Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Professionsrettet musikanvendelse (PROMUSA)

Aalborg Universitet
Deltidsforløb på 2 år
Kursus
København
Startdato: september 2022 - København
80.000 DKK Momsfri

Kursusbeskrivelse

Uddannelse i musikterapi ved Aalborg Universitet

Har du sundhedsfaglig, pædagogisk eller kunstnerisk uddannelse, og ønsker du kvalificeret viden om, hvordan du anvender musik i arbejdet med mennesker med særlige behov. Med denne musikterapeutiske efter- og videreuddannelse får du teoretisk og forskningsbaseret viden om anvendelse af musik til fysiske, psykologiske, eksistentielle og sociale formål.

PROMUSA er en praksisorienteret musikuddannelse der giver dig et solidt teoretisk og metodisk fundament for anvendelsen af musikoplevelser i arbejdet med mennesker, der har særlige behov. Du beskæftiger dig med forskellige undervisningsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion, herunder forelæsninger, workshops, træningsmoduler m.v.

Dit udbytte med denne uddannelse

Med denne musikterapeutiske efter- og videreuddannelse kan du tilegne dig teoretisk og forskningsbaseret viden om anvendelse af musik til fysiske, psykologiske, eksistentielle og sociale formål. Forløbet giver dig fornyet akademisk, musikalsk og kommunikativ kompetence, som du kan bruge i dit arbejde med mennesker. Forløbet kvalificerer dig dog ikke til at varetage musikterapeutiske behandlingsforløb.

Uddannelsen har fokus på at udvikle dine kompetencer indenfor bl.a. følgende fagområder:

 • Musikpsykologi
 • Musikterapiteori og -forskning
 • Gruppeterapi
 • Improvisation
 • Terapirettet krop og stemme
 • Terapirettet sammenspil
 • Musik og identitet

Forløbet kvalificerer dig endvidere til at søge optagelse på den 2-årige kandidatuddannelse i musikterapi.

PROMUSA - En musisk deltidsuddannelse

Den 2-årige deltidsuddannelse PROMUSA er sammensat af enkeltfag fra den 3-årige bacheloruddannelse i musikterapi. Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point. Semestrene skal tages i kronologisk rækkefølge, hvilket samtidig betyder, at deltagelse i senere liggende semestre forudsætter bestået forudliggende semestre.

1. semester

 • Musikpsykologi (10 ECTS)
 • Læreterapi i gruppe (gruppemusikterapi) (5 ECTS)

2. semester

 • Læreterapi i gruppe (gruppemusikterapi) (5 ECTS)
 • Musik og Identitet (5 ECTS)
 • Improvisation (5 ECTS)

3. semester

 • Musikterapiteori og -forskning 1 (15 ECTS)

4. semester

 • Terapirettet krop og stemme (5 ECTS)
 • Kliniske gruppemusikterapifærdigheder 2 (10 ECTS)

Adgangskrav

For at blive optaget på PROMUSA-forløbet skal du have gennemført en gymnasial uddannelse samt behersker engelsk svarende til gymnasialt B-niveau. Herudover skal du bestå en musikalsk optagelsesprøve. For at deltage i optagelsesprøven skal du have en af nedenstående uddannelsesbaggrunde:

 • En relevant universitetsuddannelse (bachelor eller kandidat) inden for musikvidenskab, psykologi, pædagogik eller kommunikation
 • En professionsbacheloruddannelse som lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, ergoterapeut, fysioterapeut, afspændingspædagog eller i psykomotorik
 • En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse (tidl. diplomeksamen) fra et musikkonservatorium kan give adgang til PROMUSA under forudsætning af, at du har bestået teoretisk efter-/videreuddannelse på diplomniveau. Du skal herfra have bestået mindst tre moduler (min. 25 ECTS point i alt), hvoraf det ene modul skal have fokus på videnskabsteori. Vi anbefaler moduler inden for diplomuddannelsen i pædagogisk psykologi. Alternativt kan du vælge diplommoduler inden for det sundhedsfaglige område

Målgruppe

Dette efter- og videreuddannelsesforløb inden for musikterapi henvender sig til fagpersoner, der i forvejen har en sundhedsfaglig, pædagogisk eller kunstnerisk uddannelse, og som ønsker at opkvalificere sin viden om og kompetence til anvendelse af musik i arbejdet med mennesker med særlige behov.

Om udbyderen

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet kan læses på diplom-, bachelor-, kandidat- eller masterniveau. De fleste uddannelser har typisk 2 – 4 seminarer per semester kombineret med netbaseret læring og kommunikation. Studieformen er baseret på den internationalt kendte Aalborgmodel: Problem...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Professionsrettet musikanvendelse (PROMUSA)
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Langagervej 2
9220 Aalborg Ø


Få information

Udfyld formularen for mere information om Professionsrettet musikanvendelse (PROMUSA)

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.