Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Årsrapport og regnskabsanalyse - Akademifag

Aalborg Handelsskole
1 års studietid på deltid
Åben uddannelse
Fjernundervisning, Aalborg
Startdato: Fjernundervisning - Fjernundervisning
6.000 DKK ekskl. moms

Kursusbeskrivelse

Årsrapport og regnskabslovgivning

Bliv indført i den grundlæggende regnskabslovgivning

Faget giver indsigt i den grundlæggende regnskabslovgivning som grundlag for at beskrive, analysere og vurdere eksterne årsrapporter. Faget kvalifi cerer endvidere til at kunne se sammenhænge mellem den interne økonomistyring og den eksterne lovbestemte rapportering.

Faget behandler følgende emneområder:

  • Regnskabslovgivningen
  • Årsrapporten
  • Virksomhedsanalyse og risikoafdækning
  • Værdiansættelse

Faget kan indgå som et af valgfagene på akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring. Men du kan også vælge at følge faget som enkeltstående kursus.

Undervisning på Årsrapport og regnskabsanalyse

Uddannelsen gennemføres som fjernundervisning og undervejs er der mulighed for at deltage i fire workshop. Fremmøde til eksamen er dog en betingelse.

Generelt om akademiuddannelser

Akademiuddannelser (tidligere kaldet merkonomuddannelser) udbydes som Åben Uddannelse. Fagene er derfor ofte tilrettelagt som en deltidsuddannelse, men kan også tilrettelægges på fuld tid. Akademiuddannelsen er modulopbygget, og en hel uddannelse svarer til 1 års studietid på fuld tid (60 ECTS point). Betegnelsen merkonom kan inden for det merkantile område benyttes, når fag svarende til 40 ECTS point er gennemført.

Hvert enkelt af uddannelsens fag kan læses selvstændigt og med den samlede retning opnår du stor ekspertise på det økonomiske felt. Relevante jobs med afsæt i uddannelsen og øvrig erhvervserfaring kan være controller, regnskabsansvarlig, konsulent etc.

Målgruppe

Adgangsbetingelser

Relevant erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt som minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvem kan deltage?

  • Beskæftigede efter aftale med arbejdsgiver
  • Ledige med mulighed for 6-ugers jobrettet uddannelse
  • Aktiveringsberettigede ledige med en jobplan

Pris

Deltagerbetaling og økonomi

Deltagerbetalingen er 6.000 kr. pr. fag. Prisen er ekskl. bøger, som forventes at beløbe sig til max 1.000  kr.

Beskæftigede kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Om udbyderen

Aalborg Handelsskole

Om Center for Karriere og Uddannelse

Center for Karriere & Uddannelse er din indgang til et væld af kurser og efteruddannelser. Med os ved din side giver du din viden et sikkert løft. Til glæde for din arbejdsplads, kolleger og ikke mindst dig selv. Vi udbyder...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Aalborg Handelsskole

Langagervej 16
9220 Aalborg Øst

Få information

Udfyld formularen for mere information om Årsrapport og regnskabsanalyse - Akademifag

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.