Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Master of Public Governance (MPG)

Aalborg Universitet
3 år
Dansk
Masteruddannelser
Aalborg
212.975 DKK Momsfri

Kursusbeskrivelse

Master of Public Governance

Master of Public Governance (MPG) er en masteruddannelse i offentlig ledelse, som retter sig mod nyudnævnte og erfarne ledere i den offentlige sektor. 

Det kan du med uddannelsen

Uddannelsen lægger stor vægt på udvikling af den enkelte leders personlige ledelsespraksis og er tilrettelagt med mulighed for større fleksibilitet i den enkelte deltagers uddannelsesforløb. Et uddannelsesforløb på MPG kan planlægges i forløb på 3-6 år.

Formålet med MPG-uddannelsen er at kvalificere og udvikle den offentlige leders evne til at udføre professionel ledelse og udvikle egen ledelsespraksis. Uddannelsen sigter mod at udvikle lederens viden, kompetence og færdigheder.

  • Viden om værdier og vilkår for ledelse i og af offentlige organisationer(Kontekstuel viden)
  • Viden om ledelsesteori og begreber og evne til at analysere og omsætte teorier til praksis (teoretisk og analytisk kompetence)
  • Evne til at reflektere over egne ledelsesvilkår og egen ledelsespraksis (refleksiv kompetence)
  • Evne til at identificere forandringsbehov og omsætte visioner og strategier til handling (praktisk ledelseskompetence)
  • Øget bevidsthed om egne kompetencer, præferencer, værdier og handlemåder (personlig udviklingskompetence)

Uddannelsens undervisning

Uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt for den studerende at vælge mellem forskellige forløb ud fra egne faglige præferencer og ønsker om udvikling af det personlige lederskab. Undervisningen udføres som en vekselvirkning mellem holdbaseret undervisning i fagområder og gruppebaseret ledelsesudvikling med fokus på den enkelte studerendes kompetencebehov.

At være masterstuderende på MPG betyder, ligesom på mange andre masteruddannelser, at man bliver studerende sideløbende med, at man skal passe sit ordinære arbejde. Uddannelsen er derfor tilrettelagt på den måde, at man kun møder frem på universitet i begrænset omfang.

På denne masteruddannelse sker det hovedsagligt på 2 sammenhængende dage ca. 1 gang om måneden, hvor der er forelæsninger, opgaver og projektarbejde. Disse dag er meget intensive, og vi har derfor lagt vægt på, at skabe et optimalt læringsmiljø.

Målgruppe

Adgangskrav

Bemærk at adgangskravene til uddannelsen består af to dele: Der stilles både krav om et bestemt uddannelsesniveau samt krav om relevant erhvervserfaring.

Uddannelsesniveau

Følgende uddannelser er adgangsgivende til MPG-uddannelsen:

  • En bacheloruddannelse (BSc) f.eks. i statskundskab, jura eller økonomi
  • En professionsbacheloruddannelse f.eks. inden for pædagogik, undervisning, sygepleje eller socialrådgiver
  • En diplomuddannelse i ledelse.

Relevant erhvervserfaring

Det er desuden krav om mindst to års relevant erhvervserfaring, herunder erfaring med ledelsesopgaver og ledelsesansvar. Ved vurderingen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på, at ansøgerens erhvervserfaring som helhed er relevant for uddannelsen.

» Bestil informationsmateriale 

Pris

Pris for samlet masterforløb: 211.900 kr., eksklusiv internat og materialer

Pris pr. modul: 17.700 - 27.400 kr.

Om udbyderen

Aalborg Universitet - kurser og efteruddannelse på diplom-, bachelor-, kandidat- og masterniveau

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet kan læses på diplom-, bachelor-, kandidat- eller masterniveau. De fleste uddannelser har typisk 2 – 4 seminarer per semester kombineret med netbaseret læring og kommunikation. Studieformen er baseret på den internationalt kendte Aalborgmodel: Problem...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Langagervej 2
9220 Aalborg Ø

Få information

Udfyld formularen for mere information om Master of Public Governance (MPG)

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.