Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Master i Inkluderende Arkitektur

Aalborg Universitet
2 år
Masteruddannelser
København
Startdato: September 2019 - København
100.000 DKK Momsfri

Kursusbeskrivelse

Tag en Masteruddannelse i Inkluderende Arkitektur

Master i Inkluderende Arkitektur er en fleksibel efteruddannelse, der styrker dine kompetencer inden for arkitektur, design, indretning og byplanlægning. Uddannelsen retter sig bl.a. mod arkitekter, bygningsingeniører, bygningskonstruktører og ergoterapeuter m.fl., der har det til fælles, at de interesserer sig for at sikre alle en ligeværdig adgang til bygninger og det offentlige rum. Uddannelsen foregår i København og er tilrettelagt som et deltidsstudie, så det er muligt at gennemføre den ved siden af et fuldtidsarbejde.

Dit udbytte af uddannelsen

Med denne masteruddannelse har du muligheden for at blive en af Nordens første specialister i universelt design og tilgængelighed i byggeriet.

Universelt design og tilgængelighed handler om, at vi alle skal have mulighed for at deltage på lige fod i det offentlige rum og i det byggede miljø, uanset hvor i livet vi befinder os – om vi er børn, ældre eller forældre med barnevogn, har benet midlertidigt i gips, bruger kørestol til daglig eller har nedsat syn eller hørelse. Det handler om ligeværdighed og trivsel for alle – noget, som i stigende grad anerkendes som en fundamental kvalitet ved ethvert byggeri.

Universelt design er et område, som har stadig stigende politisk bevågenhed i bl.a. Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien, hvor blandt andet de nationale bygningsreglementer (BR18) stiller krav om tilgængelighed og universelt design, men også internationalt i form af FN’s verdensmål, der har som fælles sigte at sikre større ligeværd mellem forskellige mennesker.

Universelt design og tilgængelighed er en faglig udfordring og et ansvar, som naturligt påhviler byggeriets forskellige parter, både arkitekter, bygherrer, rådgivere, sagsbehandlere og udførende. Med masteruddannelsen får du viden og metoder til at designe og implementere løsninger, der imødekommer forskellige brugerbehov uden at gå på kompromis med den arkitektoniske kvalitet.

Uddannelsens indhold

Masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed består af i alt otte moduler. Uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre den ved siden af et fuldtidsarbejde. Enten som to års koncentreret halvtidsstudium eller ved at gennemføre de enkelte moduler over længere tid, dog maksimalt seks år.

Det bedste udbytte opnås ved at gennemføre uddannelsen i et koncentreret forløb over to år. Du har også mulighed for at udvælge et eller enkelte af modulerne uden nødvendigvis at gennemføre hele uddannelsen.

Oversigt over de otte moduler:

  • Modul 1: Internationale perspektiver og historie (5 ECTS)
  • Modul 2: Krop og rum – teori, metode og begreber (10 ECTS)
  • Modul 3: Universelt design og tilgængelighed i praksis (5 ECTS)
  • Modul 4: Strategi og implementering af universelt design og tilgængelighed (10 ECTS)
  • Modul 5: Investering i universelt design og tilgængelighed (5 ECTS)
  • Modul 6: Etik og ligeværdighed (5 ECTS)
  • Modul 7: Kvalitetssikring og metode (5 ECTS)
  • Modul 8: Masterprojekt (15 ECTS) 

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der arbejder professionelt med byggeri, fx i forbindelse med arkitektur, indretning, infrastruktur, byplanlægning mv. Det kan være i alle dele af byggeprocessen, fx i forbindelse med kravspecificering, rådgivning, projektledelse, udførelse, byggesagsbehandling i kommunal eller anden offentlig myndighedsbehandling mv.

Du skal have en relevant videregående uddannelse som fx arkitekt, bygningsingeniør, bygningskonstruktør, landsskabsarkitekt eller ergoterapeut samt mindst to års relevant erhvervserfaring. 

Adgangskrav

For at blive optaget på masteruddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse og/eller kandidatuddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen, fx som arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør. Du kan også have en anden relevant uddannelse, fx ergoterapeut.

Har du en anden bachelor- eller kandidatuddannelse, kan du søge om optagelse på dispensation og vil efter en konkret, faglig vurdering af studienævnet evt. kunne optages. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for studiestart.

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen.

Pris

Uddannelsen koster 25.000 kroner pr. semester - i alt 100.000 kroner.

Du kan også gennemføre uddannelsen som enkeltmoduler á hhv. 5 og 10 ECTS, hvor hvert modul koster
hhv. 8.500 og 17.000 kroner.

Om udbyderen

Aalborg Universitet - kurser og efteruddannelse på diplom-, bachelor-, kandidat- og masterniveau

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet kan læses på diplom-, bachelor-, kandidat- eller masterniveau. De fleste uddannelser har typisk 2 – 4 seminarer per semester kombineret med netbaseret læring og kommunikation. Studieformen er baseret på den internationalt kendte Aalborgmodel: Problem...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Langagervej 2
9220 Aalborg Ø


Få information

Udfyld formularen for mere information om Master i Inkluderende Arkitektur

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Du vil måske også være interesseret i: