Kursus
Ingen anmeldelser

Styrk kommunikation og samarbejde

Addfocus, i Danmark
Længde
Varierende længde
Næste startdato
Kurset afholdes hos jer - kontakt for information om dato Se detaljer
Uddannelsesform
Firmakursus
Uddannelsens hjemmeside
Længde
Varierende længde
Næste startdato
Kurset afholdes hos jer - kontakt for information om dato Se detaljer
Uddannelsesform
Firmakursus
Uddannelsens hjemmeside
Få mere information om kurset

Startdato

1 tilgængelig startdato

Kurset afholdes hos jer - kontakt for information om dato

 • Firmakursus
 • Danmark

Kursusbeskrivelse

kommunikation og samarbejde

Styrk kommunikation og samarbejde

Ønsker i at få styrket jeres kommunikation og evne til at samarbejde i teamet? På et kursus hos os, arbejder vi, gennem accept og forståelse for menneskers forskelligheder, med at håndtere udfordrende situationer på en hensigtsmæssig måde. Vi vil ydermere give jer inspiration, udfordring og redskaber til håndtering af kommunikationen med kollegaer og samarbejdspartnere - alt dette med henblik på at skabe et udviklende samarbejde. 

Dit udbytte af et kursus i kommunikation og samarbejde

Kurset er ikke begrænset til, men kan bl.a. bidrage give indsigt i følgende:

 • Større indsigt i adfærd og hvordan denne påvirker opfattelser og relationer
 • Større indsigt i -og forståelse for egne reaktionsmønstre
 • Forståelse for fællesskabets ansvar for individet og individets ansvar for fællesskabet
 • Redskaber til at støtte og udbygge bæredygtige relationer
 • Større accept af forskelligheder, styrker og svagheder
 • Større bevidsthed om de elementer der tilfører dagligdagen energi
 • Større evne til at etablere kontakt og blive forstået af andre
 • Indsigt i – og forståelse for – forskellige fortolkninger i kommunikation
 • Redskaber til bedre at forstå andres kommunikation
 • Større refleksion over egen og andres kommunikation og adfærd
 • Forståelse for kommunikationens psykologiske aspekter

Kursets form

Deltagernes egne oplevelser og erfaringer på arbejdspladsen vil danne baggrund for indholdet i kurset. Dette sikrer en direkte kobling til hverdagen. Vi arbejder med aktiv læring og skaber en dynamisk ramme, hvor deltagerne er aktive medspillere. Denne involvering sikrer en stærk og solid integration og giver redskaber til direkte anvendelse i dagligdagen.

Kurset kræver en tydelig forventningsafstemning, hvorved I har stor indflydelse på indholdet.

Undervisning på kurset

Formidlingsformen er engageret og nærværende. Fremlægningen er teoretisk velfunderet med mange elementer fra almene hverdagsoplevelser, og er baseret på erfaringer alle kan relatere til. Samtidig anvendes undervejs en stærkt humoristisk vinkling og karikerede historier, der skaber en fantastisk dynamik og efterlader deltagerne opløftede og forløste af genkendelsens befriende latter.

Tidsrammen for kurset er helt fra et foredrag på 2 timer til 2 kursusdage.

Video

Pris

Kontakt os og få et tilbud. 

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Styrk kommunikation og samarbejde
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
Addfocus
Østergade 21
8370 Hadsten

Navnet Addfocus er skabt ud fra tanken om at det, vi giver opmærksomhed, er det vi forstørrer i bevidstheden og dermed bevæger os imod. Vi er overbeviste om, at et aktivt og bevidst valg af fokus kan skabe en markant...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret