Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Den Grundlæggende Lederuddannelse 2

Aarhus Business College
9 dage
Dansk
Sidste ansøgningsfrist: Du skal senest tilmelde dig 14 dage før kursusstart
AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser
Århus
Startdato: Vi starter løbende nye hold - Klik på "Tilmeld mig" herunder og find datoerne - Århus

Den Grundlæggende Lederuddannelse 2

Hvad går kurset ud på?

Måske har du allerede taget Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) eller andre lederkurser og vil nu have endnu flere redskaber i værktøjskassen? Har du brug for endnu dybere kendskab til ledelse og alle de facetter det indeholder?

Ledelse og økonomi (GLU2) er et helt nyt forløb og er tilrettelagt til at gøre dig endnu skarpere til ledelse. Det er en skattekiste for ledere, og blandt emnerne er anerkendende ledelse og distanceledelse. Du prøver også kræfter med værktøjer som forhandlingsteknik og økonomistyring, ligesom du får dybere indsigt i udvikling af talenter og rekruttering.

Dit udbytte

Foruden det faglige udbytte, som kort er nævnt ovenfor, så får du mulighed for sparring og videndeling med andre ledere, ligesom du får mulighed for refleksion over egen ledelse og mulighed for at udvikle dig derhen hvor du gerne vil.

Målgruppe

Ledelse og økonomi er for alle, der arbejder med ledelse, eller som ønsker at forbedre sine kompetencer inden for kursets faglige områder. Kurset er primært for ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau og uden ledelsesteoretisk basis. Hvis du har været på Den Grundlæggende Lederuddannelse eller andre lederkurser, så er denne uddannelse et godt supplement.

Undervisningsform

Undervisningen er fra kl. 08.15 – 15.39 og består af 9 kursusdage fordelt over ca. 5 måneder (modulopbygget). Kurset veksler mellem oplæg i plenum og træning i mindre grupper.

Måden vi arbejder med teorierne og taler sammen på tager afsæt i den virkelighed vi bevæger os i. Det vil sige, at vi kigger på udfordringer og problemstillinger mv., som deltagerne hver især oplever i sin daglige ledelse, tager udgangspunkt i dem og forholder os konstruktivt dertil.

Undervisningen vil være et mix af tavleundervisning, gruppearbejde, refleksionsopgaver, rollespil med mere. Der er ingen eksamen, men en forventning om aktiv deltagelse og vilje til at påvirke og lade sig påvirke. Der udstedes diplom efter endt forløb.

Tilmeldingsfristen er 14 dage før kursusstart. Som udgangspunkt skal der minimum være 20 deltagere.

Vi forbeholder os ret til ændringer af lovmæssig art.

Indhold

Kurset er modulopbygget, hvor du kommer omkring:

Modul 1: Anerkendende ledelse

I anerkendende ledelse arbejder vi med at flytte fokus fra fejl og mangler til at fokusere på successer og det der virker. Vi øver os i at bruge et ressourceorienteret og konstruktivt sprog og fokusere på styrker, successer og potentialer.

Anerkendende ledelse (2 dage) står i forlængelse af Den Grundlæggende Lederuddannelse, som også udbydes på Aarhus Business College. På denne udbyggede uddannelse får du mulighed for at dykke mere ned i anerkendende kommunikationsværktøjer – Vi forstår organisationer som arbejdsfællesskaber, hvor vi skaber mening i den måde, vi er sammen på.

Modul 2: Lederens rekrutteringsværktøjer

I lederens rekrutteringsværktøjer tager vi udgangspunkt i employer branding, og hvad der gør en virksomhed attraktiv som arbejdssted. Med det som udgangspunkt arbejder vi med hele rekrutteringsprocessen fra den konkrete jobanalyse og -beskrivelse til jobannoncen og valg af medie, til ansættelsessamtaler og onboarding proceduren.

Modul 3: Talentudvikling

Formålet med talentudvikling er tofoldigt, dels at udvikle medarbejdernes individuelle kompetencer, og dels at bruge de individuelle kompetencer til det fælles bedste i virksomheden og samfundet. Al forskning tyder på, at talent handler om vilje, vedholdenhed, engagement og tålmodighed frem for en medfødt særlig begavelse, så vi arbejder med udvælgelse, uddannelse og udvikling af talenter i forhold til virksomhedens strategi og behov.

Modul 4: Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj

Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj sætter dig i stand til at udnytte de informationer, der ligger gemt i regnskabet. Ved at forstå sammenhængen i de enkelte regnskabsdele vil du opnå en større forretningsforståelse, og du kan bedre forstå og gennemskue de regnskabsmæssige informationer, der bliver slynget rundt i lokalet på ledermøderne. Forståelsen sætter dig i stand til at udvikle KPI’er for din afdeling, dine medarbejdere og dig selv, fordi du nu kan koble den økonomiske udvikling med virksomhedens strategi. Du får med andre ord forretningsforståelse.

Modul 5: Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj

I nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj går vi et spadestik dybere. Med udgangspunkt i regnskabet gennemgår vi alle relevante nøgletal. Du lærer forståelsen af nøgletal, og du lærer at bruge dem som udgangspunkt til at udvikle KPI’er for at sikre, at du driver din afdeling i den retning det forventes i forhold til virksomhedens strategi. I forbindelse med kalkulationer ser vi lidt på fastsættelse af kost-/salgspriser samt investeringsanalyser.

Modul 6: Lederens forhandlingsteknik

Vi afslutter uddannelsen med lederens forhandlingsteknik, og arbejder med forhandlingsprocessens faser og faldgruber. Du får mulighed for at afprøve forskellige forhandlingsstile og opleve, hvordan de virker i forhold til resultat og relation. Det bliver udfordrende men sjovt!

Kurset er sammensat af arbejdsmarkedsuddannelserne:

 • 42833  - Anerkendende ledelse
  2248,00kr. for faglærte og ufaglærte og 1.173,70kr. med videregående udd.

 • 40653 - Lederens rekrutteringsværktøjer
  2248,00kr. for faglærte og ufaglærte og 1.173,70kr. med videregående udd.

 • 47471 - Lederens værktøjer til at udvikle ledertalenter
  2372,00kr. for faglærte og ufaglærte og 1.173,70kr. med videregående udd.

 • 43575 - Lederens forhandlingsteknik
  3558,00kr. for faglærte og ufaglærte og 1.650,55kr. med videregående udd.

Eksamen og diplom

Efter endt uddannelse får du et diplom fra Aarhus Business College, som er Danmarks ældste handelsskole og en af landets største. Vi er anerkendt i erhvervslivet som en udbyder af kvalitet og med et diplom fra Aarhus Business College står du stærkere i dit videre arbejdsliv.

Pris

Beskæftigede, faglærte og ufaglærte: 1.426 kr.

Beskæftigede med videregående uddannelse samt ledige (jobcenterets pris): 5.167,15 kr.

Aarhus Business College

Aarhus Business College

Kurser & efteruddannelse ved Aarhus Business College

Aarhus Business College tilbyder kompetencegivende uddannelser, kurser og skræddersyede forløb til virksomheder inden for følgende områder: Ledelse Sprog og kommunikation Regnskab IT Du kan tage et kursus på flere forskellige måder: På Campus Sønderhøj i Aarhus Du har mulighed for at tage...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Aarhus Business College

Sønderhøj 9
8260 Viby J

Få information

Udfyld formularen for mere information om Den Grundlæggende Lederuddannelse 2

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.