Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Master i sundhedsinformatik

Aalborg Universitet
2 år
Masteruddannelser
Aalborg
Startdato: September 2019 - Aalborg
78.000 DKK ekskl. moms

Kursusbeskrivelse

Master i sundhedsinformatik

Master i Sundhedsinformatik henvender sig til dig med en sundhedsfaglig baggrund, som ønsker mere viden om bl.a. velfærdsinformatik. Gennem uddannelsen opnår du bl.a. viden om planlægning, udvikling og ibrugtagning af informationssystemer. På uddannelsen er der fokus på det velfærdsinformatiske arbejde i forbindelse med at borgerne får flere muligheder for at modtage sundhedsydelser i eget hjem, og dermed også være mere uafhængige af fysiske møder med de sundhedsprofessionelle

Du opnår færdigheder i at tilrettelægge arbejdsgange i forbindelse med anvendelse af disse systemer, herunder kritisk at kunne vurdere, hvilke muligheder og begrænsninger der er for anvendelsen af informationsteknologi i sundhedssektoren.

Dit udbytte af uddannelsen

Målgruppen for Master i Sundhedsinformatik er: Sygeplejersker, jordemødre, fysio- eller ergoterapeuter, bioanalytikere, radiografer, praktiserende læger m.fl., samt dig, som arbejder inden for sundhedssektoren som IT-leverandør eller -administrator. 

Uddannelsens indhold og opbygning

Master i Sundhedsinformatik bygger på en kombination af faglige, tværfaglige og problemorienterede tilgange og tilrettelægges ud fra nedenstående arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

  • Forelæsninger
  • Projektarbejde
  • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
  • Faglig refleksion
  • Selvstudie
  • Fjernundervisning

Undervisningen organiseres dels som individuelt kursusarbejde, dels som projektarbejde i grupper.

Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point som forløber over 2 år fordelt på 4 semestre med 15 ECTS pr. semester. Uddannelsen er tilrettelagt som et problembaseret studium.

1. semester

Introduktion til sundheds- og velfærdsinformatisk projektarbejde

Velfærds- og sundhedsinformatik

Teknologiske og organisatoriske forandringsprocesser i sundhedssektoren

2. semester

Sundheds- og velfærdsinformatik i et analyse perspektiv

Usability og evaluering

3. semester

Anvendelse af sundheds- og velfærdsøkonomiske analyser i offentlig administration

Brugerdreven innovation i sundheds- og velfærdsinformatik

Kvalitetsudvikling og ledelse i sundhedssektoren

4. semester

Sundheds- og velfærdsinformatik i et design og/eller implementeringsperspektiv

Målgruppe

Målgruppen for Master i Sundhedsinformatik er: Sygeplejersker, jordemødre, fysio- eller ergoterapeuter, bioanalytikere, radiografer, praktiserende læger m.fl., samt dig, som arbejder inden for sundhedssektoren som IT-leverandør eller -administrator. 

Adgangskrav

Optagelse på masteruddannelsen i Sundhedsinformatik forudsætter en relevant sundhedsfaglig bachelor-, professionsbachelor-, diplom- eller kandidatuddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Universitetet kan give adgang til uddannelsen på dispensation, hvis du ikke opfylder de uddannelsesmæssige adgangskrav men skønnes til på anden vis at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan dog ikke gives dispensation for kravet om min. 2 års relevant erhvervserfaring.

Der kan afholdes en optagelsesprøve for ansøgere, som ikke opfylder de uddannelsesmæssige adgangskrav.

Om udbyderen

Aalborg Universitet - kurser og efteruddannelse på diplom-, bachelor-, kandidat- og masterniveau

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet kan læses på diplom-, bachelor-, kandidat- eller masterniveau. De fleste uddannelser har typisk 2 – 4 seminarer per semester kombineret med netbaseret læring og kommunikation. Studieformen er baseret på den internationalt kendte Aalborgmodel: Problem...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Langagervej 2
9220 Aalborg Ø


Få information

Udfyld formularen for mere information om Master i sundhedsinformatik

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Du vil måske også være interesseret i: