevarden 122
2100

Specialister i børn & unge med særlige behov

Arbejder du med børn og unge med særlige behov, og har du brug for at få opkvalificeret din viden om psykisk sårbarhed og hvilke metoder der kan bringe barnet eller den unge videre? Så er Basen Kompetencecenter det rigtige valg....

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret