Vis finduddannelse.dk som: Mobile

HD 2. del i Organisation og Ledelse

Aalborg Universitet
Startdatoer
Rungsted
September  (Dansk)
60.000 DKK
Aalborg
September  (Dansk)
60.000 DKK

Kursusbeskrivelse

HD 2. del, Organisation og Ledelse

En HD er en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse.

HD i Organisation og Ledelse (HDO) er en internationalt orienteret efteruddannelse i ledelse og organisation, som gennem mange år har leveret ledere til private og offentlige organisationer.

Studiet henvender sig bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Mange HDO-ere spiller centrale roller i udviklingen af egen organisation, ligesom HDO kan være en platform for nye muligheder.

Dit udbytte med uddannelsen

Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets efterspørgsel efter veluddannede medarbejdere.

HD er

  • En efteruddannelse for dig, som har praktisk erfaring, men har behov for et bredere vidensgrundlag til at løse dine arbejdsopgaver.
  • En videreuddannelse for dig, som i forvejen har en uddannelse, men som ønsker at udvikle nye kompetencer.
  • Et uddannelsestilbud, hvor du kan få dækket skiftende kompetencebehov gennem hele din karriere.
  • En samlet uddannelse, der er opbygget som to selvstændige forløb – HD 1. del og en HD 2. del. Hver del tager normalt to år på deltid. HD 1. del er et erhvervsøkonomisk grundstudium, som giver adgang til alle HD 2. dels-specialerne.


Uddannelsens indhold

HDO varer to år, i alt fire semestre. De fleste vælger at følge et normalt studieforløb, men du har også mulighed for at gennemføre et individuelt tilrettelagt forløb eller læse enkelte fag.

Det er et fleksibelt - men krævende - deltidsstudie, der svarer til en arbejdsindsats på ca. 15 - 20 timer om ugen inklusive undervisning, forberedelse, opgavebesvarelse, gruppearbejde og eksaminer.

Modul 1: Organisation og ledelse

Modulet indeholder en introduktion til de grundlæggende træk ved organisationer – ressourcer, strukturer, kultur – som er nødvendige for at kunne forstå, hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at du bliver i stand til bedre at deltage i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter og forandringer.

Modul 2: Strategisk udvikling og forandringsledelse

Formålet med modulet er at bibringe dig viden om og forståelse for forskellige aspekter af strategiske udvikling samt forandringsledelse således, at du er i stand til at igangsætte og gennemføre strategiske forandringsprojekter i en organisation.

Modul 3: Valgfagsmodul inden for enten

a) Kompetence- og organisatonsudvikling
Formålet med modulet er at give dig en videregående viden om, hvordan organisationens visioner og strategiske målsætninger afspejler sig i den måde, hvorpå man kan udvikle organisationens menneskelige ressourcer, arbejder med magt og politiske processer samt restrukturere den organisatoriske struktur og tune de organisatoriske processer.

eller

b) Marketing Management
Globalisering, intensivering af kommunikation, øget udbud og stadig vanskeligere vilkår for differentiering har gjort virksomhedsledelse endnu mere udfordrende. Specialiseringen i Marketing Management giver dig metoder for effektiv tilpasning til og udnyttelse af markedets vilkår. Noget, der er kritisk for alle virksomheders liv og vækst.

Modulet giver dig overblik over det faglige indhold af Marketing Management og behandler en række centrale marketingrelaterede emner.

Modul 4: Afgangsprojekt

Ud over deltagerbetalingen skal der påregnes udgifter til litteratur.

Undervisningen - hvor og hvornår?

Undervisningen på de tre første semestre er samlet i en række seminarer. Hvert seminar afvikles over to hele dage pr. måned kl. 9-18. Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger med omfattende dialog mellem undervisere og studerende. Forelæsningerne suppleres med diskussioner af cases og de studerendes egne erfaringer. Du forventes således at deltage aktivt i undervisningen.

Imellem seminarerne skal du påregne at arbejde med forberedelse og opgaver, alene og i grupper, men med muligheden for selv at tilrettelægge indsatsen. Der afholdes workshops, som aftales individuelt i fastlagte grupper.

Sted: Aalborg og Rungsted

OBS Rungsted: Prisen for at følge hold i Rungsted er inkl. forplejning og derfor 16.900 kr. pr. semester.

Normering

HD 2. del i Organisation og ledelse varer i alt to år på deltid. Den er normeret til 60 ECTS-point svarende til, at man læser ét studenterårsværk over to år. Man læser således 15 ECTS-point pr. semester.

Om udbyderen

Aalborg Universitet - kurser og efteruddannelse på diplom-, bachelor-, kandidat- og masterniveau

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet kan læses på diplom-, bachelor-, kandidat- eller masterniveau. De fleste uddannelser har typisk 2 – 4 seminarer per semester kombineret med netbaseret læring og kommunikation. Studieformen er baseret på den internationalt kendte Aalborgmodel: Problem...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Langagervej 2
9220 Aalborg Ø


Få information

Udfyld formularen for mere information om HD 2. del i Organisation og Ledelse

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.