Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Kompetencegivende uddannelse i supervision

Albatros
Længde: 1,5 år
Kurset afholdes på: Dansk
Kursustype: Åben uddannelse
Sted: Roskilde, Århus
Udbyder: Albatros plus
Pris: 52.500 DKK Momsfri

Kompetencegivende uddannelse i supervision

Uddannelse til supervisor i Århus

Kompetencegivende uddannelse i supervision – fag på diplomniveau

Arbejder du professionelt med mennesker i social-, undervisnings- eller sundhedssektoren? Er du leder eller konsulent, der ønsker at tilegne sig de mange kommunikative, relationelle og ledelsesmæssige kompetencer, som udgør en væsentlig del af uddannelsen? Så er er Albatros’ kompetencegivende uddannelse i supervision det rette for dig!

Formål og fakta

Formålet med uddannelsen er at kvalificere dig som supervisor til professionelt, og med stor tryghed, at kunne praktisere supervision med udgangspunkt i metoderne "individuel supervision" og "individuel supervision i gruppe".

Du bliver klædt på til at kunne påtage dig ledelse af både supervisionssamtalen og af en gruppe.

Du vil lære at mestre forskellige konstruktive og kreative metoder til at inddrage og samarbejde med gruppen, i supervisionsprocessen.

Styrk dine personlige og professionelle relations- og kommunikationskompetencerAlbatros’ kompetencegivende uddannelse i supervision, som udbydes i et samarbejde med VIA University College, er også en formel videreuddannelse på diplomniveau.

Gennem fagene Kommunikation, Vejledningsteori og Forandringsprocesser samt Vejledningsmetoder og -processer, får du ud over supervisor-kompetencer konkret teoretisk viden, der udløser i alt 30 ECTS points gennem uddannelsesforløbet.

Forløbet er bygget op, så der sker en konkret og umiddelbar omsætning fra teori til brugbar praksis.

Udbytte

Efter endt uddannelse har du:

 • Konkret og praktisk erfaring med at lave supervisionskontrakter, at starte og etablere en supervisionsgruppe
  og den nødvendige teori og praksis til sikkert at kunne lede et fagligt refleksionsrum i enhver supervisionsegnet kontekst
 • Styrket dine personlige og professionelle relations- og kommunikationskompetencer, ved at have indgået i
  uddannelsesforløbets dynamiske lærings- og udviklingsproces
 • En øget bevidsthed om og flere handlemuligheder i forhold til din kommunikation, lederskab, samarbejde, feedback, organisationsforståelse, gruppeprocesser, refleksion og selvevaluering
 • En øget bevidsthed om din øvrige professionelle praksis

Målgruppe

Uddannelsesforløbets målgruppe er fagprofessionelle på bachelor-niveau, med mindst to års praksis bag sig.

Det er typisk mennesker der arbejder med mennesker og i menneskelige relationer, for eksempel psykiatri-, social-, undervisnings- og sundhedssektorer.

Derudover er målgruppen ledere og konsulenter, som ønsker at tilegne sig de mange kommunikative, relationelle og ledelsesmæssige kompetencer.

Optagelseskrav

For at blive optaget på valgfag på diplomniveau kræves en relevant uddannelse. Uddannelsen skal som minimum være på niveau med en kort videregående uddannelse for eksempel en bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en diplomuddannelse eller lignende uddannelse. Desuden kræves 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene kan du måske blive optaget på baggrund af en vurdering af dine realkompentencer, men der kan ikke dispenseres fra kravet om 2 års erhvervserfaring.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsesforløbet strækker sig over ca. 1½ år med 18 undervisningsdage, fordelt på 9 seminarer.

Ud over deltagelse i seminarerne skal du:

 • Mødes i en studiegruppe min. en dag pr. seminar.
 • Etablere en ekstern øvegruppe uden for egen organisation efter 5. seminar.
  (Her træner du individuel supervision i gruppe minimum 20 timer.)
 • Læse litteratur, skrive læringslogbog samt forberede og gennemføre 3 eksaminer

Uddannelsesforløbet udløser i alt 30 ECTS points og bygget op omkring diplommodulerne:

 • Kommunikation, 10 ECTS points
 • Vejledningsteori og forandringsprocesser, 10 ECTS points
 • Vejledningsmetoder og –processer, 10 ECTS points


1.  seminar er internat. Stedet for vil være et sted, hvor der er let adgang med bil eller offentlig transport.

Seminar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 er eksternater. Disse foregår i Albatros’ lokaler på Klosterport 4L, i Aarhus.

Eksamen og diplom

Albatros’ kompetencegivende uddannelse i supervision udbydes i samarbejde med VIA University College.

Eksamen til de tre diplomfag, der knytter sit til uddannelsen varierer.

 • Fagnr. 1 En skriftlig opgave.
 • Fagnr. 2 Et skriftligt oplæg til en mundtlig eksamen.
 • Fagnr. 3 En synopsis som oplæg til en mundtlig opgave.

  Pris

  Pris for deltagelse på uddannelsen er kr. 50.700. Beløbet er momsfritaget. 

  Prisen inkluderer kaffe/te, vand, frugt og let frokost på alle uddannelsesdage.

  Prisen er ekskl. udgift til internat på seminar 1 (anslået til max. kr. 2500)

  Den kommunale kompetencefond

  For ansøgere der er kommunalt ansatte, kan der være mulighed for at søge støtte fra Den kommunale Kompetencefond.

  Albatros

  Albatros

  Albatros har siden 1985 udført supervisions- og konsulentopgaver samt skræddersyede uddannelser for ledere og medarbejdere i offentlige og private organisationer. Vores mål er at give mennesker og organisationer mulighed for at få øje på og eventuelt bryde med, antagelser og forforståelser -...


  Læs mere og vis alle uddannelser fra Albatros

  Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

  Har du spørgsmål til, eller vil du gerne tilmeldes Kompetencegivende uddannelse i supervision?

    Bliv kontaktet af den kursusansvarlige

    Få den hjælp du efterspørger

    Tilmeld dig

  Errors
  Valgfrit
  Valgfrit
  Valgfrit
  Valgfrit
  Valgfrit

   

  Kontaktinformation til Albatros

  Albatros

  Klosterport 4L
  8000 Århus