Kursus
Ingen anmeldelser

Forældresamarbejde

Basen Kompetencecenter, i København
Længde
3 timer
Pris
1.295 DKK Momsfri
Længde
3 timer
Pris
1.295 DKK Momsfri
Få mere information om kurset

Fremragende Kundekontakt


Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt. 

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Kursusbeskrivelse

forældresamarbejde

Kursus i forældre samarbejde

Oplever du nogle gange at samarbejdet med forældre bliver svært eller måske helt går i hårdknude, når du skal tale med forældrene om en bekymring? På kurset tales der om værktøjer til at arbejde mentaliserende, bevare nysgerrighed, anerkende forskellige perspektiver samt sikre en god forventningsafstemning. Kurset kommer bl.a. omkring forberedelse af det gode møde samt håndtering af følelser af afmægtighed, som kan blokere for det gode samarbejde.

På baggrund af den systemiske tænkning og med inspiration fra mentaliseringsbegrebet, vil kurset udforske de forskellige positioner vi kan befinde os i, i forældresamarbejdet, samt hvad disse positioner gør ved os.

Kurset vil diskutere, hvordan afmagtsfølelsen påvirker os som professionelle, både kognitivt, personligt og socialt. Herigennem tilbydes andre handlemuligheder, der baseres på at vi som professionelle tager ansvaret på os, og går til samarbejdet med tydelighed, omsorg og forståelse for egen såvel som andres position i samarbejdet. Den teoretiske gennemgang vil blive suppleret med konkrete råd, til det målrettede og konstruktive forældresamarbejde.

Indhold og udbytte:

  • Konkrete råd til det målrettede og konstruktive forældresamarbejde.
  • Konkrete strategier til at professionalisere din faglige rolle.
  • Strategier til fagligt at rammesætte og strukturere forældresamarbejdet.
  • Metoder til hvordan man kan anvende et fokus på mentaliseringsbegrebet til at fremme en forståelse af de bagvedliggende mekanismer og årsager.

Målgruppe

Kurset Forældresamarbejde henvender sig til: Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, sagsbehandlere, socialrådgivere, vejledere, kontaktpersoner og andre der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer.

Pris

Prisen for kurset Forældresamarbejde er 1.295 kr. inkl. alt.

Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Forældresamarbejde
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
Basen Kompetencecenter
Strandboulevarden 122
2100

Specialister i børn & unge med særlige behov

Arbejder du med børn og unge med særlige behov, og har du brug for at få opkvalificeret din viden om psykisk sårbarhed og hvilke metoder der kan bringe barnet eller den unge videre? Så er Basen Kompetencecenter det rigtige valg....

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret