Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring

Aalborg Universitet
2 år
Masteruddannelser
Aalborg
150.000 DKK Momsfri

Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring

Master

Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring

Masteruddannelsen i Procesledelse og Organisatorisk Forandring er en forskningsbaseret masteruddannelse tilrettelagt som et samarbejde mellem Aalborg Universitet og konsulenthuset Rambøll Management Consulting/Attractor. Den er den eneste inden for sit felt i Danmark.

Uddannelsen tager sit udgangspunkt i coaching som en dialogisk læreproces. Målet er, at du tilegner dig en lang række teoretiske og praktiske redskaber, som sætter dig i stand til at udvikle læringskulturer samt igangsætte og gennemføre organisatoriske forandringsprocesser.

Masteruddannelsens indhold og opbygning 

Undervisningen består af seminarer, vejledning i grupper, projektarbejde samt IT-støttede studieaktiviteter. Seminarerne finder sted på et konferencecenter med mulighed for forplejning og overnatning.

Der er tre seminarer på hvert semester; to i Aalborg og et i København. Parallelt med undervisningen tilbydes du et udviklingsforløb i form af to individuelle coachingsamtaler per semester, hvor du får lejlighed til at arbejde med og udvikle din egen professionelle fagidentitet.

Uddannelsen svarer til ”halv tid” og gennemføres over to år. Der må påregnes en betydelig arbejdsbyrde svarende til en arbejdsindsats på i gennemsnit 15-20 timer om ugen.

Studiet er tilrettelagt med kursusundervisning, dels på seminarer og dels via IT-støttede aktiviteter. Du skriver opgaver og projekter i tilknytning til undervisningen – enten i en gruppe eller individuelt. Projektarbejdet og det afsluttende masterprojekt understøttes altid af faglig vejledning.

Uddannelsesforløb

1. semester: Læring og coaching i interpersonelle relationer

Her arbejdes med coachingsamtalen som én blandt flere professionelle hjælpersamtaler. Den interpersonelle dynamik, der kan udspille sig mellem samtalens to parter perspektiveres gennem et udvalg af forståelsesrammer. Du får vejledning og støtte i at udvikle en reflekteret forståelse af dig selv i rollen som professionel samtalepartner. Dette første semester kan også læses som et enkeltmodul.

2. semester: Coaching og læring i grupper og teams

Andet semesters undervisningstema hedder "Coaching og læring i grupper og teams". Fokus er coaching som støtte og udviklingsredskab i forhold til arbejdsgrupper og teams. Du får mulighed for teoretisk og praktisk fordybelse i social systemforståelse og gruppedynamik. I projektgrupper samarbejdes der om udvikling og analyse af teamcoachingforløb med placering i et udvalgt organisationsmiljø.

Desuden består 2. semester også af et 5 ECTS kursus i "Videnskabsteori og metode".

3. semester: Læring og coaching i organisatorisk kontekst

Tredje semesters undervisningstema hedder "Læring og coaching i organisatorisk kontekst". Her vil der ske en kraftig udvidelse af coachingperspektivet. Som studerende vil du på dette semester få til opgave at indarbejde coaching i mere omfattende organisatoriske udviklingsforløb. Den metodiske platform til dette arbejde vil være aktionsforskning, og du vil få støtte til arbejdet af såvel vejledere som medstuderende.

På semestret vil der desuden blive arbejdet med teoretiske rammeforståelser, der kan perspektivere og udfordre til nytænkning om forholdet mellem læring på individuelt niveau, på gruppeniveau og på organisationsniveau.

4. semester: Masterprojekt

Masterprojektet har form af en skriftlig afhandling om et selvvalgt emne inden for uddannelsens område.

Gennemførelse af uddannelsen fører til erhvervelse af den akademiske titel "Master i Organisatorisk Coaching og Læring".

Målgruppe

Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring henvender sig til nuværende og kommende ledere, konsulenter, undervisere og andre organisatoriske forandringsagenter, der ønsker at bruge coachingbaserede færdigheder i forbindelse med organisations- og medarbejderudvikling.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen forudsætter, at du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, samt at du som minimum forinden har gennemført en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse inden for områder, som er relevante i forhold til studiet af læring og læreprocesser.

Pris

37.500 kr. pr. semester (eksl. ophold, forplejning og litteratur).

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet - kurser og efteruddannelse på diplom-, bachelor-, kandidat- og masterniveau

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet kan læses på diplom-, bachelor-, kandidat- eller masterniveau. De fleste uddannelser har typisk 2 – 4 seminarer per semester kombineret med netbaseret læring og kommunikation. Studieformen er baseret på den internationalt kendte Aalborgmodel: Problem...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Forespørgsel efter information

 

Kontaktinformation til Aalborg Universitet

Aalborg Universitet

Langagervej 2
9220 Aalborg Ø

Få information

Udfyld formularen for mere information om Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Du vil måske også være interesseret i: