Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling

Aalborg Universitet
2 år
Masteruddannelser
Aalborg
Startdato: September 2020 - Aalborg
78.000 DKK Momsfri

Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling

Masteruddannelse i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling

Et meget stort og stadig stigende antal mennesker lever et liv med smerter. Udover de fysiske, psykiske og sociale gener, som smerter medfører for den enkelte, er der en betydelig samfundsøkonomisk udgift til medicinering, behandling og rehabilitering samt til sociale foranstaltninger som følge af manglende arbejdsevne, udstødning fra arbejdsmarkedet m.v.

Akkrediteret efteruddannelse af smertebehandlere

Masteruddannelsen i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling er den første akkrediterede og universitetsforankrede masteruddannelse i Danmark, der fokuserer på tværfaglig efteruddannelse af smertebehandlere.

Hvad får du ud af en master i Smertevidenskab og smertebehandling?

På uddannelsen opnår du viden og tværglige færdigheder inden for smertebehandling. Du vil få et tværfagligt perspektiv til at vurdere den enkelte patients oplevelse af smerte samt de bio-/fysiologiske, psykologiske og sociale konsekvenser, som smerten måtte have for patienten.

Du lærer at vurdere de problemstillinger, som måtte opstå i forbindelse med smertebehandling og at kunne anvende fagområdets videnskabelige metoder, redskaber til at opstille relevante løsningsforslag og/eller behandlingsstrategier for den individuelle patient.

Du vil desuden opnå kompetencer til at kommunikere og samarbejde tværfagligt om videnskabelige og kliniske problemstillinger.

Derudover opnår du et kendskab til de samfundsmæssige konsekvenser af kronisk smerte.

Undervisningen varetages af områdets førende fagfolk, håndplukket på og uden for Aalborg Universitet. Uddannelsen er tæt knyttet til det faglige miljø ved institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Klinisk Institut, samt Center for Sensory-Motor Interaction.

Baggrund for denne masteruddannelse

Et meget stort og stadig stigende antal mennesker lever et liv med smerter. Udover de fysiske, psykiske og sociale gener, som smerter medfører for den enkelte, er der en betydelig samfundsøkonomisk udgift til medicinering, behandling og rehabilitering samt til sociale foranstaltninger som følge af manglende arbejdsevne, udstødning fra arbejdsmarkedet m.v.

Hvem henvender denne masteruddannelse sig til?

Masteruddannelsen i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling retter sig primært mod sundhedsprofessionelle. Optagelse på uddannelsen forudsætter, at du som et minimum har gennemført:

  • En mellemlang, videregående sundhedsfaglig uddannelse til jordemoder, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut med efterfølgende sundhedsfaglig diplomuddannelse
  • En sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse til jordemoder, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
  • En bacheloruddannelse i medicin, medicin med industriel specialisering (MedIS), klinisk biomekanik, farmaceut, tandlæge eller psykologi

Denne Master er modulopbygget

Definitioner, klassifikation og udredning af smerte - Modul 1 (5 ECTS)

På modulet defineres fagterminologien der anvendes indenfor smerteområdet. De forskellige klassifikationer af smerter gennemgås tillige med de neurofysiologiske processer og mekanismer der ligger til grund for udvikling af smerter. I modulet tages der udgangspunkt i den bio-psyko-sociale ramme ligesom den er defineret af International Association for the Study of Pain (IASP).

Medikamentel og non-medikamentel behandling af smerte - Modul 2 (5 ECTS)

Her introduceres, hvordan medikamentel og non-medikamentel smertebehandling kan anvendes til specifikt at påvirke de neurofysiologiske mekanismer, som er aktive i akutte og kroniske smertetilstande – og hvorledes dette kan anvendes i et individualiseret behandlings- eller rehabiliteringsforløb.

Videnskabelige metoder og formidling af kliniske studier - Modul 3 (5 ECTS)

På modulet fokuseres på relationen mellem smerterelevante forskningsspørgsmål, mulige metodemæssige tilgange til at besvare disse spørgsmål og hvordan studier inden for smerteområdet bør opstilles for at tilgodese dette. Desuden diskuteres de typiske fejlkilder ved smertebehandlingsstudier samt andre relevante eksperimentelle studier.

Smertepsykologi og principper for tværfaglig behandling af smerte - Modul 4 (5 ECTS)

Modulet omhandler primært den kognitive/psykologiske og eksistentielle del af smerteoplevelsen, hvordan smerter kan forstærkes/reduceres med kognitive indgreb og hvordan det kognitive element kan/bør implementeres og tages højde for i et behandlingsforløb.

Udredning og tværfaglig behandling af smerte (case baseret projektmodul) - Modul 5 (10 ECTS)

Modulet gennemføres som et projekt med en patientcase fra sundhedsvæsenet. Der indsamles relevante objektive data (demografiske og paraklinikse data, aktuel medicinering, information fra spørgeskemaer mm.) samt relevante subjektive data (fx anamnese). Der vil være fokus på at symptombilledet, diagnosestilling og behandlingsforslag opstilles på baggrund af evidensbaseret forskning præsenteret i den relevante litteratur.

Modul 6 (5ECTS): Kvantificering, karakterisering og vurdering af smerter.

På modulet arbejdes med praktiske analyseværktøjer til vurdering af smertens natur, mekanismer, samt dennes indvirkning på kognition og affekt. Endvidere er der fokus på hvorledes brugen af humane smertemodeller kan biddrage til forbedring af klinisk smertebehandling.

Smertevidenskab og behandlingspraksis (projektmodul)- Modul 7 (10 ECTS)

I projektet arbejdes med kvalitative og kvantitative metoder, der er tillært tidligere på uddannelsen for at kunne følge progression igennem et behandlings/interventionsforløb, som patienten gennemgår.

Afsluttende masterprojekt - Modul 8 (15 ECTS)

Masterprojektet gennemføres som en videnskabelig analyse, hvor du som studerende skal dokumentere din evne til at anvende den tillærte viden fra uddannelsens forudgående moduler. Du skal demonstrere, at du er i stand til at styre et forsknings- og undersøgelsesforløb samt formidle og perspektivere projektresultater i rapportform eller som en videnskabelig artikel.

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet - kurser og efteruddannelse på diplom-, bachelor-, kandidat- og masterniveau

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet kan læses på diplom-, bachelor-, kandidat- eller masterniveau. De fleste uddannelser har typisk 2 – 4 seminarer per semester kombineret med netbaseret læring og kommunikation. Studieformen er baseret på den internationalt kendte Aalborgmodel: Problem...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Forespørgsel efter information

 

Kontaktinformation til Aalborg Universitet

Aalborg Universitet

Langagervej 2
9220 Aalborg Ø

Få information

Udfyld formularen for mere information om Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.