Kursus
Ingen anmeldelser

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage ENGELSK

AMU kurser, i Jylland
Længde
7 dage
Længde
7 dage

Kursusbeskrivelse

Gaffeltruck certifikatkursus B AMU kursus

Du vil efter at have gennemført dette cerficeringskursus kunne føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler.

Du vil - efter de gældende sikkerhedsbestemmelser - kunne håndtere forskellig opbygning og udstyr ved transporten af varierede godstyper, i snævre rum, reolgange, på ramper og i lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.

Deltageren kan efter kurset

  • Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes.
  • Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer.
  • Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper.
  • Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes.
  • Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.
  • Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes.

Hvad får du ud af et gaffeltruckcertifikat?

Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.

Særlige krav

Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Målgruppe

Kurset er for dig, der ønsker at få de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere

For at tage kurset skal du være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest 

Pris

Prisen for kurset er DKK 896,00

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage ENGELSK
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
AMU kurser

AMU Kurser

På denne side finder du et udvalg af forskellige AMU kurser. Scroll gennem siden og find det kursus, der passer perfekt til dig. ...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret