Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Master i Læreprocesser - specialisering i offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse (MOKS)

Aalborg Universitet
Ca. 2 år
Åben uddannelse
Aalborg
Startdato: 09-09-2019 - Aalborg
150.000 DKK ekskl. moms

Kursusbeskrivelse

Master

Master i offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse ved Aalborg Universitet

Dit udbytte med uddannelsen

Masteruddannelsen giver viden om, hvordan man kan inddrage organisatoriske netværk, brugere og borgere i udvikling af nye løsninger i den offentlige sektor. Du vil opnå kompetencer til at arbejde med forskellige inddragelsesmetoder, der styrker samskabelse og brugerdreven innovation i en offentlig organisation.

Du lærer også at anvende forskellige implementerings- og evalueringsmodeller, så du kan gennemføre og evaluere effekten af nye og igangværende opgaveløsninger – både i forhold til organisationen og borgeren.

Du vil få et indblik i den nyeste forskning inden for området, og du vil opnå konkrete færdigheder, der gør dig i stand til at træffe beslutninger på et vidensbaseret grundlag, når du skal afprøve og vurdere om eksisterende eller ny praksis i din organisation bør igangsættes, fortsættes, justeres eller fjernes.

Du bliver uddannet til

  • At fungere som projektleder i forhold til deltagelsesorienteret innovation 
  • At udvælge og skabe relevante organisatoriske platforme for involvering af brugere, borgere og netværk i opgaveløsningen.
  • At evaluere effekten hos borger i forhold til organisationens ressourceforbrug
  • At designe, planlægge og gennemføre en proces- og effektevaluering og bidrage med efterfølgende justering af opgaveløsningen.

Det er et særkende for MOKS-uddannelsen, at du bliver i stand til at arbejde med organisatorisk udvikling ud fra et helhedsperspektiv, der samler betydningen af organisation og kontekst.

Ud over et procesperspektiv på udvikling af offentlige organisationer, vil du få viden om de kontekster, udviklingen foregår i - og de organisatoriske platforme, den udgår fra. Her er temaer som organisationsdesign, organisatorisk læring og kapacitetsopbygning af mennesker og organisationer vigtige dele af studiet.

De nævnte temaer sætter rammen for det konkrete arbejde med udvikling, implementering, evaluering og anvendelse af evalueringsresultater med henblik på at skabe øget effekt af opgaveløsningen.

Målgruppe

Målgruppen er ledere, mellemledere, konsulenter og øvrige ansatte i offentlige, halvoffentlige og frivillige organisationer. Uddannelsen er bygget op, så du allerede fra første semester kan  gøre brug af din nye viden til udvikling af din egen praksis og organisation.

Adgangskrav

Du skal som minimum har gennemført en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse inden for områder, som er relevante i forhold til studiet af læring og læreprocesser, herunder MOKS.

Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Om udbyderen

Aalborg Universitet - kurser og efteruddannelse på diplom-, bachelor-, kandidat- og masterniveau

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet kan læses på diplom-, bachelor-, kandidat- eller masterniveau. De fleste uddannelser har typisk 2 – 4 seminarer per semester kombineret med netbaseret læring og kommunikation. Studieformen er baseret på den internationalt kendte Aalborgmodel: Problem...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Langagervej 2
9220 Aalborg Ø


Få information

Udfyld formularen for mere information om Master i Læreprocesser - specialisering i offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse (MOKS)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.