Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

AMU-Vest
7 dage
Deltid
AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser
Esbjerg
896 DKK ekskl. moms

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Gaffeltruck certifikatkursus B

AMU kursus

Du vil efter at have gennemført dette cerficeringskursus kunne føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler.

Du vil - efter de gældende sikkerhedsbestemmelser - kunne håndtere forskellig opbygning og udstyr ved transporten af varierede godstyper, i snævre rum, reolgange, på ramper og i lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.

Deltageren kan efter kurset

  • Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes.

  • Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling ¿ herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer.

  • Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper.

  • Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes.

  • Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

  • Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes.

Hvad får du ud af et gaffeltruckcertifikat?

Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.

Målgruppe

Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Certifikat / Kvalifikationer

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Få mere information

AMU-Vest

AMU kurser i Vestjylland

AMU-Vest er Vestjyllands førende center for voksen- og efteruddannelse, der primært betjener private og offentlige virksomheder i Region Syd. Vi uddanner årligt ca. 15.000 kursister gennem vores brede vifte af uddannelser, der varer fra en dag og helt op til...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Forespørgsel efter information

Få svar på dine spørgsmål om Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinformation til AMU-Vest

AMU-Vest

Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg

Få information

Udfyld formularen for mere information om Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.