Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Master of Public Administration

Aalborg Universitet
Længde: 2 år
Kurset afholdes på: Dansk
Kursustype: Åben uddannelse
Sted: Aalborg
Uddannelsens hjemmeside: Link
Startdato: September - Aalborg
Pris: 162.750 DKK Momsfri

Kursusbeskrivelse

Master of Public Administration

Master of Public Administration (MPA) er en videreuddannelse for nuværende og kommende ledere i den offentlige sektor, frivillige og faglige organisationer samt private virksomheder, der arbejder sammen med den offentlige sektor.

Masteruddannelsen i Public Administration består af et fælles første studieår og tre specialiseringsgrene på andet studieår. Første studieår bygges op om tre kernefag og nogle udviklingstemaer. De gennemgående temaer er:

 • Forvaltningens ændrede rolle mellem borger og politiker
 • Forvaltningen som moderne serviceproducent
 • Forvaltningens internationalisering.

1. år

Den første halvdel af uddannelsens første år - dvs. 1. semester - består af tre kernefag:

 • Politologi
 • Organisationsteori og ledelse
 • Økonomi.

Disse tre fag udbydes også som enkeltfag, der løber over ét semester. Hvert fag vægter 5 ECTS-point. Som enkeltfagsstuderende følger man undervisning sammen med de studerende, der følger hele masteruddannelsen.

Tværfagligt projekt:
Første studieår afsluttes med et større projektarbejde (dvs. på 2. semester). Arbejdet skal bygge på kernefagenes teorier, begreber og metoder, analysere en væsentlig problemstilling i eller omkring den offentlige forvaltning samt indeholde praktisk rettede forslag i forlængelse af analysen.

2. år

På uddannelsens andet år specialiserer du dig inden for en af følgende tre linjer:

 1. Strategi og ledelse
  Det overordnede formål med linjen er at sætte fokus på samspillet mellem samfundsudvikling og udviklingen af den offentlige forvaltning med fokus på de decentrale udførende niveauer, idet det anses for vigtigt, at forvaltningerne, alene og/eller i samspil med private aktører, løbende er i stand til at reagere sammenhængende og konsistent og dermed strategisk på de udfordringer samfundsudviklingen og politiske krav rejser.
  Linjen retter sig særligt mod ledere eller udviklings- og planlægningsmedarbejdere, der i deres nuværende eller fremtidige arbejde har behov for at arbejde langsigtet og på tværs af eksisterende institutioner og forvaltninger.
 2. Sundhedsvæsenets organisation og ledelse
  Det overordnede formål med linjen er at give studerende, der satser på lederpositioner inden for sundhedsvæsenet, eller som allerede befinder sig i dem, en dybtgående indsigt i sundhedsvæsenets økonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige problemer og muligheder. Linjen retter sig særligt til ansatte med udviklings- og planlægningsopgaver eller ledere, der har behov for at supplere deres (sundhedsfaglige) grunduddannelse med en uddannelse i organisation og ledelse. Der satses især på at sætte de studerende i stand til at koble samfundsmæssige udviklingstendenser med udviklingstendenserne i sundhedsvæsenet (nationalt og internationalt) og de konkrete organisations- og ledelsesproblemer i og imellem sundhedsvæsenets organisationer og aktører. Desuden er det et formål at sætte dem i stand til at handle bevidst og strategisk i forhold hertil.
 3. En specialisering inden for Arbejdsmarkedsområdet (foreløbig)

Du skal skrive et afsluttende masterprojekt (på 15 ECTS) i løbet af det 4. semester.

Målgruppe

Hvem henvender denne Masteruddannelse sig til?

Nuværende og potentielle ledere i den offentlige sektor, samt ansatte i frivillige organisationer, interesseorganisationer og private virksomheder, der har tæt samarbejde med den offentlige sektor fx i forbindelse med samarbejdsaftaler eller udliciterede opgaver.

Adgangskrav

Adgangskravet består af to dele; hhv. krav om et bestemt uddannelsesniveau samt krav om relevant erhvervserfaring.

Uddannelsesmæssigt krav

Følgende uddannelser er adgangsgivende til MPA-uddannelsen:

 • en relevant akademisk bacheloruddannelse
 • en relevant professionsbacheloruddannelse
 • en relevant mellemlang videregående uddannelse
 • en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb.

Du skal desuden besidde sproglige færdigheder i engelsk, der kvalificerer dig til at studere engelsksproget faglitteratur.

Relevant erhvervserfaring

Derudover skal alle ansøgere uanset uddannelsesbaggrund have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Dispensationsmulighed

Hvis du ikke har en af de ovenfor anførte uddannelser, og du mener at have tilsvarende og relevante forudsætninger, kan du søge dispensation for den uddannelsesmæssige del af adgangskravet. Der kan ikke dispenseres for kravet om relevant erhvervserfaring.

Undervisningsform

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudium. Studieformen er en kombination af tværfagligt, problemorienteret projektarbejde, forelæsninger og seminarer.

Pris

Pris, 1., 2. og 3. sem.: 40.950 kr. pr. semester
Pris, 4. sem.: 39.900 kr.
Pris pr. enkeltfag på 1. semester: 15.000 kr.

Om udbyderen

Aalborg Universitet - kurser og efteruddannelse på diplom-, bachelor-, kandidat- og masterniveau

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet kan læses på diplom-, bachelor-, kandidat- eller masterniveau. De fleste uddannelser har typisk 2 – 4 seminarer per semester kombineret med netbaseret læring og kommunikation. Studieformen er baseret på den internationalt kendte Aalborgmodel: Problem...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Langagervej 2
9220 Aalborg Ø

Få information

Udfyld formularen for mere information om Master of Public Administration

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.