Vis finduddannelse.dk som: Mobile
Startdatoer
Herning
Efterårsfag: August/Februar 
39.600 DKK
Forårsfag: Januar/Februar 
39.600 DKK
Århus
Efterårsfag: August/September 
39.600 DKK
Forårsfag: Januar/Februar 
39.600 DKK

Kursusbeskrivelse

HD 1. del

Læs HD 1. del i Aarhus eller Herning!

HD 1. del er en bred erhvervsøkonomisk grunduddannelse på deltid, der giver titlen Graduate Certificate in Business Administration.
Deltagerne får en grundlæggende teoretisk indføring i de centrale områder inden for erhvervs- og samfundsøkonomien. Du vil blandt andet blive undervist i erhvervsøkonomi, dataanalyse, samfundsøkonomi og erhvervsjura.

Første del af HD-uddannelsen er fælles for begge specialiseringer på HD 2. del, og fagene på HD 1. del tages som enkeltfag. Du skal først vælge specialisering, når du har gennemført HD 1. del. Det anbefalede forløb på HD 1. del starter ultimo august. Hvis du følger det anbefalede forløb, tager det to år at gennemføre HD 1. del, men du kan godt strække det over længere tid, hvis du har behov for det.

Uddannelsens Indhold

1. del af HD-uddannelsen er bygget op af fagmoduler, der hvert strækker sig over et halvt år, det vil sige et semester. I alt varer HD 1. del-studiet to år, hvis det anbefalede studieforløb følges. Der er dog mulighed for alternative studiemodeller

Dit udbytte

HD 1. del giver de studerende en grundlæggende teoretisk indføring i de centrale områder inden for erhvervs- og samfundsøkonomien.

Du opbygger grundlæggende akademiske kompetencer, så du på en systematisk og metodebevidst måde kan arbejde med identifikation og løsning af komplekse problemstillinger i praksis. Du kan således bruge den viden og de teorier, du får på HD 1. del, i dit arbejde fra første undervisningsdag af.

HD 1. del giver desuden et solidt grundlag for videre studier inden for de erhvervsøkonomiske områder og er direkte adgangsgivende til HD 2. del.

Video

Målgruppe

HD 1. del er relevant for alle, der arbejder med erhvervsøkonomiske problemstillinger. Den typiske HD 1. dels-studerende kommer fra revisionsbranchen, men der kommer også folk, der ikke har en økonomisk baggrund, og som er specialiserede inden for for eksempel det humanistiske, tekniske eller sundhedsfaglige felt.

Adgangskrav

Du skal opfylde nedenstående betingelser for at få adgang til HD 1. dels-modulerne.

Du skal have bestået en gymnasial eksamen, det vil sige:

  • Studentereksamen - STX
  • Højere Forberedelseseksamen - HF
  • Højere Handelseksamen - HHX
  • Højere Teknisk Eksamen - HTX
  • Erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen - EUX
  • Relevant uddannelse på mindst samme niveau  

Der stilles ikke krav om et bestemt gennemsnit eller specifikke fag/fagniveauer fra din adgangsgivende uddannelse, men denne skal være bestået. Der er ikke adgangsbegrænsning på HD, så du bliver ikke vurderet på dit karaktergennemsnit i forhold til de andre ansøgere. Du behøver derfor heller ikke søge ind både i Aarhus og i Herning for at sikre dig en plads.

Eksamen og diplom

Det enkelte fagmodul består af en undervisningsdel, der afsluttes med en eksamen. I enkelte tilfælde skal der i løbet af undervisningen afleveres opgaver, som indgår i eksamen.

Deltagerbetaling omfatter tre eksamensforsøg. Du bliver automatisk tilmeldt den første ordinære eksamen i umiddelbar forlængelse af undervisningen på hvert fag. Prøverne gennemføres én gang om året med mulighed for omprøve ved reeksamen i februar eller august.

Eventuel framelding til eksamen skal ske senest en uge før, prøven afholdes eller påbegyndes. Du kan ikke framelde dig eksamen i det afsluttende projekt. Hvis du ikke afleverer et projekt inden for afleveringsfristen, bruger du et eksamensforsøg og skal dermed skrive en helt ny opgave. 

Pris

Den fulde pris for HD 1. del er 39.600 kr.

Deltagerbetalingen opkræves semestervis for det antal fag, du har tilmeldt dig, og dækker omkostninger til undervisning, tre eksamensforsøg per fag og administration, samt giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du betaler således ikke for hele uddannelsen på én gang. 

Om udbyderen

Aarhus BSS

Fakultetet huser seks institutter, der alle er internationalt anerkendte for deres uddannelser og forskning, samt en lang række internationalt anerkendte forskningscentre. Samling af alle de samfundsvidenskabelige discipliner under samme strategiske ramme har skabt en dynamisk og visionær organisation, der er fleksibel og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om HD 1
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

Aarhus BSS - HD, MBA & Master

Bartholins Allé 14, Bygning 1327
8000 Århus

Telefon: 87150720


Få information

Udfyld formularen for mere information om HD 1

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.