Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Obligatorisk efteruddannelse for advokater

- On demand efteruddannelse

  • Når som helst, hvor som helst
  • Ingen spildtid
  • Maksimer din arbejdstid
  • Planlæg din undervisning
  • Ingen omkostninger til transport og forplejning
Vis alle uddannelser afholdt hos ADVOkurser

Uddannelser

E-learning
Forhandlingsteknik Længde Pris By Gennemsnit
Forhandling 3 kursuslektioner Fjernundervisning
Handel og økonomi
Moms
Moms og fast ejendom 4 kursuslektioner Fjernundervisning
Skat
SKAT: Omstrukturering 3 kursuslektioner Fjernundervisning
Økonomistyring
Effektiv Debitorstyring og Inkasso 5 kursuslektioner Fjernundervisning
HR og personale
Ansættelse og opsigelse
Ansættelsesretligt grundkursus - modul I 5 kursuslektioner Fjernundervisning
Ansættelsesretligt grundkursus - modul II 5 kursuslektioner Fjernundervisning
Lov om ansættelsesklausuler 4 kursuslektioner Fjernundervisning
Jura
Advokatetiske regler 3 kursuslektioner Fjernundervisning
Arveret 4 kursuslektioner Fjernundervisning
Bindende påtalebegrænsning 0 kursuslektioner Fjernundervisning
Bistandsadvokaten 0 kursuslektioner Fjernundervisning
Børsstrafferet 0 kursuslektioner Fjernundervisning
Den nye hvidvaskningslov 3 kursuslektioner Fjernundervisning
Den nye Markedsføringslov 3 kursuslektioner Fjernundervisning
En introduktion til digitale retssager 0 kursuslektioner Fjernundervisning
Erstatning, Strafferetlig forfølgning 0 kursuslektioner Fjernundervisning
Forbrugerret 5 kursuslektioner Fjernundervisning
Forsvarsadvokaten – taktik, praktisk håndtering, procedure og basis-jura 5 kursuslektioner Fjernundervisning
Forsvarsadvokaten – økokrim, skattesvig og børsstrafferet 4 kursuslektioner Fjernundervisning
Forældelse 5 kursuslektioner Fjernundervisning
Grundlæggende Inkasso 6 kursuslektioner Fjernundervisning
Hovedaktionærens samlede økonomi 4 kursuslektioner Fjernundervisning
Mediation 5 kursuslektioner Fjernundervisning
Ny lov om ægtefællers forhold 3 kursuslektioner Fjernundervisning
Opløsning af selskaber 5 kursuslektioner Fjernundervisning
Praktisk retssagsbehandling, herunder den digitale sagsportal og digitale retssager 6 kursuslektioner Fjernundervisning
Produktansvar 4 kursuslektioner Fjernundervisning
Sagsportalen i praksis 4 kursuslektioner Fjernundervisning
Selskabsretlig omstrukturering 4 kursuslektioner Fjernundervisning
Selskabsretligt grundkursus 5 kursuslektioner Fjernundervisning
Syn og skøn - både teknik og jura 5 kursuslektioner Fjernundervisning
Udvidet kapitalselskabsret 5 kursuslektioner Fjernundervisning
Virksomhedsoverdragelse og medarbejdere 3 kursuslektioner Fjernundervisning
Ægteskabsret 5 kursuslektioner Fjernundervisning
GDPR
Den nye persondataforordning 4 kursuslektioner Fjernundervisning
En praktisk guide til persondataforordningen 5 kursuslektioner Fjernundervisning
Opdatering: en praktisk guide til persondataforordningen 7 kursuslektioner Fjernundervisning
Lejeret, fast ejendom og byggeri
AB 18 - Byggeriets nye aftalevilkår 5 kursuslektioner Fjernundervisning
Ejendomshandel for advokater 4 kursuslektioner Fjernundervisning
Ejendomsskat og de nye regler om ejendomsvurdering 3 kursuslektioner Fjernundervisning
En gennemgang af boliglejekontrakten 5 kursuslektioner Fjernundervisning
En gennemgang af erhvervslejekontrakten 6 kursuslektioner Fjernundervisning
Fast ejendom – opdateret kursus 5 kursuslektioner Fjernundervisning
Vedligeholdelse, mangler og fraflytning i boliglejemål 4 kursuslektioner Fjernundervisning
Offentlig ret, miljø og udbud
Grundlæggende udbudsret 5 kursuslektioner Fjernundervisning
Skatteret
Bevis i skattesager 3 kursuslektioner Fjernundervisning
Den nye skattekontrollov 3 kursuslektioner Fjernundervisning
Den nye virksomhedsskattelov 4 kursuslektioner Fjernundervisning
Håndtering af tvister med SKAT 3 kursuslektioner Fjernundervisning
Skatteindberetningsloven 3 kursuslektioner Fjernundervisning
Ledelse og organisation
Bestyrelsesarbejde
Bestyrelses- og direktionsansvar 6 kursuslektioner Fjernundervisning
Bestyrelsesarbejde og advokatens særlige rolle heri 4 kursuslektioner Fjernundervisning
Markedsføring
Online marketing
Online markedsføring 6 kursuslektioner Fjernundervisning
  • = Videopræsentation tilknyttet denne udbyder/uddannelse

Vis alle

Evalueringer

Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.