Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Referenceliste

REFERENCELISTE

Arno har fungeret som konsulent og afholdt efteruddannelseskurser for en lang række forskellige institutioner og organisationer igennem årerne. Af listen kan ses diversiteten:

UNIVERSITETERNE og DE LÆNGEREVARENDE UDDANNELSER

Arno har bidraget som konsulent og i forskelligt omfang stået for efteruddannelsen af underviserne og studerende ved indføring og implementeringen af projektpædagogikken og gruppearbejdet på følgende institutter på Københavns Universitet

 • Det Juridiske Fakultet/Jura-studiet
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV)
 • Danmarks Farmaceutiske Højskole
 • Musikvidenskabeligt Institut
 • Institut for Geografi og Geologi
 • Institut for Statskundskab

Har endvidere bidraget med oplæg, workshops og efteruddannelseskurser indenfor projektarbejde, vejledning og kollegasamarbejde for:

 • Danmarks Veterinære Landbohøjskole
 • Ålborg Universitet (AUC/AAU)
 • Syddansk Universitet (SDU)
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Handelshøjskolen/CBS

Desuden holdt oplæg på pædagogiske konferencer afholdt af Danmarks Universitetspædagogisk Netværk (DUN) om forskellige pædagogiske emner belyst teoretisk og praktisk.

Internationalt har Arno også bidraget til udbredelsen og implementeringen af projektpædagogikken i universitetsregi, både i form af konsulentarbejde og afholdelsen af efteruddannelseskurser for universitetslærere.

Bl.a. medvirket som konsulent og kursusholder i et større EU-finansieret pædagogisk udviklings- og samarbejdsprojekt mellem Roskilde Universitet og University of Nizhniy i Rusland under titlen:

 • “Development from Teaching to Learning outcomes within the framework of Bologna”

Andre titler på oplæg og workshops på internationale konferencer:

 • ”Quality assurance as process oriented activity”
 • “Moving from Classical Teaching to Interactiv Learning”
 • “Placing the Students at the Center”

Holdt kurser for Social Welfare International Projectlaboratory (SWIP), blandt andet et:

 • ”Trainers of Trainers course”

GYMNASIER

 • Christianshavns Gymnasium
 • Nørre Gymnasium
 • Næstved Gymnasium

LÆRER- OG PÆDAGOGSEMINARER

 • Zahles Lærerseminarium
 • Frederiksberg Seminarium
 • Den Frie Lærerskole Ollerup
 • Frederikssunds Seminarium
 • Slagelse Seminariet Odsherred
 • Blaagaard Seminarium
 • Hovedstadens Pædagog-Seminarium
 • Roskilde Pædagogseminarium, Fröbel-Højskolen

SOCIALRÅDGIVER UDDANNELSERNE

 • University College Sjælland (UCSJ)
 • Socialrådgiver uddannelsen i København
 • Socialrådgiver uddannelsen i Odense

SO-SU- UDDANNELSERNE

 • København
 • Svendborg
 • Holbæk
 • Ringsted
 • Næstved
 • Dianalund
 • Ballerup
 • Herlev
 • Nykøbing Falster
 • SOPU København & Sjælland

HANDELSSKOLER

 • Roskilde Handelsskole
 • Slagelse Handelsskole
 • Hillerød Handelsskole

SYGEPLEJESKOLERNE

 • Diakonissen
 • Sygeplejeskolen (Metropol)

PSYKIATRIEN

 • Psykiatrisk Center Sct. Hans
 • Epilepsihospitalet & Psykiatrihospitalet i Dianalund
 • Sct. Hans, Recovery mentor kursus

DE KREATIVE UDDANNELSER

 • Kunstakademiets Arkitektskole Kbh.
 • Danmarks Designskole Kbh.
 • Multi-medie-uddannelsen i Århus
 • Det Jyske Kunstakademi
 • Medie-koordinator-uddannelsen, Kbh.

ANDRE UDDANNELSER

 • Institut for Blinde og Svagsynede, Kbh.
 • Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV Køge Bugt)
 • Laborantskolen
 • Biblioteksskolen
 • Ergoterapeutskolen, Kbh.
 • Roskilde Slagteriskole
 • Askov Efterskole
 • Præsteuddannelsen i Århus

DIVERSE ORGANISATIONER

 • Rigsrevisionen
 • Integrationsministeriet
 • Kofoeds Skole
 • Ballerup Kommune
 • Illustreret Videnskab (Journalisterne)
 • Projektbutikken
 • Vesterbro Lokalråd
 • Grevinde Danner
 • Amnesty Internatinal
 • Røde Kors

KURSER FOR UDBYDERE AF EFTERUDDANELSER

 • Personaleudviklingskurser for Storstrøms Amt
 • Institut for Kompetenceudvikling
 • Pædagogisk Center Frederiksberg, Amtscentralen
 • Kursus- og Udviklingscenteret for Vejledning, Uddannelse & Beskæftigelse (VUB),
 • ReConsult Rådgivende Center for kommunikation formidling
 • Arbejdsmarkedsuddannelser for erhvervslærere (AMU)
 • VUC- Falster
 • Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelser (DEL)


Læs mere om Arno Education

Bestil information


Kom I kontakt med Arno Education
Ingen omkostninger eller forpligtigelser