Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering

Aalborg Universitet
4 dage
Deltid
Åben uddannelse
Aalborg
Startdato: Opstart i september - Aalborg
10.000 DKK ekskl. moms

Kursusbeskrivelse

Få et indblik i teorier om mennesker-dyr-interaktion

På modulet Introduktion til dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering introduceres du til dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering.

Du får overblik over feltet og viden om den nyeste forskning på området og hvad vi ved i dag, hvad er centralt når dyr inkluderes i sundhedsfremmende tiltag til mennesker med mentale og kognitive funktionsnedsættelser, nyeste forskning og viden om menneske-dyr-samspil, etik og forudsætninger for god praksis på området. 

Modulet forløber over 4 undervisningsgange fra september til december. I modulet forstås menneske-dyr-forhold med henvisning til teorier fra psykologiske discipliner som udviklingspsykologi, sociokulturel og narrativ teori om læring og identitet, personligheds-/klinisk psykologi samt rehabiliteringspsykologi.

Desuden inddrages indsigter fra komparativ psykologi, etologi og veterinærmedicin.


Dit udbytte af modulet Dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering

Modulet vil give dig bedre forudsætninger for at arbejde med og præge udviklingen af dyreassisterede interventioner i Danmark på et forskningsbaseret grundlag. 

Du får et overblik over feltet, herunder forskellige typer inddragelse af dyr, forskellige målgrupper og forskellige teoretiske forslag til forståelse af dyrs psykosociale potentialer for menneskers læring og sundhed.

Når du har afsluttet modulet vil du blandt andet have kompetencer til:

 • at kunne vurdere indsatser, hvor dyr indgår, på kvalificeret grundlag
 • at begrebsdefinere forskellige menneske-dyr-indsatser 
 • et forskningsbaseret fundament, som kan udbygges med flere moduler eller videre uddannelse.


Indhold på modulet

Modulet omfatter centrale begreber, forskningsresultater og teorier om mennesker-dyr-interaktion, herunder potentialer ved at inddrage dyr i pædagogiske og rehabiliteringsmæssige sammenhænge og forudsætninger for god praksis på området.

Gennem modulet introduceres du for følgende områder:

 • Menneskers forhold til dyr - introduktion
 • Dyreassisterede interventioner 1
 • Dyreassisterede interventioner 2
 • Dyreassisteret rehabilitering
 • Dyreassisterede interventioner 3
 • Dyreassisterede interventioner 4
 • Generalisering og afrunding

Undervisningen på modulet foregår som seminarer og forelæsninger. Der arbejdes problemorienteret, idet forelæsningerne belyser feltet med udvalgte eksempler, som efterfølgende diskuteres og danner afsat for egen læsning og løsning af små opgaver mellem undervisningsgangene.  

I løbet af modulet vil der blive stillet følgende opgaver:

 • 1-2 mindre spørgsmål stilles pr. tema undervejs og besvares løbende.
 • Mellem hver kursusgang læser du den tilknyttede litteratur og løser en mindre opgave, typisk en aftalt observation og refleksion, som kort fremlægges næste mødegang.
 • På sidste dag gennemføres desuden to timers arbejde i gruppe om et større spørgsmål med efterfølgende fremlæggelse.

Heltid på deltid

Dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering tilbydes som en uddannelse, der er tilrettelagt som et "heltid på deltid" forløb. Begrebet "heltid på deltid" dækker over uddannelser eller dele af uddannelser, som er tilrettelagt på deltid, men som også findes på Aalborg Universitet (AAU) som fuldtidsstudie.

Heltid på deltidsforløbene er således identiske med de tilsvarende fuldtidsforløb men strækker sig over længere tid, og undervisningen foregår på andre tidspunkter end på det tilsvarende fuldtidsforløb.

Målgruppe

Modulet henvender sig til studerende og professionelle, som er interesseret i dyrs psykosociale potentialer i pædagogiske og sundhedsfremmende kontekster.

Eksamen og diplom

Modulet kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Disse opgaver kan bl.a. indebære aktiv deltagelse i igangværende forskningsprojekter, naturalistisk observation og fremlæggelse heraf, og/eller udfærdigelse og gensidig evaluering af reflekterende essays. De konkrete opgaver udmeldes på forhånd.

Pris

Prisen for dette modul er 10.000 kroner.

Om udbyderen

Aalborg Universitet - kurser og efteruddannelse på diplom-, bachelor-, kandidat- og masterniveau

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet kan læses på diplom-, bachelor-, kandidat- eller masterniveau. De fleste uddannelser har typisk 2 – 4 seminarer per semester kombineret med netbaseret læring og kommunikation. Studieformen er baseret på den internationalt kendte Aalborgmodel: Problem...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Langagervej 2
9220 Aalborg Ø


Få information

Udfyld formularen for mere information om Dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Du vil måske også være interesseret i: