Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Master in Management of Technology, MMT

Aalborg Universitet
2 år
Dansk
Masteruddannelser
Aalborg
260.000 DKK Momsfri

Master in Management of Technology, MMT

Master in Management of Technology, MMT - Executive MBA

MMT - Executive MBA - er en toårig kompetenceudviklende videreuddannelse for ambitiøse ledere i industrien, IT-sektoren og den offentlige sektor.

Master in Management of Technology (MMT) uddanner ledere til at stå i spidsen for teknologisk forandring. MMT er en to-årig Executive MBA for ledere i industrien, IT-sektoren og den offentlige sektor. Uddannelsen fokuserer på ledelsesmæssige og organisatoriske forandringer gennem anvendelsen af teknologi. 

MMT-uddannelsen tager udgangspunkt i teknologi – defineret i bred betydning - og fokuserer på ledelsesmæssige og organisatoriske rammer for udvikling og innovativ forandring. Alt sammen med henblik på forretningsskabelse. Uddannelsen ruster dig til at spille en aktiv rolle i din virksomheds eller organisations udvikling.

MBA forløbet giver forståelse for teknologiske og organisatoriske problemstillinger

Målet er at give deltagerne på uddannelsen en "værktøjskasse" indeholdende en omfattende viden om relevante modeller og metoder inden for teknologiledelse samt at skabe baggrunden for helhedsorienterede beslutninger omkring teknologi, forretningsskabelse og organisation. Du får titlen Master in Management of Technology, MMT.

Du lærer at betragte disse i strategisk sammenhæng og at planlægge og lede en virksomheds udvikling.

Uddannelsen er bygget op omkring to dele:

 • Undervisning, litteraturlæsning og industriel praksis
 • Projektarbejde i egen virksomhed.

Undervisningen strækker sig over fire semestre og omfatter kurser, projektarbejde og fjernundervisning over internettet. Hvert semester omfatter et projektarbejde. I fjerde semester udarbejdes et specialeprojekt, der skal behandle en problemstilling inden for den valgte specialiseringsretning.

Indhold på denne MBA uddannelse

Master in Management of Technology tager udgangspunkt i teknologi og fokuserer på ledelsesmæssige og organisatoriske rammer for anvendelse og udvikling med henblik på forretningsskabelse. Der lægges vægt på at udvikle evne til at arbejde i helheder, bl.a. ved at udvikle og indføre innovative koncepter for forretning, produkter, IT-systemer og produktionssystemer.

1. semester
Formål: At forstå en virksomheds forretningsprocesser og overordnede strategi.

Teori:

 • Teknologi, forandring og strategi
 • Udvikling af produkter og services
 • Fremstilling og forsyning (Operations Management)
 • Levering (Supply Chain Management)
 • Integrerede løsninger - Koncepttankegangen

Projekt: Analysere en virksomheds udviklings- og leverancesystem med henblik på at forstå deres virkemåde og indbyrdes samspil.

2. semester
Formål: At forstå og kunne analysere en virksomheds integrationsprocesser og virkemåder for koordinering.

Teori:

 • Organisatoriske strukturer, processer og systemer
 • Organisatorisk læring og Knowledge Management
 • Innovations- og teknologiledelse
 • Strategi

Projekt: Inden for en eller flere af en virksomheds centrale forretningsprocesser at gennemføre en sammenhængende analyse og diagnose af virksomhedens organisation og ledelsesmæssige virkemåde med henblik på at udvikle innovative løsningskoncepter.

3. semester
Formål: At planlægge og igangsætte en organisatorisk forandring.

Teori:

 • Organisatoriske forandringsprocesser I
 • Innovationsledelse I
 • Udvikling af helhedsorienterede integrerede løsninger (sat ind i en fremadrettet kontekst for læring)
 • Organisatorisk læring og Knowledge Management

Projekter: Analyse og løsningsudvikling af en udviklingsopgave, som har potentiale til at udvikle sig til et masterprojekt.

4. semester
Formål: At implementere en bredt forankret løsning for den valgte organisatoriske forandring.

Teori:

 • Forstå reaktionsmønstre i den forandring, der er igangsat
 • Organisatoriske forandringsprocesser II
 • Innovationsledelse II

Projekter: I masterprojektet arbejdes videre med projektet fra 3. semester, dvs. skabe en helhedsorienteret løsning, kritisk vurdere denne og igangsætte en implementeringsproces med høj grad af involvering.

Målgruppe på denne MBA

Masteruddannelsen henvender sig til ledere i private og offentlige virksomheder med ansvar for at udvikle og indføre ny teknologi.

Adgangskrav til MMT

Bemærk at adgangskravet til MMT uddannelsen består af to centrale dele, idet der både stilles krav om et bestemt uddannelsesniveau og krav om relevant erhvervserfaring:

 • Det kræves, at du som ansøger har bestået en relevant videregående uddannelse på mindst bachelorniveau.
 • Derudover skal alle ansøgere , uanset uddannelsesbaggrund, have mindst tre års relevant erhvervserfaring. Det  vil sige, at man skal have arbejdet i mindst tre år i en funktion, som er relevant for MMT-uddannelsen.

Du kan søge om dispensation ift. uddannelseskravet. Der kan dog ikke dispenseres for kravet om erhvervserfaring.

Undervisningsform

Uddannelsen gennemføres som en kombination af intensive kursusmoduler à to dage pr. måned, projektarbejde og selvstudium. Undervisningsformen er problemorienteret og giver mulighed for behandling af relevante og fagligt udfordrende problemstillinger fra deltagernes virksomheder.

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet - kurser og efteruddannelse på diplom-, bachelor-, kandidat- og masterniveau

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet kan læses på diplom-, bachelor-, kandidat- eller masterniveau. De fleste uddannelser har typisk 2 – 4 seminarer per semester kombineret med netbaseret læring og kommunikation. Studieformen er baseret på den internationalt kendte Aalborgmodel: Problem...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Aalborg Universitet

Aalborg Universitet

Langagervej 2
9220 Aalborg Ø

Få information

Udfyld formularen for mere information om Master in Management of Technology, MMT

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Du vil måske også være interesseret i: