Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Introduktion til psykologisk rehabilitering

Aalborg Universitet
4 dage
Heltid
Kursus
Aalborg
10.000 DKK ekskl. moms

Kursusbeskrivelse

Introduktion til psykologisk rehabilitering

Efter- og videreuddannelse på deltid. Faget er et enkeltfag fra kandidatuddannelsen i Psykologi men særligt tilrettelagt på deltid.

Når et menneske rammes af alvorlig sygdom, bør der ikke kun være fokus på de somatiske symptomer. Kronisk sygdom eller varige funktionsnedsættelser har konsekvenser for hele personen og dennes familie. For nogle medfører det opgivenhed, nedsat livskvalitet, måske depression osv. Det er derfor vigtigt at forstå de psykologiske processer, der er forbundet med at få og leve med en kronisk eller længerevarende sygdom, og at også disse adresseres som en del af rehabiliteringsindsatser.

Den biopsykosociale model for sundhed (WHO, 2001) anvendes allerede som referenceramme for rehabilitering i Danmark, men de psykosociale aspekter er fortsat underbelyst og underaddresseret. Rehabiliteringspsykologien sætter ind netop her.

Rehabiliteringspsykologer er centrale i en række interventioner for forbedret livskvalitet i forskellige faser af rehabiliteringsforløb, bl.a. psykoterapi, stressreduktion, normalisering af reaktioner, psykoedukation og pårørendestøtte. Anvendelsen af rehabiliteringspsykologiske teorier er dog ikke forbeholdt psykologer, men kan med fordel integreres i det tværfaglige samarbejde med andre fagområder som medicin, sygepleje, ergo- og fysioterapi samt visse sociale og pædagogiske faggrupper.

Kursets indhold

Modulet introducerer centrale begreber, forskningsresultater og teorier om psykologisk rehabilitering, herunder potentialer ved at inddrage den psykologiske dimension i et tillæg til eksisterende tværfaglig rehabilitering.

Gennem målrettet indføring i rehabiliteringspsykologiske modeller, teorier og interventioner, opnår de studerende en akademisk viden, der gør dem i stand til at identificere behov i praksis og understøtte rehabiliteringspsykologiske interventioner, som en del af en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats.

Rehabiliteringspsykologi bygger på almenpsykologiske teorier, hvorfor viden om kognitionspsykologi, social- og personlighedspsykologi samt udviklingspsykologi er en forudsætning for modulet i rehabiliteringspsykologi. En generel indføring i almen psykologiske teorier for at kunne se det almene i det særegne og derved fremme et mere nuanceret blik på selvopfattelse, udvikling, motivation, mestring, stress, krise, sorg samt påvirkninger fra omverdenen (samfund, grupper) og den kultur de lever i.

Dit udbytte

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • rehabiliteringspsykologi – teoretisk referenceramme, modeller og praksisformer
  • sorg hos personer, der rammes af sygdom, og hos deres nære pårørende
  • relevante psykologiske interventionsformer i rehabiliteringspsykologi (mindfulness, kognitiv adfærdsterapi og narrativ tilgang, dyreassisteret intervention, mv.)
  • forskningens aktuelle status indenfor rehabiliteringspsykologi

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at identificere forskellige typer af rehabiliteringspsykologiske indsatser til mennesker, der lever med psykisk eller fysisk sygdom
  • at identificere og diskutere etiske og praktiske forudsætninger for psykologiske indsatser til mennesker med svære funktionsnedsættelser
  • at anlægge et kritisk reflekteret perspektiv på konkrete cases og forslag til involvering psykosociale indsatser

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at anskue rehabilitering ud fra et psykologisk perspektiv
  • at se på sygdom, symptomer og adfærd ud fra et helhedsorienteret perspektiv
  • at forholde sig vidensbaseret og kritisk reflekteret til diagnoser og diagnoseforståelser af mennesker

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til studerende og professionelle, der er interesseret i den psykologiske dimension af rehabiliteringen.

Dette modul tilbyder den studerende et overblik over feltet rehabiliteringspsykologi og introducerer centrale begreber, metoder, forskningsresultater og teorier om psykologisk rehabilitering. På modulet gennemgås konkrete eksempler på rehabiliteringspsykologiske tiltag indenfor udvalgte målgrupper.

Modulet retter sig mod fx. fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og læger m.m.

Eksamen og diplom

Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Disse opgaver kan bl.a. indebære aktiv deltagelse i igangværende forskningsprojekter, naturalistisk observation og fremlæggelse heraf, og/eller udfærdigelse og gensidig evaluering af reflekterende essays. De konkrete opgaver udmeldes på forhånd i semesterplanen.

Pris

Prisen for dette kursus er 10.000 kr. 

Om udbyderen

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet kan læses på diplom-, bachelor-, kandidat- eller masterniveau. De fleste uddannelser har typisk 2 – 4 seminarer per semester kombineret med netbaseret læring og kommunikation. Studieformen er baseret på den internationalt kendte Aalborgmodel: Problem...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Introduktion til psykologisk rehabilitering
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Langagervej 2
9220 Aalborg Ø


Få information

Udfyld formularen for mere information om Introduktion til psykologisk rehabilitering

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.