Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Videregående arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøgruppen
1 dag
Åben uddannelse
København
Startdato: Kontakt for mere information - København

Kursusbeskrivelse

Videregående uddannelse i arbejdsmiljø

Lær at styrke dine kompetencer som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder.

Om uddannelsen

Mange af vores kursister har spurgt os: “Kan I lave et kursusforløb, som sætter os i stand til at arbejde mere professionelt med arbejdsmiljøet. “Vi brænder for sagen, og vi har et stort behov for nogle værktøjer i det daglige lokale arbejdsmiljøarbejde. Vores arbejdsmiljø bliver mere komplekst, og det vigtigt for os at have viden, indsigt og handlemuligheder, hvis  vi skal løfte arbejdsmiljøet.”

Der er mange andre spørgsmål, der dukker op på kurserne: hvad gør vi ved mobning eller sexchikane eller ved vold og trusler om vold?

Det giver vi vores bud på. I vores uddannelse kommer vi omkring i alle hjørne af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vi giver jer viden som I kan bruge i jeres daglige arbejde og til at nå jeres langsigtede mål. I kan tage modulerne enkeltvis, som en del af den lovpligtige supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Formål for uddannelsen

Formålet med uddannelsen i arbejdsmiljø er at styrke kursisternes generelle kompetencer på arbejdsmiljøområdet eller indenfor et arbejdsmiljøemne, som er relevant for deres AMO. Hermed opnås kompetencer, som kursisten kan bruge i det daglige og lokale arbejdsmiljøarbejde samt i det strategiske arbejdsmiljøarbejde i kursistens virksomhed.

Der sættes fokus på at øge kursistens viden om emnet og at give kursisten kendskab til konkrete metoder og værktøjer.

Undervisningsmetode

Undervisningen baseres generelt på en metodik, der sætter kursisten i stand til at undersøge, vurdere og vælge løsninger indenfor de enkelte emner. Kursisterne vil blive aktiveret, da der løbende veksles mellem indlæg og opgaver.

Undervisningen retter sig mod kursisternes hverdag og de konkrete opgaver, som de står overfor. Kursisterne kommer så vidt muligt til at anvende og vurdere forskellige værktøjer eller dele af dem som en del af kurset.

Kursisterne vil blive bedt om at beskæftige sig med en konkret problemstilling fra deres egen virksomhed på kurset.

En eller flere problemstillinger udvælges til videre arbejde på kurset.

Kursusindhold – teori og praksis

Kurserne er opdelt i moduler af en dags varighed. Hver kursusdag er tidsmæssigt opdelt i to nogenlunde lige store dele. Den første del fokuserer på teori og vidensopbygning, mens den anden del fokuserer på afprøvning og vurdering (også kaldet øvelsesdelen).

Program på uddannelsen

Indholdsmæssigt tilrettelægges kurserne, så der er formiddagsmoduler og eftermiddagsmoduler.

Der indledes således om formiddagen med en præsentation af arbejdsmiljøproblemer, hvordan de forebygges, og hvad arbejdsmiljøreglerne er.

Forebyggelsesmulighederne illustreres bl.a. ved kort at gennemgå forskellige arbejdsmiljøværktøjer og metoder, som vurderes relevante for dagens arbejdsmiljøemne.

Om eftermiddagen får kursisterne mulighed for at anvende og vurdere et udvalg af de arbejdsmiljøværktøjer og metoder, der blev præsenteret om formiddagen.

Åbne kurser og firmakurser

Kurserne afholdes som åbne kurser, men kan også afholdes lokalt hos en virksomhed som et internt AMO-kursus.

Målgruppe

Målgruppen for moduluddannelsen er arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere.

Moduler i uddannelsen

Uddannelsen består af 9 moduler, der tilsammen giver dig al den nødvendige viden, du har brug for for at arbejde professionelt med arbejdsmiljøet. Modulerne kan tages hver for sig, og der er intet krav om at tage alle moduler. 

Pris

Diplomuddannelsen koster 2750 kr. for hvert modul, du ønsker at tage. 

Om udbyderen

Arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsmiljøgruppen udbyder en bred vifte arbejdsmiljøkurser i hele landet samt via e-learning. Vi møder virksomhederne, hvor de er og lægger vægt på at fremstå som en troværdig, anerkendende og fagligt kvalificeret partner. Vores kunder er et meget bredt udsnit af offentlige og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Arbejdsmiljøgruppen

Griffenfeldsgade 8, 4 tv.
2200 København

Få information

Udfyld formularen for mere information om Videregående arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøorganisationen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.