Vis finduddannelse.dk som: Mobile
1 år
Tysk
Åben uddannelse
Aalborg
Startdato: Kontakt for startinformation - Aalborg
9.000 DKK Momsfri

Kursusbeskrivelse

UniTysk - Universitetsuddannelse i tysk

UniTysk er navnet på Aalborg Universitets IT-baserede tysktilbud inden for efter- og videreuddannelsesområdet.

Hovedområderne i UniTysk er kultur, historie og samfundsforhold i de tysktalende lande, tysksproget tekst og litteratur og arbejdet med det tyske sprog.

Uddannelsens indhold

UniTysk henvender sig til dig, der har behov for nye tyskfaglige kvalifikationer på bachelorniveau. Disse kvalifikationer kan enten fungere som en opdatering af en faglig kompetence, du allerede har, eller de kan udgøre en ny formel kompetence i tysk på bachelorniveau. Modulopbygningen gør, at du kan vælge netop de dele, der imødekommer dit efter-/videreuddannelsesbehov.

UniTysk gør det muligt at videreuddanne sig ved siden af evt. fuldtidsarbejde. Modulerne svarer indholdsmæssigt til et “rigtigt” universitetsstudium, mens deres form er designet til at tilgodese netop den voksne studerendes krav om selv at kunne tilrettelægge sin dag med arbejde, familie osv.

Men UniTysk giver dig ikke blot tyskfaglige kvalifikationer. Undervisningen er organiseret på en måde, så du også opnår fortrolighed med IT og projektarbejde med individuel vejledning. For de deltagere, der til daglig er beskæftiget med undervisning, vil UniTysk således også være en inspirationskilde i forhold til fornyelse af egen undervisning.

De tre moduler på UniTysk:

 • Tysk sprog
 • Tysk tekst og litteratur
 • Tysk kultur, historie og samfundsforhold (udbydes i 2015-2016)

Målgruppe

UniTysk er udviklet til at være attraktiv for en bred målgruppe. Det er således muligt enten at erhverve en ny formel kompetence eller at benytte modulerne som efteruddannelse, hvis du allerede har en kompetence i faget, som du ønsker yderligere styrket.

I udviklingen af UniTysk har vi især tænkt på:

 • Ansatte på virksomheder og i serviceerhverv, der har brug for viden om tysk kultur, tysk sprog, de dansk-tyske relationer, og som har behov for udvikling af tysk sprogfærdighed på højt niveau.
 • Gymnasie-, HF- og erhvervsskolelærere, som ønsker en bacheloruddannelse eller en opdatering af deres eksisterende uddannelse i tysk.
 • Folkeskolelærere, lærere i almen voksenuddannelse (VUC) og andre lærere, som ønsker en efter/videreuddannelse inden for tysk gennem erhvervelse af en kompetencegivende uddannelse.

Endelig ved vi af erfaring, at universitetets deltidsuddannelser søges af en bred vifte af mennesker. Det kan være personer, der ønsker en opdatering af deres formelle kvalifikationer eller deres viden om fx tysk kultur eller tysk sprog. Det kan være personer, der i forvejen har en uddannelse (fx bibliotekarer og journalister), men det kan også være personer, der her får deres første mulighed for at tage dele af eller en hel universitetsuddannelse.

Adgangskrav

1. Adgangskrav til et enkelt modul/enkeltfag på et modul af UniTysk

Adgangskravet er en gymnasial uddannelse med Tysk fortsættersprog B eller Tysk begyndersprog A.

2. Adgangskrav til UniTysk med henblik på  at opnå et hovedfag i tysk

Adgangskravet er en gymnasial uddannelse med Tysk fortsættersprog B eller Tysk begyndersprog A.
Der stilles desuden følgende supplerende krav til din gymnasiale uddannelse:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B

3. Adgangskrav til UniTysk med henblik på at opnå et sidefag i tysk

Adgangskravet er en gymnasial uddannelse med Tysk fortsættersprog B eller Tysk begyndersprog A.
Derudover skal du som minimum have gennemført 120 ECTS-point på en bacheloruddannelse (inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække) og i et andet fag end tysk.

Hvis du ikke har ovennævnte fag i din gymnasiale uddannelse og på de angivne niveauer, må du opfylde dem ved at tage supplerende kurser på hf, VUC, GSK, Studenterkursus o.l.

Generelt om UniTysk

Kernen i UniTysk er kultur og samfundsforhold i de tysktalende lande, den tysksprogede litteratur og arbejdet med det tyske sprog. UniTysk giver ikke blot tyskfaglige kvalifikationer, idet undervisningen er organiseret på en måde, så du samtidig opnår fortrolighed med IT og med projektarbejde. For de deltagere, der til daglig er beskæftiget med undervisning, vil UniTysk således også være en inspirationskilde i forhold til fornyelse af egen undervisning. 

Tre moduler
UniTysk består af tre moduler af hvert et års varighed. Modulerne kan læses enkeltvis eller kan - alt efter interesse og behov -  indgå i et mere formelt uddannelsesforløb.

 • Tysk kultur, historie og samfundsforhold  
 • Tysk sprog
 • Tysk tekst og litteratur

Modulerne henvender sig til en voksen målgruppe, der har lyst til at videreuddanne sig på højt niveau ved siden af evt. fuldtidsarbejde. Hvert modul svarer til 30 ECTS-point, så i praksis læser man 15 ECTS-point pr. semester. Dette svarer til at være studerende på "halv tid".

Pris

Prisen er 4.500 kr. pr. semester, dvs. 9.000 kr. for et helt modul af 1 års varighed

Om udbyderen

Aalborg Universitet - kurser og efteruddannelse på diplom-, bachelor-, kandidat- og masterniveau

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet kan læses på diplom-, bachelor-, kandidat- eller masterniveau. De fleste uddannelser har typisk 2 – 4 seminarer per semester kombineret med netbaseret læring og kommunikation. Studieformen er baseret på den internationalt kendte Aalborgmodel: Problem...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Langagervej 2
9220 Aalborg Ø

Få information

Udfyld formularen for mere information om UniTysk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.