Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Fleksibel masteruddannelse

Aalborg Universitet
2-6 år
Masteruddannelser
Aalborg
Startdato: September og Februar - Aalborg

Kursusbeskrivelse

Masteruddannelse som fleksibelt forløb

En masteruddannelse som fleksibelt forløb er en personligt tilrettelagt masteruddannelse, hvor du selv er med til at sammensætte de fag/moduler, som uddannelsen skal bestå af.

Masteruddannelsens forløb

Hvilke moduler (enkeltfag), den fleksible master skal bestå af, fastsættes i en personlig uddannelsesplan, som du udarbejder i samarbejde med Aalborg Universitet (AAU). Uddannelsen sammensættes af moduler fra de eksisterende master- eller kandidatuddannelser, der giver mulighed for at følge enkeltmoduler, og afsluttes med et afgangsprojekt.

De moduler, som den fleksible masteruddannelse sammensættes af, kan enten gennemføres ved Aalborg Universitet, hvis vi udbyder moduler, som passer i din faglige profil for masteruddannelsen, eller de kan gennemføres ved andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder videregående uddannelse for voksne på samme niveau som det fleksible forløb og inden for dit valgte hovedområde. Afgangsprojektet skal dog gennemføres ved Aalborg Universitet, hvis uddannelsesplanen er udarbejdet her.

Masteruddannelsens struktur

En fleksibel master foregår som regel på deltid over 2-3 år og skal være afsluttet efter senest 6 år. Den har et omfang på 60 ECTS point, hvilket svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Heraf skal

 • mindst 30 ECTS point være inden for masterens hovedemne
 • mindst 12 ECTS point være opnået ved et afgangsprojekt inden for hovedemnet.

Målgruppe

Adgangskrav

Adgangskravet til en Master som fleksibelt forløb er, at du, inden der udarbejdes en personlig uddannelsesplan for forløbet, har:

 • En mellemlang videregående uddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en bacheloruddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et bekendtgørelsesreguleret forløb.
  Vær opmærksom på, at Aalborg Universitet kan stille krav om, hvilke fag, herunder fagligt niveau, der skal indgå i en adgangsgivende uddannelse.
   
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring, som er opnået efter den adgangsgivende uddannelse.

Eksamen og diplom

En fleksibel master foregår som regel på deltid over 2-3 år og skal være afsluttet efter senest 6 år. Den har et omfang på 60 ECTS point, hvilket svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Heraf skal

 • mindst 30 ECTS point være inden for masterens hovedemne
 • mindst 12 ECTS point være opnået ved et afgangsprojekt inden for hovedemnet.

Aalborg Universitet har desuden fastsat, at

 • mindst 30 ECTS (inkl. afgangsprojektet) skal læses ved Aalborg Universitet. Dette mindstekrav kan der ikke dispenseres fra.
 • højst 5 ECTS af den samlede uddannelsesplan kan i særlige tilfælde og efter en konkret, faglig vurdering bestå af fag/moduler, der 1) ikke er afsluttet med prøve eller 2) ikke er udbudt som del af bekendtgørelsesregulerede master- eller kandidatuddannelser (jf. Universitetslovens §5 om udbud af deltidsuddannelse). Niveaukravet om, at alle fag/moduler i uddannelsesplanen skal være på master- eller kandidatniveau, er dog stadig gældende, og det er den studerendes pligt at dokumentere, at niveaukravet er opfyldt i ikke-regulerede studieelementer, som ønskes medinddraget i studieplanen. Studienævnet/den vejledningsansvarlige instans kan i særlige tilfælde og på grundlag af en konkret, faglig vurdering dispensere fra disse interne retningslinjer.

Pris

Der opkræves deltagerbetaling for:

 • Vejledningsforløb, inkl. udarbejdelse af uddannelsesplan: 5.500 kr.
  Bemærk: Hvis dit vejledningsforløb resulterer i, at du ikke bliver godkendt til optagelse på den fleksible masteruddannelse, refunderes deltagerbetalingen for vejledningsforløbet ikke.
   
 • De enkelte uddannelseselementer i den fleksible master: Prisen varierer afhængigt af fag/moduler.
   
 • Masterprojektet: 1.000 kr. pr. ECTS.

Hertil kommer udgifter til studiemateriale, overnatning, forplejning m.v. Deltagerbetalingen opkræves forud for vejledningsforløbet/semesterstart. Der opkræves for et semester ad gangen.

Om udbyderen

Aalborg Universitet - kurser og efteruddannelse på diplom-, bachelor-, kandidat- og masterniveau

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet kan læses på diplom-, bachelor-, kandidat- eller masterniveau. De fleste uddannelser har typisk 2 – 4 seminarer per semester kombineret med netbaseret læring og kommunikation. Studieformen er baseret på den internationalt kendte Aalborgmodel: Problem...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Langagervej 2
9220 Aalborg Ø

Få information

Udfyld formularen for mere information om Fleksibel masteruddannelse

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.